Parents: The Benefits of #30hours Childcare

Hoeveel uren opgeven kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: Zoey Huijzing  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.5/5 (37 stemmen)

Aantal uren Je kunt per kind nooit voor meer dan 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. Vanaf 1 januari 2023 maakt het niet meer uit hoeveel uur je daadwerkelijk hebt gewerkt.

Hoeveel uren invullen kinderopvangtoeslag?

U moet zelf uitrekenen hoeveel uren u nog over hebt

Dat doet u voor iedere maand waarin u dit jaar recht op toeslag had. Vanaf 2023 kan iedereen voor maximaal 230 opvanguren per maand en per kind kinderopvangtoeslag krijgen. De uren die uw kind naar de opvang gaat, trekt u daarvan af.

Hoe controleert Belastingdienst uren kinderopvang?

De belastingdienst informeert u middels een schriftelijke aanslag over de hoogte en berekening van de kinderopvangtoeslag. Voordat u deze goed kunt controleren is het handig om de volgende gegevens paraat te hebben: Inzage in het aantal maximum uren dat u mag opvoeren voor kinderopvangtoeslag.

Wat moet je invullen kinderopvangtoeslag?

Gegevens voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag
  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van de kinderen die naar de opvang gaan.
  • adresgegevens en het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang van de opvanglocatie(s)
  • soort opvang.
  • aantal uur opvang per maand.
  • uurtarief.

Hoe bereken je aantal uur kinderopvang?

Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang

3,5 uur x 40 schoolweken = 140 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. 10,5 uur x 12 vakantieweken = 126 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. 140 uur + 126 uur = 266 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel uur opvang per maand?

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u per maand werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Hoeveel uur per week kinderopvang?

Volgens de CAO kinderopvang is een fulltime contract in de kinderopvang 36 uur per week. De medewerkers op het kinderdagverblijf werken gemiddeld genomen meer dan de werknemers op de buitenschoolse opvang.

Hoe wordt kinderopvangtoeslag gecontroleerd?

De meeste gegevens hebt u zelf aan ons doorgegeven. Maar we gebruiken ook gegevens van anderen. Bijvoorbeeld: van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.

Waarom krijg ik zoveel kinderopvangtoeslag?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Wat krijg je terug van de kinderopvang?

De maximale vergoedingen per uur worden: voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

Hoeveel terugtrekken belastingen kinderopvang?

U mag voor 2022 (aanslagjaar 2023) maximaal 14,40 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 15,70 euro). De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Wat doe je met de jaaropgave kinderopvang?

De jaaropgave is nodig op het moment dat de belastingdienst vraagt informatie te verstrekken over het aantal uren en het betaalde bedrag inzake de kinderopvang van het voorgaande kalenderjaar. Dit is meestal in het najaar. Wij adviseren ouders dan ook de jaaropgave goed te bewaren.

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Als u te weinig toeslag hebt gekregen, dan betalen we de toeslag die u te weinig hebt gekregen alsnog. Als u te veel toeslag hebt gekregen, dan moet u de te veel gekregen toeslag terugbetalen.

Hoe meer je verdient hoe meer kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag en inkomen - Hoeveel krijg ik? Het percentage kinderopvangtoeslag hangt dus af van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager het percentage kinderopvangtoeslag. Vanaf een inkomen van 207.680 euro per jaar ontvangt je altijd 33,3 procent kinderopvangtoeslag voor het eertse kind.

Hoe duur is 2 dagen kinderopvang?

Een ouder met één kind dat twee dagen naar de opvang gaat, betaalt met hetzelfde inkomen 1.104 in plaats van 869 euro. Huishoudens met hogere inkomens gaan ook flink meer betalen. Drie dagen opvang voor twee kinderen kost voor middeninkomens ongeveer 6.500 euro in 2023, ten opzichte van 5.500 euro in 2022.

Hoeveel uur per dag kinderopvang?

Locaties sluiten vaak om 18 uur of 18.30 uur, maar er zijn ook kinderdagverblijven die langer geopend zijn. Bij een kinderopvang die van 7 tot 18.30 uur open is, zitten er dus 11,5 uren in een dag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik in 2023?

De maximale kinderopvangtoeslag bedraagt in 2023 € 9,12 per uur voor de dagopvang en € 7,85 per uur voor de bso. De tabel toetsingsinkomens wordt geïndexeerd met 3,37%.

Wat heeft invloed op kinderopvangtoeslag?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Wat als je de kinderopvang niet kan betalen?

Heeft u kinderen die naar een kinderopvang gaan en kunt u de rekening niet betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie om een regeling te treffen. Als u de factuur niet betaalt, zullen de kosten alleen maar oplopen. De kinderopvang zal een incassoprocedure starten.

Waarom duurt definitieve berekening kinderopvangtoeslag zo lang?

Misschien niet zo snel als u zou willen. Dat komt omdat we pas een goede berekening kunnen maken als we alle gegevens, zoals uw inkomen, binnen hebben.

Waarom nog geen definitieve berekening kinderopvangtoeslag?

Hebt u een definitieve berekening gekregen, maar zijn niet al uw toeslagen berekend? Dan hebben we voor die toeslag nog niet alle definitieve gegevens over dat jaar. We wachten bijvoorbeeld nog op gegevens van andere instanties, zoals de kinderopvang of UWV.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als 1 ouder niet werkt?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt.

Wat kost 1 dag in de week kinderopvang?

Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Heeft kinderopvang 13e maand?

De medewerker krijgt een eindejaarsuitkering van 3%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december van het betreffende kalenderjaar.

Hoeveel dagen kinderopvang is goed?

Het aantal dagen dat je kinderopvang nodig hebt, hangt af van het aantal dagen dat je werkt of andere bezigheden hebt, waarvoor je opvang voor je kind nodig hebt. Bij de meeste organisaties kun je alles tussen de 1 en 5 dagen kiezen en vindt de opvang doordeweeks plaats.

Vorige artikel
Kun je erkenning weigeren?