Hoeveel procent van de kinderen is onveilig gehecht?

Gevraagd door: mr. Janne van Limburg LLB  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.1/5 (50 stemmen)

Percentage kinderen en jongeren met hechtingsproblemen
Hieruit blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar, een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders. Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht.

Kan een kind te gehecht zijn?

Hechtingsstoornis. Niet elk kind dat onveilig gehecht is, heeft gelijk een hechtingsstoornis. In cijfers: zo'n 30 tot 40% van de bevolking heeft in meer of mindere mate hechtingsproblemen, ongeveer 1% heeft een hechtingsstoornis. Deze kinderen zijn vaak niet te behandelen en bij hen zijn de problemen vaak onomkeerbaar.

Wat zijn Hechtingsfiguren?

Hechting is de manier waarop je kind een emotionele band opbouwt met jou als ouder en met een aantal andere belangrijke personen in zijn of haar omgeving. Ontwikkelingspsychologen noemen die personen ook wel 'hechtingsfiguren'.

Wat zijn de 4 verschillende Hechtingsstijlen?

De vier soorten hechting tussen ouder en kind
 1. De veilige hechting. ...
 2. De vermijdende hechting tussen ouder en kind. ...
 3. De ambivalente hechting. ...
 4. De gedesorganiseerde hechting tussen ouder en kind.

Hoeveel Hechtingsstijlen zijn er?

De Amerikaanse psycholoog Mary Ainsworth onderscheidde vier typen gehechtheid. Zij ontwikkelde een standaard observatieprocedure (De Vreemde-situatietest) waarmee bij kinderen van twaalf tot twintig maanden de hechtingstypen kunnen worden vastgesteld.

De Mens zelf is het geheim van de Kosmos. #56

36 gerelateerde vragen gevonden

Welke verschillende Hechtingsstijlen zijn er?

Bowbly (1969) omschrijft vier hechtingsstijlen:
 • veilige hechtingstijl;
 • vermijdende hechtingstijl;
 • ambivalente hechtingstijl;
 • gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechtingstijl.

Wat is de hechtingstheorie van Bowlby?

Volgens John Bowlby is hechting primair gebaseerd op de behoefte van kinderen aan veiligheid en zekerheid. Als ze zich ontwikkelen leren ze dat hun veiligheid het best wordt gewaarborgd door een bepaald individu. Dit besef leidt uiteindelijk tot het ontstaan van een speciale relatie met dat individu, meestal de moeder.

Welke Hechtingsstijlen passen bij elkaar?

Twee veilig gehechte mensen, die geen angst hebben voor intimiteit, gaan prima samen. Bij mensen die onveilig gehecht zijn, kan dit lastiger gaan. Onveilige hechting kan zich uiten in angstig onveilig gehecht of afwijzend onveilig gehecht.

Wat is een ambivalente hechting?

Een kind dat steeds contact zoekt

Aan de ene kant zoekt het kind sneller contact, aan de andere kant laat het zich erg moeilijk troosten. De emoties zijn er wel, maar worden niet gereguleerd. Kinderen met deze strategie noemen we onveilig-ambivalent gehecht.

Kun je je hechtingsstijl veranderen?

Je kan absoluut je hechtingsstijl veranderen en dat is zelfs niet zo ingewikkeld als dat het misschien lijkt. Hoewel het absoluut wel wat werk vergt. Maar je hechtingsstijl is dus de manier waarop je hecht en de verbinding zoekt, aangaat en of uit de weg gaat met je huidige partner ook.

Hoeveel Hechtingsfiguren baby?

Een kind heeft maximaal 3 tot 6 hechtingsfiguren in zijn leven. 70 procent van de kinderen begint met één hechtingsfiguur, maar dat worden er al snel meer. Tussen 3 en 7 maanden heeft 80 procent van de kinderen de moeder als primaire hechtingsfiguur. Als je kind ouder wordt, neemt dat percentage weer af.

Hoeveel mensen zijn veilig gehecht?

Hieruit blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar, een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders. Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht.

Hoe weet je of je baby goed gehecht is?

Je kind raakt veilig gehecht als jij:
 • reageert en aandacht geeft als je kind contact zoekt, bijvoorbeeld als hij brabbelt, huilt of lacht.
 • zelf contact zoekt met je kind.
 • je kind voedt als hij honger heeft.
 • hem troost als hij huilt.
 • zijn luier verschoont als hij vuil is.
 • hem liefdevol knuffelt en wiegt.

Hoe kind veilig hechten?

Tips voor een veilige hechting
 1. Goed te luisteren. Kijk goed wat je kind nodig heeft en let op de signalen die hij je geeft.
 2. Te reageren als je kindje contact zoekt. ...
 3. Liefdevol aan te raken. ...
 4. Laat merken dat hij goed is zoals hij is. ...
 5. Voor een vertrouwde omgeving te zorgen.

Hoe lang duurt hechtingsproces?

Aan het einde van het vierde levensjaar is het proces van hechting grotendeels afgerond. Als het goed is, is je kind tegen die tijd veilig gehecht. Dat geldt voor ongeveer 70 procent van alle kinderen.

Wat zijn de symptomen van Hechtingsproblematiek?

2 typen kind met een hechtingsstoornis
 • Veel contact zoeken (allemansvriend)
 • Egocentrisch zijn. ...
 • Vriendschappen aangaan en onderhouden is moeilijk.
 • Niet in staat zijn om relaties in stand te houden.
 • Druk, ongeconcentreerd en impulsief. ...
 • Niet veel geleerd hebben van eerdere ervaringen.
 • Snel boos en gefrustreerd raken,

Wat is angstig ambivalent?

Angstig ambivalent gehecht

Zijn gedrag is ambivalent: het ene moment is alles in harmonie, maar zijn stemming kan snel omslaan in intens negatief emotioneel gedrag. Ontwikkelingspsychologe Kohnstamm schrijft: “Het waarom van dat omslaan van het ene naar het andere uiterste is soms moeilijk te begrijpen.

Wat is een ambivalente houding?

Ambivalentie is een gespleten gevoel. Je wil iets, en je wil het tegelijkertijd ook niet. Of je wilt iets, en tegelijkertijd ook iets anders, en je kunt niet kiezen. Voortdurend hink je heen en weer tussen 'ja' en 'nee' of tussen 'A' en 'B'.

Hoe uiten hechtingsproblemen zich?

Gedragskenmerken van kinderen met een hechtingsstoornis: Er is geen fundamenteel vertrouwen; geen bodem in het bestaan. Het kind voelt zich afgewezen, te kort gedaan en niet begrepen. Het kind zelf wijst vaak de moeder het meest af.

Hoe moet je minder gehecht worden aan iemand?

Wanneer je er vertrouwen in hebt, dat alles wat je nodig hebt op je pad komt, heb je minder behoefte om je te hechten. Je voelt minder de noodzaak om dingen vast te houden en te bezitten. Onderzoek je overtuigingen. Kijk eens goed naar je overtuigingen over bezit en geluk.

Wat te doen bij angstige hechtingsstijl?

Wat kun je doen als je een onveilige hechtingsstijl hebt en gezonde en bevredigende relaties wilt hebben?
 1. Wees je bewust van je hechtingsstijl en de drijfveren van je onveilig gehechte innerlijke kind.
 2. Heb hier geen oordeel over maar heb compassie voor jezelf en de manier waarop je gehecht bent in je kindertijd.

Hoe om te gaan met vermijdende hechtingsstijl?

Veel mensen met een vermijdende hechtingsstijl gaan intimiteit - niet per se seksualiteit - uit de weg en besteden dus vaak weinig tijd aan hun relatie. Breng daarom op een actieve manier meer tijd met je partner door. Ga samen uit eten of naar de film, en ontwikkel diepte in de relatie.

Wat is een onveilige hechting?

Onveilige hechting

Kinderen die onveilig gehecht zijn zoeken niet direct contact met of de nabijheid van de ouder. Ze reageren bijvoorbeeld boos, angstig of gestrest op de ouder of ze vermijden de ouder. Het is belangrijk dat je als professional alert bent op de signalen van hechtingsproblemen.

Wat is de cirkel van veiligheid?

De Cirkel van Veiligheid helpt om hechting en hechtingsgedrag te begrijpen en om deze kennis te gebruiken. Dit maakt dat de Cirkel van Veiligheid een belangrijk hulpmiddel is om zelf meer zicht te krijgen op de ouder- en kindrelatie en om met ouders vanuit deze cirkel met hun hulpvragen aan de slag te gaan.

Welke functie vervult Gehechtheidsgedrag en wat is de naam van de theorie waarop deze stelling van Bowlby is gebaseerd?

Volgens Bowlby hebben kinderen die gehechtheidsgedrag vertonen meer kans op overleving en dus op nakomelingen. In tegenstelling tot de destijds gangbare psychoanalytische theorie dat gehechtheidsgedrag is gericht op voeding, bevordert het de nabijheid tot de verzorger.

Volgende artikel
Hoe pindakaas aanbieden baby?