UNIVERSITY LECTURER | How many hours do I spend teaching class each week?

Hoeveel uur werkt een leerkracht per week?

Gevraagd door: Yasmine Uysal MPhil  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.2/5 (72 stemmen)

Totaal gemiddelde per week is 45,2 uur, bij een fulltime-aanstelling (norm werkweek is 42,5 uur) (Algemene Onderwijsbond, 2017).

Hoeveel uur doet een leerkracht?

Een voltijdse opdracht omvat 36 uur per week, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Een halftijdse opdracht telt 18 uren.

Hoeveel uur is fulltime in het onderwijs?

Werktijdfactor (deel 1 artikel CAO PO)

Werktijdfactor 1,00 betekent fulltime, 40 uur per week, 1659 uur per jaar werkzaam. Door je werktijdfactor te vermenigvuldigen met 40 uur, weet je hoeveel uur je per week moet werken.

Hoeveel dagen werk je als leerkracht?

Een voltijdse leerkracht blijkt over een heel kalenderjaar (inclusief schoolvakanties) 41 uur en 30 minuten te werken. Tijdens de lesweken bedraagt de werktijd van een voltijdse leerkracht basisonderwijs 49 uur en 30 minuten, dat van voltijdse leerkrachten in het secundair onderwijs 47 uur en 59 minuten.

Hoeveel uur staat een leraar voor de klas?

Urennorm basisonderwijs

de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur; de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

40 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel uur werkt een basisschool juf?

Dit is ongeveer 31 uur per week, waarbij de vakanties zijn meegeteld. Als je rekent op basis van 25 vakantiedagen per jaar, dan kom je uit op 35 uur per week. Dit komt redelijk overeen met het CAO van andere sectoren, waar men gemiddeld 36 uur per week werkt.

Hoeveel lesuren is fulltime?

Je staat een maximum van 930 uur daadwerkelijk les te geven. Ter context, op het primair onderwijs is dat 4 dagen van 8:30 tot 15:15 met 3 kwartier middagpauze, en woensdagen van 8:30 tot 12:30. Dat maakt gemiddeld 28 lesuren per week.

Hoeveel wordt een leerkracht betaald?

Netto verdient een startende leerkracht in het kleuter, lager en secundair onderwijs 1.663,67 euro. Na 10 jaar is dat gestegen tot 1.950,07 euro. Wie 20 jaar op de teller heeft, krijgt een nettoloon van 2.241,48 euro. Anders is het voor leerkrachten met een masterdiploma in het secundair onderwijs.

Welke leraar verdient het meest?

Degene die voor de klas het meest verdiende is de professor. Als hoogleraar heb je een jaarinkomen dat kan variëren van €84.600 tot €133.500. Lees het hele rapport Wie verdient wat in 2019 (PDF) voor meer informatie. Volgens andere onderzoeken doen leidinggevenden het ook goed in het onderwijs qua salaris.

Hoeveel krijg je op de dag van de leraar?

Jaarlijks vindt in oktober de uitkering voor de Dag van de Leraar plaats. Een bedrag van 200 euro bij een volledige betrekking. Dit bedrag wordt maandelijks opgebouwd van januari tot en met oktober. Ook de in de cao afgesproken eenmalige uitkering van 750 euro wordt deze maand uitbetaald.

Wat verdient een fulltime leerkracht?

Gemiddelde beloning leraren voortgezet onderwijs

Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo'n € 6.200 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en treden van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Het modale inkomen in Nederland is zo'n 3.500 euro per maand (in 2023).

Hoe ziet een dag van een leraar eruit?

Het ligt er natuurlijk aan met welke leeftijd je te maken hebt, maar vaak begint de werkdag met een kringbespreking of lesgeven in onder andere taal, rekenen of natuur. Daarna is het vaak tijd om met je kinderen te gaan eten en buitenspelen. Tijdens je pauze eet je samen met andere docenten en onderwijsassistenten.

Hoe lang duurt het om leerkracht te worden?

De opleiding duurt, in het modeltraject van 180 studiepunten, drie academiejaren.

Hoeveel uur heeft een gemiddelde docent per week les?

Omgerekend naar fulltime banen draaien leraren in het primair onderwijs een gemiddelde werkweek van 46,9 uur. Leraren in het voortgezet onderwijs komen aan 45,2 uur. Dat blijkt het AOb-onderzoek 'Tijdsbesteding leraren po en vo' naar de dagelijkse belasting van leraren.

Hoeveel lessen mag een docent geven?

Berekening maximum aantal lessen

Op de meeste scholen is er een maximum lestaak van 750 klokuren per schooljaar. Omgerekend naar 38 lesweken (eigenlijk 37,8 weken, die 0,2 staat voor afgerond 1 dag meer) en lessen van 50 minuten betekent dit 23,8 lessen per week.

Hoeveel uur Lo is verplicht per week?

Het aantal uren voor het vak lichamelijke opvoeding en de eisen waaraan het vak moet voldoen, hebben tot gevolg dat 2,5 uur op het vmbo, 2,2 uur op de havo en 2 uur op het vwo een uitgangspunt is waar scholen moeilijk omheen kunnen.

Wat verdien je als juf per uur?

Als startende leerkracht basisonderwijs begin je in de eerste trede. Je verdient dan een bruto bedrag van €3.301 per maand. Hierbij wordt uitgegaan van een fulltime werkweek van 40 uur. Dit houdt dus in dat het uurloon van een startend leerkracht basisonderwijs neerkomt op een bedrag van €18,97.

Wat verdient een juf netto?

Netto houd je daarvan € 2.053 over. Werk je als juf of meester op een basisschool? Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO) moet een beginnend leerkracht in de laagste schaal (L10) minstens € 2.563 per maand verdienen.

Wat verdiend een juf per uur?

Hoeveel verdient een Leerkracht in Nederland? Het gemiddelde leerkracht salaris in Nederland is € 49.356 per jaar of € 25,31 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 43.386 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 54.876 per jaar.

Wat verdient een leraar wiskunde?

Hoeveel verdient een wiskunde leraar op de middelbare school? Een veelgestelde vraag is: wat verdient een wiskunde docent op de middelbare school? Een wiskunde docent op een middelbare school verdient volgens de Rijksoverheid tussen de €3.500 en de €7.190 per maand.

Wat is het salaris van een directeur basisschool?

Op Jobbird vind je alle openstaande vacatures voor schooldirecteur. Neem gerust een kijkje en wie weet staat jouw volgende uitdaging daar wel tussen. Wat verdient een schooldirecteur in 2023? Het salaris van een schooldirecteur ligt in 2023 tussen de € 2.500 en € 6.000 bruto per maandd op fulltime basis.

Wat is het salaris van een huisarts?

De meerderheid van Huisartsen verdient een salaris tussen € 2.926 en € 10.538 per maand in 2023. Een maandloon voor beginnende Huisartsen varieert van € 2.926 tot € 6.559. Na 5 jaar werkervaring zal hun inkomen tussen € 3.618 en € 8.374 per maand liggen.

Volgende artikel
Hoeveel weken zie je het geslacht?