Hoe ziet een middag op de BSO eruit

Hoeveel uur werken BSO?

Gevraagd door: Sarah Erdoğan  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (27 stemmen)

Volgens de CAO kinderopvang is een fulltime contract in de kinderopvang 36 uur per week.

Wat zijn de werktijden op een BSO?

Als pedagogisch medewerker begint je dienst rond 13:15 / 13:30 uur (afhankelijk van de locatie) om nog wat te kunnen voorbereiden. Tijdens schoolweken werk je dus 4½ á 5 uur per werkdag. In schoolvakanties en vrije dagen van school is de BSO de hele dag geopend en werk je dan ook een hele dag (9 uur).

Hoeveel uur BSO per dag?

Voor BSO geldt dat het aantal uren dat je nodig hebt, afhangt van hoe laat de school van je kind uit gaat en de zorg wordt overgedragen aan de kinderopvang. Is je kind om 14 uur vrij en wil je opvang tot 18.30 uur? Dan heb je 4,5 uur opvang per dag nodig.

Welke schaal BSO?

Het salaris Pedagogisch Medewerker kinderopvang valt volgens de CAO Kinderopvang binnen schaal 6 (trede 9 t/m 21).

Hoeveel vergoeding bso?

De maximale vergoedingen per uur worden: voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel uur is fulltime in kinderopvang?

1. Heeft de medewerker een voltijdbaan? Dan werkt ze gemiddeld 36 uur per week.

Hoeveel uur opvang bso?

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Wat verdien je met 24 uur werken in de kinderopvang?

Wat verdienen jullie? Mieke: "Als ik mijn standaard 24 uren draai, krijg ik rond de 1.500 euro netto in de maand. Daar komt vaak nog zo'n 300 euro netto onregelmatigheidstoeslag bovenop, voor alle avond- en weekenddiensten. Mijn brutojaarsalaris is 22.000 euro, dat is ook gelijk het hoogst haalbare voor deze functie.

Hoeveel uur is 3 dagen BSO?

Drie dagen bso betekent voor jongste 9 uur, en voor oudste 7 uur.

Hoe lang gaat de BSO dicht?

De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Duurt uw contract korter dan de genoemde periode? Dan krijgt u over deze kortere periode een vergoeding.

Hoe lang gaat BSO dicht?

Hoe lang duurt de sluiting van de reguliere BSO? De BSO is dicht tot en met 9 januari 2022.

Hoeveel uur per dag mag je werken in de kinderopvang?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Wat doet een pedagogisch medewerker op de BSO?

Algemene kenmerken De pedagogisch medewerker BSO is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen op een buitenschoolse opvang (kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar).

Waarom werken in de BSO?

Naast de afwisseling is het werken op de kinderopvang ook een gewaardeerd beroep. Dankzij jouw leren kinderen iedere dag ontzettend veel en maken ze een ontwikkeling door. Terwijl ouders de mogelijkheid krijgen om te blijven werken. Deze waardering zul je zeker ontvangen van de ouders en de kinderen.

Is kinderopvang goed betaald?

Een Medewerker Kinderopvang in Nederland verdient gemiddeld € 2.680 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.280 (laag) tot € 3.085 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Hoe zwaar is werken in de kinderopvang?

Uit onderzoek. van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek weten we dat crècheleidsters vaak tekortschieten op twee dingen: taal en interactievaardigheden.

Hoe kom je in schaal 7 kinderopvang?

Het salaris is afhankelijk van een aantal zaken. Allereerst bepaald het leerjaar waar je inzit het salaris. Dus als eerstejaars leerling van een normale drie jarige SPW opleiding krijg je salarisnummer 7 van de CAO. Een tweedejaars leerling zit in salarisschaal 8 en een derdejaars in salarisschaal 9.

Is BSO gelijk aan kinderopvang?

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.

Wat krijg je terug van BSO?

Wanneer je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst vergoedt in de meeste gevallen tussen de 33% tot wel 96% van het maximum vastgestelde uurtarief! In 2023 is dit € 9,12 voor het kinderdagverblijf en € 7,85 voor de BSO.

Is BSO ook kinderopvang?

Drie vormen van kinderopvang

Dit is groepsopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 tot en met 8 van de basisschool). De bso kan vóór schooltijd plaatsvinden (dat wordt ook wel vso genoemd: voorschoolse opvang) maar in elk geval na schooltijd (nso: naschoolse opvang) en tijdens schoolvakanties.

Hoeveel pauze bij 8 uur werken kinderopvang?

Voor uw pauzes gelden de volgende regels: Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze.

Wat zijn de tijden van een kinderopvang?

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, meestal van 07.30 tot 18.30 uur. Kinderen kunnen er gedurende verschillende dagdelen per week het hele jaar door terecht. Sommige kinderdagverblijven bieden 24-uurs opvang.

Hoeveel kost BSO per maand?

Bij de buitenschoolse opvang was het gemiddelde uurtarief dit jaar 7,98 euro en dat wordt volgend jaar naar verwachting 8,62 euro. Het maximumtarief van de toeslag hiervoor is nu 7,31 en dat stijgt naar 7,72. Ouders betalen in 2023 dus zelf bijna een euro per uur voor de bso van hun kind.

Vorige artikel
Hoe voelt 2 cm ontsluiting?
Volgende artikel
Wat is de rol van jeugdarts?