Is een kind slaan kindermishandeling?

Gevraagd door: drs Max de Bruijn  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.3/5 (71 stemmen)

Onder lichamelijke of fysieke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen een kind, zoals slaan met de vlakke hand of een voorwerp, schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan haren trekken of brandwonden toebrengen.

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Wat is een Signalenlijst?

Signalenlijst kindermishandeling (4-12 jaar)

Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid.

Wat valt er onder kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Hoe kun je zien dat een kind mishandeld wordt?

Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school. Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld. Speelt gewelddadige of seksuele situaties na. Wordt snel boos en gaat dan slaan, schoppen of bijten.

Moeder slaat kinderen en laat ze zeep eten

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat valt er onder lichamelijke mishandeling?

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke of fysieke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen een kind, zoals slaan met de vlakke hand of een voorwerp, schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan haren trekken of brandwonden toebrengen.

Wat gebeurt er als je ouders je mishandelen?

Door mishandeling en/of verwaarlozing kan het kind te maken krijgen met een achterstand of probleem op emotioneel, intellectueel of lichamelijk gebied. Het kind krijgt daarnaast eerder te maken met alcohol of drugverslaving, en in ernstigere gevallen ook zelfverwonding en zelfmoord.

Is schreeuwen naar je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling.

Wat is ernstige kindermishandeling?

Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, (emotionele) verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Wat zijn de 10 rechten van het kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat is de Sputovamo?

SPUTOVAMO staat voor Soort letsel, Plaats, Uiterlijke kenmerken, Tijd, Oorzaak, Veroorzaker, Andere aanwezigen, Maatregelen genomen en Oude letsels.

Wat is geestelijke mishandeling?

Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op.

Welke signalen horen bij lichamelijke verwaarlozing?

Klachten en gedragingen die je bij lichamelijk verwaarloosde kinderen ziet, zijn bijvoorbeeld:
 • huidinfecties of vaak luizen;
 • luieruitslag;
 • slecht verzorgde wondjes;
 • slecht verzorgd;
 • vale huidskleur;
 • stinkende kleding;
 • slecht verzorgd gebit, rotte tanden;
 • vertraagde ontwikkeling van de psychomotoriek en de spraak;

Is het normaal dat je ouders je slaan?

Wat zegt de wet? Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat je kinderen niet slecht mag behandelen.

Waarom mag je kinderen niet slaan?

Een kind schudden kan grote gevolgen hebben. Op langere termijn leidt geweld als straf tot meer angst en emotionele problemen (bv. laag gevoel van eigenwaarde). Een tik geven of slaan levert soms direct effect op, want je kind stopt met doen wat niet mag.

Kan je een kind aanklagen?

Als je jonger bent dan 12 jaar, mag je alleen een informeel verzoek indienen bij de rechtbank. Je schrijft dan zelf een brief aan de rechtbank met je verzoek. De rechter besluit of hij je verzoek in behandeling neemt.

Welke soort kindermishandeling komt het meest voor?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

Wat is de straf voor kindermishandeling?

Over het algemeen blijven de straffen bij eenvoudige mishandeling beperkt tot een geldboete of een werkstraf, maar bij recidive of ernstig letsel kan er soms ook een gevangenisstraf worden opgelegd. N.B.: Indien er sprake is van zwaar lichamelijk letsel, gelden de straffen voor zware mishandeling.

Welke vorm van kindermishandeling komt het meest voor?

De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring. Bij veel kinderen die worden mishandeld, hebben de ouders problemen.

Waarom schreeuwen ouders tegen kinderen?

Dagelijks schreeuwen tegen je kind levert volgens onderzoekers namelijk angstige kinderen op, die bovendien vaak gaan liegen. "Het gevolg van een schreeuwen is dat kinderen alles gaan doen voor de goedkeuring van de ouder, om te checken of je nog wel van ze houdt."

Waarom schreeuwen kinderen tijdens het spelen?

Kinderen gillen en schreeuwen vaak wanneer ze in een groep samen zijn. Dit doen ze om aandacht te vragen. Een kind denkt: als ik zo hard mogelijk praat of gil dan word ik gehoord. En omdat kinderstemmen vaak hoger zijn dan die van volwassenen, lijkt het alsof ze meer lawaai maken.

Waarom schreeuwen moeders?

Schreeuwen is een teken van frustratie; frustratie is een teken van goed ouderschap. Immers, een goede ouder heeft verwachtingen en hoop rondom het gedrag van haar kinderen. Als dat niet uitkomt, raakt ze gefrustreerd. Als ze gefrustreerd is, ligt het gevaar van stemverhoging (lees: schreeuwen) op de loer.

Wat moet je doen als je mishandeld wordt door je ouders?

Je kunt bellen met de Kindertelefoon. Daar zitten mensen die elke dag tussen 11.00 uur en 21.00 uur naar jouw verhaal kunnen luisteren. De Kindertelefoon is gratis te bereiken via telefoonnummer 0800-0432.

Wat is emotionele mishandeling ouders?

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is van emotionele mishandeling 'sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Waarom mishandelen sommige ouders hun kind?

Omdat ze verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Omdat ze depressief zijn of andere geestelijke problemen hebben. Omdat ze altijd ziek zijn en in bed liggen. Omdat een van de kinderen misschien veel aandacht en zorg nodig heeft.

Volgende artikel
Hoe ziet een dode baby eruit?