Cure ADD (attention deficit disorder)

Is ADD te behandelen?

Gevraagd door: drs Jayda Martens  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (39 stemmen)

ADD is een ontwikkelingsstoornis. Dit wil zeggen een aangeboren stoornis in de hersenen die niet te genezen is. Behandeling ervan moet zich dus noodgedwongen en blijvend richten op het verminderen van de klachten ervan.

Wat heeft iemand met ADD nodig?

Sta elke dag op dezelfde tijd op, zorg er voor dat je regelmatig beweegt, plan je werk en hobbies en ga zoveel mogelijk elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed. Discipline over langere tijd is hierbij belangrijk. Een terugkerend dagritme helpt je enorm om patronen aan te brengen en omgaan met ADD.

Welke behandelingen zijn er voor ADD?

Welke behandelingen zijn er voor ADD?
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT) Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. ...
 • Intensieve Systeemtherapeutische Thuisbehandeling (IST) ...
 • Vaktherapie. ...
 • Medicijnen. ...
 • Psycho-educatie.

Is ADD nog steeds een diagnose?

De afkorting staat voor Attention Deficit Disorder. Het werd gezien als een stoornis waarbij mensen problemen hadden met aandacht en concentratie. Je kunt de naam ADD nog wel regelmatig tegenkomen. Tegenwoordig is deze stoornis officieel een soort binnen de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Welk stofje mis je als je ADD hebt?

Als je aan ADD lijdt, heb je een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Hierdoor wordt de informatie die naar de hersenen gaat minder efficiënt geregistreerd. Ook verandert de activiteit in bepaalde hersengebieden hierdoor.

30 gerelateerde vragen gevonden

Wat niet eten bij ADD?

Bij ADHD valt het aan te raden om zoveel mogelijk plantaardig te eten en vooral suikers en koolhydraten links te laten liggen. Je kunt kiezen voor een mediterraan dieet of paleodieet, beide gevuld met fruit, groenten, bonen, noten, volle granen en plantaardige oliën.

Kun je over ADD heen groeien?

ADD is niet te genezen, maar er zijn bijvoorbeeld wel cursussen voor mensen met ADD die inzicht geven in wat de stoornis precies met je doet en hoe je als ADD'er zo goed mogelijk met de problemen om kunt gaan. Inzicht in de stoornis is voor mensen die het hebben erg belangrijk.

Kan ADD weggaan?

Kan ADD weggaan? Er bestaat tot op heden geen enkele behandeling die ADHD volledig en voor altijd kan 'genezen'. Maar door de juiste behandeling te volgen en/of goede begeleiding te krijgen, kunnen heel wat kinderen en volwassenen hun ADHD-symptomen grotendeels onder controle krijgen.

Is ADD een beperking?

De afkorting ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Deze psychische beperking is een subtype van de bekendere aandoening ADHD, waarbij hyperactiviteit een belangrijke rol speelt. Bij ADD staat het aandachtstekort op de voorgrond.

Hoe leert iemand met ADD?

Over het algemeen werken de volgende tips goed voor studenten met ADD of ADHD:
 1. Blijf niet thuis zitten als je moet studeren. ...
 2. Zorg voor een vast ritme. ...
 3. Plan superconcreet, en reflecteer hierop. ...
 4. Onderscheid hoofd- en bijzaken. ...
 5. Studeer samen met anderen. ...
 6. Neem op gezette tijden pauze. ...
 7. Beloon jezelf. ...
 8. Straf jezelf niet.

Is ADD een autisme?

Volgens autisme-expert Professor Hilde Geurts zit het kernverschil vooral in het sociale contact: mensen met autisme hebben blijvend moeite met communicatie omdat ze zich 'sociale wetten' simpelweg niet kunnen eigen maken. Bij mensen met ADHD gaat het om andere reden vaak mis in de communicatie.

Wat zijn de gevolgen van ADD?

Gevolgen van ADD

Bij ADD kan je het gevoel hebben dat je anders bent dan anderen. Huiswerk, opruimen en een klein taakje kosten jou veel moeite, terwijl het anderen makkelijk lijkt af te gaan. Ook kunnen mensen denken dat niets je interesseert, doordat je vaak moeite hebt met luisteren.

Waar kan iemand met ADD niet tegen?

De persoon met ADD is soms overgevoelig voor kritiek of belooft zaken maar komt ze niet na. Een partner met ADD kan voelen als een kind waar je verantwoordelijk voor bent. Daarnaast kan het zwaar zijn om te gaan met problemen die vaak samengaan met ADD, zoals stemmingswisselingen, driftbuien, angst of somberheid.

Hoe kom je aan ADD?

Het staat nu bekend als de diagnose ADHD-I. ADD is erfelijk dus iemand die ADD heeft, heeft vaak ook een ouder die dezelfde stoornis heeft. Het is een aangeboren aandoening en je kan het dus niet gedurende je leven opeens gaan ontwikkelingen.

Is ADD een psychiatrische stoornis?

“Volgens het DSM-5 (het algemeen gebruikte handboek voor de indeling van psychische aandoeningen), is ADD een subtype van ADHD, en wel het zogenoemde overwegend onoplettende type, gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen.” Deze formulering suggereert dat ADD een psychische stoornis is, maar ...

Kan je rijden met ADD?

Mensen met ADHD of ADD kunnen meestal prima veilig autorijden. Zeker als zij er medicijnen voor gebruiken. Toch kan autorijden soms lastiger zijn. Omdat mensen met ADHD of ADD in meer of mindere mate last hebben van aandachts- en concentratieproblemen of impulsiviteit.

Heeft ADD invloed op autorijden?

Mensen met ADHD of ADD hebben in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen. Daardoor kan autorijden soms lastiger zijn. Het is daarom belangrijk dat u uw symptomen herkent en deze onder controle houdt om veilig te kunnen rijden.

Wat is positief aan ADD?

De sterke kanten van ADD

Een paar voorbeelden van de sterke kanten van kinderen met ADD: Medeleven: ADD'ers hebben een enorme kracht om zich met andere mensen te verbinden. Ze hebben veel empathie en kunnen kijken vanuit meerdere perspectieven. Creatief: Mensen met ADD zijn vaak meer dan gemiddeld creatief.

Welke bekende mensen hebben ADD?

Beroemdheden en popsterren met ADHD of ADD:
 • Adam Levine. Popster.
 • Justin Timberlake. Popidool.
 • Justin Bieber, Popster.
 • Kurt Cobain. Zanger van Nirvana.
 • Will.i.am. Rapper, producer, danser, dj vooral bekend van Black Eyed Peace.
 • Will Smith. Filmster en zanger/rapper.
 • Paris Hilton. ...
 • Solange Knowles.

Heeft iedereen ADD?

We weten dat, afhankelijk van welke cijfers je moet geloven, tussen de 5 en 10 procent van de bevolking voldoende symptomen heeft om de diagnose ADD of ADHD te stellen, maar een groot deel van de mensen gaat nooit naar de psychiater.”

Kan iemand met ADD verliefd worden?

Zowel voor de ADD-er zelf als voor zijn partner. Tegelijk weten we ook, dat veel mensen met ADD prima in staat zijn tot een diepe, langdurige en liefdevolle relatie. Hoe het ook zij, ook in de tragische gevallen is er een begin van romantische liefde.

Welke sport bij ADD?

Twee sporten die vaak goed passen bij mensen met ADHD, zijn badminton en tennis. Als je er plezier in hebt, lukt het je vaak heel goed om je op de bal of de shuttle te concentreren.

Hoe weet je zeker of je ADD hebt?

De symptomen van ADD komen namelijk overeen met de symptomen van ADHD. Een arts, psycholoog of psychiater kan vervolgens de diagnose ADD of ADHD stellen. De ADD zelftest of ADD volwassenen test en de ADHD test online zijn gemakkelijk online in te vullen.

Hoe ziet een ADD test eruit?

De eerste afspraak is een intakegesprek (90min), waarin we je allerlei vragen stellen over jezelf, je omgeving, je verleden en hoe je in het leven staat. De tweede en soms derde afspraak bestaan uit psychodiagnostische vragenlijsten (120-180min) of ander testmateriaal.

Welke medicatie bij ADD volwassenen?

Methylfenidaat en dexamfetamine zijn de middelen van eerste keuze in de medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD (EB).