Hoe ziet een middag op de BSO eruit

Is BSO goed?

Gevraagd door: Mare Biharie D  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (31 stemmen)

De activiteiten die aangeboden worden zijn niet alleen prestatiegericht; juist het samenspelen en ondernemen staat centraal. De BSO is ook een plek waar kinderen vriendschappen sluiten, kennis maken met kinderen van verschillende leeftijden en zich ontwikkelen in een huiselijke en fijne sfeer.

Is BSO leuk?

Oordeel over de BSO: 91% van de kinderen gaat na school liever naar huis dan naar de buitenschoolse opvang (BSO). Toch vindt 71% van de kinderen de BSO best 'leuk' of zelfs 'heel leuk'.

Welke leeftijd niet meer naar BSO?

Bso betekent buitenschoolse opvang. Dat is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) voor of na schooltijd.

Hoeveel verdiend een BSO?

Als beginnend pedagogisch medewerker BSO kun je rekenen op een bruto maandsalaris van zo'n € 2.045,- bij een volledige werkweek. Dit kan oplopen tot ongeveer € 2.795,-. Deze bedragen zijn exclusief 8% vakantietoeslag.

Is BSO duur?

Bij de buitenschoolse opvang was het gemiddelde uurtarief dit jaar 7,98 euro en dat wordt volgend jaar naar verwachting 8,62 euro. Het maximumtarief van de toeslag hiervoor is nu 7,31 en dat stijgt naar 7,72. Ouders betalen in 2023 dus zelf bijna een euro per uur voor de bso van hun kind.

17 gerelateerde vragen gevonden

Waarom kiezen voor BSO?

Deze opvang is speciaal bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Omdat de werkdagen van ouders meestal eerder beginnen en langer duren dan een schooldag, is de BSO in het leven geroepen. Zo kan je kind op een fijne plek terecht terwijl jij werkt.

Wat kun je worden met BSO?

Na het halen van hun middelbaar diploma BSO moeten jongeren die willen verder studeren dus nog een 7de jaar afleggen. Zo kan je toch nog naar de unief of de hogeschool met een diploma BSO Kantoor-Logistiek of BSO Kantoor-Kantooradministratie.

Hoeveel uur BSO per maand?

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Hoeveel uur werken BSO?

Volgens de CAO kinderopvang is een fulltime contract in de kinderopvang 36 uur per week.

Hoeveel geld verdien je als juf?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.500 en € 7.190 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Kan een kind van 10 alleen thuis blijven?

11 tot 12 jaar Kinderen kunnen in deze leeftijd voor het eerst alleen gelaten worden voor maximaal 1,5 tot 2 uur alleen bij daglicht of in de vroege avond. 13 tot 15 jaar Kinderen kunnen alleen thuisblijven, maar niet 's nachts.

Wat als de BSO geen plek heeft?

Als er geen plaats is in de opvang, kan de kinderopvangorganisatie ouders eventueel doorverwijzen naar een andere locatie van dezelfde organisatie. Een andere mogelijkheid is dat er nieuwe aanbieders van buitenschoolse opvang op de markt komen.

Is school verplicht BSO aan te bieden?

De BSO is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Iedere school is verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden, als ouders daarom vragen. Meestal geven scholen dit uit handen en wordt de buitenschoolse opvang geregeld door een kinderopvangorganisatie.

Kun je met BSO verder studeren?

Ja, dat mag. Elke leerling met een diploma gewoon secundair onderwijs mag naar het hoger onderwijs. Let wel, als je een richting volgt in het 6de jaar BSO, dan moet je eerst een 7e jaar volgen om te kunnen verder studeren.

Wat doet een kind op de BSO?

Op de BSO draait het vooral om even lekker tot rust komen en dingen doen die je als kind zelf leuk en interessant vindt. Ontspannen staat dus voorop! Natuurlijk mag er huiswerk gemaakt worden, maar ook spelen, lekker niksen of iets nieuws leren mag. Op de BSO bepaalt je kind grotendeels zelf wat hij of zij wil doen.

Is BSO ook in vakantie?

Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Vaak kunnen kinderen tijdens de schoolvakantie hier de hele dag terecht, ook als ze normaal niet naar de BSO gaan.

Wie betaald de BSO?

De overheid wil ondersteunen en stimuleren dat ouders met jonge kinderen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom draagt de overheid bij in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of buitenschoolse opvang (bso).

Hoeveel dagen kinderopvang is goed?

Het klinkt ouderwets, maar kinderen hebben behoefte aan de drie r's: rust, reinheid en regelmaat. Vooral regelmaat is in dit opzicht belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor twee of drie dagen kinderopvang in de vorm die je als ouder prettig vindt (een gastouder, opa en oma, een kinderdagverblijf,...).

Hoe kies je een BSO?

Tips: Hoe kies ik een bso?
  1. Kies je voor een bso in de buurt, kijk dan eens - naast de website van school - welke bso's bij jouw school in de buurt zitten en vergelijk hun aanbod. ...
  2. Informeer bij andere ouders in de wijk waarvan je weet dat de kinderen op dezelfde school zitten.

Hoeveel uur mag mijn kind naar de BSO?

Maximaal aantal uur

Voor zowel dagopvang, bso en gastouderopvang kunt u maximaal 140% van het aantal werkuren van de minstwerkende ouder opgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Met een maximum van 230 uur per kind per maand. Vanaf januari 2023 wordt deze 'koppeling gewerkte uren' losgelaten.

Hoeveel uur is 3 dagen BSO?

Drie dagen bso betekent voor jongste 9 uur, en voor oudste 7 uur.

Wat is BSO niveau in Nederland?

We vergelijken een Diploma van Secundair Onderwijs - Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een mbo-diploma op niveau 4.

Welk diploma nodig voor BSO?

Mbo-opleidingen voor kinderopvang

Bijvoorbeeld mbo Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - niveau 3, of mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in kinderopvang werken. Voor de bso kun je, naast deze diploma's, met heel andere diploma's aan de slag!

Welke vakken krijg je in BSO?

Studierichtingen. In de 3de graad BSO kunt u kiezen tussen de studierichtingen Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer en Kantoor/Logistiek. De algemene vakken (wiskunde, wetenschappen, geschiedenis, Frans, Engels en Nederlands) zijn hetzelfde in beide richtingen.

Vorige artikel
Hoe vaak voeden eerste week?
Volgende artikel
Wie betaalt de crematie?