Hoe geef ik mijn sv-loon door?

Is een stagevergoeding SV loon?

Gevraagd door: Mason van Veen  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.7/5 (3 stemmen)

De stagevergoeding is loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon). Er is géén sprake van premieloon.

Is een stagevergoeding loon?

Stagevergoeding is loon

In de wet is niet vastgelegd dat je recht hebt op een stagevergoeding. In veel cao's én onderlinge afspraken wel. En als dat zo is, telt je vergoeding als loon: geld dat je verdient door te werken. En dus moet je er – net als bij andere vormen van inkomen – belasting over betalen.

Is stagevergoeding belastbaar inkomen?

Gaat er belasting van je stagevergoeding af? Meestal wel. Een stagevergoeding is een inkomen en daar moet je belasting over betalen. Soms wordt de stagevergoeding niet uitbetaald aan jou, maar aan je school of een stagefonds.

Is een stagevergoeding netto?

Je netto salaris is wat er uiteindelijk op je rekening wordt gestort. Of ook wel: je netto salaris (of dus stagevergoeding) is het bedrag dat je kunt uitgeven. Hoeveel belasting je betaalt, verandert per jaar.

Hoe wordt stagevergoeding belast?

Gaat er van mijn stagevergoeding belasting af? Ja, er gaat van jouw stagevergoeding belasting af. Een stagevergoeding wordt namelijk gezien als een vorm van inkomen. Nice to know: Doordat het inkomen is, kun je er loonheffingskorting op laten toepassen.

24 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een normaal bedrag voor stagevergoeding?

Duurt uw stage één maand of langer? Dan heeft u recht op een stagevergoeding. Sinds 1 januari 2023 bedraagt deze vergoeding voor mbo-, hbo- en wo-studenten 747 euro per maand. Deze stagevergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 40 uur stage (5 dagen van 8 uur) per week.

Wat is de maximale stagevergoeding?

Een stagiair heeft geen recht op het wettelijk minimumloon. Tijdens een stage is de werkgever niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar de werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Hoeveel is 500 euro bruto?

Als je € 500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 186 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 314 per jaar zal zijn, of € 26,17 per maand.

Wat is 450 euro bruto in netto?

Als je € 450 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 168 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 283 per jaar zal zijn, of € 23,54 per maand.

Heb je als stagiaire recht op vakantiegeld?

Tenzij je anders afspreekt, heeft een stagiair geen recht op verlof en vakantiegeld. Het is wel gangbaar om een stagevergoeding te geven. De hoogte van de stagevergoeding hangt af van het niveau van de stage en branche waarin je werkzaam bent.

Waarom zou een bedrijf een stagevergoeding moeten betalen?

Dat komt doordat bij een stage de nadruk ligt op het leren. Voor werk is een arbeidsovereenkomst verplicht en daarmee ook het wettelijk minimumloon. Is het doel van de stage niet leren maar werken, dan heeft de stagiair wel recht op het minimumloon. Werkgevers zijn niet verplicht om een stagevergoeding te betalen.

Hoeveel mag je per jaar verdienen zonder belasting te betalen?

Belastingvrij bijverdienen

Doe je dit niet, dan werk je zwart en heb je kans dat je een boete krijgt. Je mag volgens de 'belastingvrije voet' wel een bepaald bedrag per jaar belastingvrij verdienen. Voor 2022 is dit bedrag €8700. Hier hoef je dus geen belasting over te betalen.

Hoe stagevergoeding boeken?

Is de vergoeding onbelast, dan boek je deze in Jortt op de categorie Overige Personeelskosten. Is de vergoeding belast, dan loopt de verloning via de loonadministratie. De betaling boek je op de categorie Lonen.

Is een stagiair een werknemer?

Voor het bedrijf is een stagiair geen werknemer. Hij krijgt geen loon, maar mogelijk wel een onkostenvergoeding en een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Voor de Arbowet is een stagiair, evenals een uitzendkracht of een vrijwilliger, echter wel een werknemer.

Hoeveel uur mag je maximaal stage lopen?

Regels voor stageduur 18 jaar en ouder:

Per week loop je maximaal 60 uur stage (per 4 weken mag je een maximaal gemiddelde van 55 uur per week hebben). Per dag mag je maximaal 12 uur stage lopen.

Hoeveel stage uren mbo 4 BBL?

Stage uren

Ook hier is de minimale hoeveelheid afhankelijk van de duur van de opleiding: 1 jarige mbo 2 of mbo 4 specialistenopleiding: minimaal 250 uur per jaar. 2 jarige mbo 2 of mbo 3 opleiding: minimaal 450 uur in totaal. 3 jarige mbo 3 of mbo 4 opleiding: minimaal 900 uur in totaal.

Wat hou je netto meer over in 2023?

Modale inkomens zien Netto-inkomen ook toenemen

Werkenden die een modaal inkomen verdienen, dat rond € 3.090 per maand ligt in 2023, houden netto ook meer over. Daarbij gaat het om een stijging van 3,7%, of € 91,59. Voor Nederlanders met een inkomen van twee keer modaal is de percentuele stijging minder: 2,4%.

Wat is 8000 euro bruto in netto?

Als je € 8.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 2.966 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 5.034 per jaar zal zijn, of € 420 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,1%.

Hoeveel is 4000 euro bruto naar netto?

Als je € 4.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.483 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 2.517 per jaar zal zijn, of € 210 per maand.

Is 5000 euro bruto veel?

Gemiddelde salaris in de finance

Uitgaande van een medior functie, zien we dat je salaris gemiddeld € 3.750 bruto per maand is en als je meer ervaring hebt en senior bent, verdien je gemiddeld € 5.000 bruto per maand.

Is stage vergoeding verplicht in 2023?

Stagevergoeding niet verplicht

Tijdens uw stage is de werkgever wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Hoe onderhandelen stagevergoeding?

Als je graag wilt onderhandelen, kun je proberen om een variabel bedrag af te spreken. Bijvoorbeeld € 300,- per maand standaard en als het resultaat boven verwachting is, een eenmalige bonus van € 1000,-. Je kunt ook bijvoorbeeld kijken in de CAO of opzoeken wat studiegenoten aan stagevergoeding krijgen.

Kan je stage lopen bij een eenmanszaak?

Ook als u zzp'er bent, kunt u soms een stagiair aannemen. Sommige opleidingen laten leerlingen of studenten bij zzp'ers stagelopen. Andere scholen en universiteiten geven de voorkeur aan grotere organisaties.

Vorige artikel
Hoeveel zetpillen mag een kind?