How to insert SUPPOSITORIES in children. PART 3. (With DEMONSTRATION)

Hoeveel zetpillen mag een kind?

Gevraagd door: Nick van Dijk D  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.5/5 (29 stemmen)

Gebruik bij kinderen van 1 tot 2 jaar (10-12,5 kg lichaamsgewicht): Maximaal 2 tot 3 zetpillen per dag. Gebruik bij kinderen van 2 tot 4 jaar (12,5-17 kg lichaamsgewicht): Maximaal 3 zetpillen per dag.

Hoeveel zetpillen mag mijn kind?

Leeftijd 1 tot 2 jaar met lichaamsgewicht van 10 - 12,5 kg 1 zetpil per keer. Maximaal 2-3 zetpillen per dag. Leeftijd 2 tot 4 jaar met lichaamsgewicht van 12,5 - 17 kg 1 zetpil per keer. Maximaal 3 zetpillen per dag.

Hoeveel uur tussen zetpil 240 mg kind?

Werkzame stof: Eén zetpil bevat respectievelijk 240 mg paracetamol. Hulpstoffen: colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15). - Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden. Echter, niet vaker toedienen dan om de 6 uur.

Kan je ook 2 zetpillen geven?

Men mag 1 tot 2 tabletten of zetpillen per keer nemen en dit tot 3 keer per dag. De tijd tussen 2 toedieningen dient steeds minstens 4 uur te bedragen.

Hoe lang tussen zetpil kind?

Het toedieningsinterval moet bij zetpillen minstens 6 uur zijn. Onderstaande doseringen zijn een suggestie. Voor kinderen van 3–12 maanden bij lichaamsgewicht 3–5,5 kg: 60 mg max. 2–3×/dag; 5,5–10 kg: 120–125 mg max.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoe snel werkt een zetpil bij kind?

Tabletten en drank: binnen een half uur na innemen merkt uw kind dat de pijn of koorts minder wordt. Ze werken 3 tot 6 uur. Zetpillen: zetpillen werken iets minder snel dan de tabletten, ongeveer binnen 1 uur. Ze werken 8 tot 12 uur.

Hoeveel zetpillen per 24 uur?

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht): 1 zetpil per keer, maximaal 4 zetpillen (4000 mg) per 24 uur. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht): 1 zetpil per keer, maximaal 2 tot 3 zetpillen (2000-3000 mg) per 24 uur.

Hoeveel zetpillen mag je?

En ze helpen de ene keer beter tegen de pijn dan de andere keer. Volwassenen kunnen voor korte tijd 3 tot 4 keer per dag 1 zetpil van 500 of 1000 milligram gebruiken. Doe dit zo kort mogelijk, bijvoorbeeld een paar dagen. En nooit langer dan 1 maand achter elkaar.

Hoe lang duurt het voor een zetpil is opgelost?

Het kan zijn dat u na het inbrengen van de zetpil aandrang krijgt. Probeer er niet aan toe te geven. De zetpil heeft enige tijd nodig om te smelten en uw endeldarm moet de werkzame stof opnemen. Als u de zetpil binnen 10 minuten verliest, omdat u naar het toilet moet, kunt u een nieuwe inbrengen.

Hoe vaak mag je een kind zetpil geven?

Maximaal 3 zetpillen per dag. Gebruik bij kinderen van 4 tot 6 jaar (17-22 kg lichaamsgewicht): Maximaal 4 zetpillen per dag. De zetpillen dienen rectaal (via de anus) te worden ingebracht.

Waarom paracetamol om de 4 uur?

Je lever breekt de pijnstiller af, maar bij een structurele te hoge hoeveelheid lukt dat niet meer goed." Ook is het volgens de apotheker verstandig om vier uur te wachten na een dosering. "Doe je dat niet en slik je in een keer een veel te hoge dosering, dan kan dat leiden tot acute vergiftiging."

Welke leeftijd paracetamol 240 mg?

Etos Kinderparacetamol 240 mg is geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar: Kinderen van 1 - 2 jaar (10 - 12,5 kg lichaamsgewicht): 1 zetpil (240 mg) per keer, maximaal 2 - 3 zetpillen (480 - 720 mg) per dag.

Hoe vaak zetpil 120 mg?

1 zetpil (120 mg) per keer, maximaal 2-3 zetpillen (240-360 mg) per dag. De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen.

Hoeveel tijd moet er tussen 2 paracetamol zitten?

U kunt de tabletten innemen met een half glas water. U mag de tabletten ook oplossen in een half glas water en vervolgens innemen. De werking van de paracetamol tabletten is na een half uur merkbaar en duurt ongeveer vier tot zes uur. Neem de tabletten om de vier tot zes uur in.

Hoe lang tussen zetpil 120 mg?

Heeft u paracetamol nog nodig, neem de dosis dan alsnog. Gebruik een eventuele volgende dosis minstens vier uur later. Bij de zetpillen minstens zes uur later.

Hoeveel graden zakt koorts met paracetamol?

De gemiddelde verlaging ten opzichte van baseline temperatuur met een hoge dosis paracetamol was 0,3 graden C (95% BI 0 graden C tot 0,6 ° C) hoger dan die bij de met placebo behandelde patiënten. De behandeling met lage dosis paracetamol heeft niet geleid tot een lagere lichaamstemperatuur.

Hoeveel paracetamol zetpil kind?

Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): één zetpil van 120 mg 2-3 maal per dag. Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één zetpil van 240 mg 2-3 maal per dag. Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één zetpil van 240 mg 3 maal per dag. Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): één zetpil van 240 mg 4 maal per dag.

Hoeveel zetpillen 500 mg per dag kind?

Gebruik bij kinderen van 6 tot 9 jaar (22-30 kg lichaamsgewicht): Maximaal 2 tot 3 zetpillen per dag. Gebruik bij kinderen van 9 tot 12 jaar (30-40 kg lichaamsgewicht): Maximaal 3 zetpillen per dag.

Wat mag je niet combineren met paracetamol?

Mag ik paracetamol met andere medicijnen gebruiken? Gebruik niet tegelijk ook andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van middelen zonder recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, griep of verkoudheid bevatten onder andere paracetamol.

Wat betekent een spiegel opbouwen met paracetamol?

Bij paracetamol is dat na drie tot zes uur. Net nadat je een pil hebt ingenomen is de concentratie (ook wel: spiegel) van het middel in je bloed namelijk hoog, maar die daalt langzaam, omdat je lever en nieren het opruimen.

Kun je beter slapen met paracetamol?

Maar, in een groot (meer dan 1000 patiënten) gerandomiseerd, dubbel-blind placebogecontroleerd onderzoek onder post-operatieve patiënten, werd gevonden dat paracetamol de slaapkwaliteit verbeterde. Dit bleek ook het geval te zijn voor de patiënten die geen pijn hadden (4).

Waarom geen paracetamol bij koorts?

Bij koorts alleen is behandeling met paracetamol niet geïndiceerd. Paracetamolgebruik is wel aan te raden bij koorts in combinatie met pijn. Een effect op het algemeen welbevinden is niet aangetoond. Er zijn aanwijzingen dat koortsremming met paracetamol nadelig is voor de immuunrespons.

Welke kant van de zetpil eerst?

Verwijder het folie van de zetpil (zie bijsluiter die door de apotheek is meegeleverd). Breng de zetpil in de anus. Het maakt daarbij niet zoveel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u de zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.

Volgende artikel
Is een stagevergoeding SV loon?