WAAROM NU AANDELEN KOPEN ERG INTERESSANT IS

Hoeveel uren recht op buitenschoolse opvang?

Gevraagd door: prof. Arthur de Bruin AD  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.4/5 (60 stemmen)

Maximaal aantal uur Voor zowel dagopvang, bso en gastouderopvang kunt u maximaal 140% van het aantal werkuren van de minstwerkende ouder opgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Met een maximum van 230 uur per kind per maand. Vanaf januari 2023 wordt deze 'koppeling gewerkte uren' losgelaten.

Hoeveel uren recht op opvang?

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u per maand werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Hoe bereken je BSO uren?

Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang

3,5 uur x 40 schoolweken = 140 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. 10,5 uur x 12 vakantieweken = 126 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. 140 uur + 126 uur = 266 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.

Wat is het verschil tussen naschoolse opvang en buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang (bso) of naschoolse opvang (nso)

De bso kan vóór schooltijd plaatsvinden (dat wordt ook wel vso genoemd: voorschoolse opvang) maar in elk geval na schooltijd (nso: naschoolse opvang) en tijdens schoolvakanties. De bso is opvang in de vrije tijd van je kind.

Wat valt onder buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat krijg je vergoed voor BSO?

De maximale vergoedingen per uur worden: voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

Hoeveel kinderen per begeleider buitenschoolse opvang?

Op de buitenschoolse opvang mag één pedagogisch medewerker maximaal tien kinderen van 4 t/m 6 jaar opvangen, en bij kinderen van 7 t/m 12 jaar is dat aantal maximaal twaalf.

Wat doe je op een buitenschoolse opvang?

Op de BSO draait het vooral om even lekker tot rust komen en dingen doen die je als kind zelf leuk en interessant vindt. Ontspannen staat dus voorop! Natuurlijk mag er huiswerk gemaakt worden, maar ook spelen, lekker niksen of iets nieuws leren mag. Op de BSO bepaalt je kind grotendeels zelf wat hij of zij wil doen.

Is BSO aftrekbaar?

Zijn kosten kinderopvang aftrekbaar? De kosten die je moet betalen voor kinderopvang zijn niet fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dus dat je niet terug krijgt van de belastingdienst of dat je deze uitgaven moet aangeven bij het doen van je aangifte.

Hoe controleert Belastingdienst uren kinderopvang?

De belastingdienst informeert u middels een schriftelijke aanslag over de hoogte en berekening van de kinderopvangtoeslag. Voordat u deze goed kunt controleren is het handig om de volgende gegevens paraat te hebben: Inzage in het aantal maximum uren dat u mag opvoeren voor kinderopvangtoeslag.

Hoeveel verdien je bij een BSO per uur?

Het gemiddelde pedagogisch medewerker salaris in Nederland is € 32.372 per jaar of € 16,60 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 30.312 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 38.214 per jaar.

Hoe lang wennen aan opvang?

Hoe lang de wenperiode duurt, hangt af van hoe goed je kind zijn weg vindt in de kinderopvang en hoe je kind reageert op het feit dat het van zijn ouders gescheiden is. Elk kind heeft andere behoeften en verwerkt de tijdelijke scheiding op een andere manier. De gewenningsperiode duurt gemiddeld vier tot zes weken.

Hoeveel uren is een dagdeel kinderopvang?

7:30 tot 18:30 = 11 uur (2 dagdelen) 7:30 tot 13:00 = 5,5 uur (1 dagdeel)

Hoeveel kost 1 dag opvang?

Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Is BSO verplicht?

De basisschool regelt aansluiting met BSO

Als ouders daarom vragen is elke reguliere basisschool verplicht om aansluiting met een buitenschoolse opvang te regelen. De school moet ervoor zorgen dat kinderen vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur op een BSO terecht kunnen als ouders dat wensen.

Is Overblijfgeld verplicht?

De school is verplicht om tussenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen. De meeste scholen regelen dit zelf, maar sommige scholen besteden dit uit aan een kinderopvangorganisatie. De kosten voor de overblijf zijn voor de rekening van de ouders.

Is BSO goed?

De buitenschoolse opvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen thuis zijn na schooltijd, zonder de extra aandacht die zij nodig hebben, verloopt de ontwikkeling minder goed. Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten aangeboden die niet prestatiegericht zijn.

Hoeveel kinderen op 1 begeleider?

De beroepskracht-kind-ratio (BKR)

Ook mag één begeleider in de kinderopvang tien basisschoolkinderen van 4 t/m 6 jaar of twaalf oudere basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar opvangen.

Hoeveel kinderen mag een begeleider hebben?

Gedurende maximaal 2 aansluitende uren mogen er maximum 14 kinderen per aanwezige kinderbegeleider zijn. Er moeten dan minstens 2 kinderbegeleiders in de opvang aanwezig zijn.

Hoeveel verdient een begeleider kinderopvang?

het loon van een kinderbegeleider

Zoals dat bij veel andere specialisaties het geval is, stijgt je loon als kinderbegeleider naarmate u langer werkt. Na een dienstverband van vijf jaar kunt u daarom rekenen op een maandelijks salaris tussen 1.686 en 2.464 euro voor een werkweek van 38 uur.

Is bso duurder dan kinderopvang?

Gemiddeld betalen ouders nu ruim 9 euro per uur voor dagopvang. De overheid vergoedt vanuit de kinderopvangtoeslag in 2023 voor dagopvang maximaal 9,12 euro per uur. Voor buitenschoolse opvang is dat 7,85 euro en de maximale uurprijs voor vergoeding bij een gastouder is 6,85 euro.

Wat als er geen plek op de bso is?

Als er geen plaats is in de opvang, kan de kinderopvangorganisatie ouders eventueel doorverwijzen naar een andere locatie van dezelfde organisatie.

Wie betaald de bso?

De overheid wil ondersteunen en stimuleren dat ouders met jonge kinderen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom draagt de overheid bij in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of buitenschoolse opvang (bso).

Vorige artikel
Waarom seks voor bevalling?