CANADA CHILD BENEFIT (CCB) EXPLAINED | How Much CCB Can You Get? | Step by Step Guide

Hoeveel mag je maximaal verdienen voor kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: bacc. Lars Gerritsen  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.6/5 (37 stemmen)

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Heeft inkomen invloed op kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen.

Is hoger dan maximaal is toegestaan voor de kinderopvangtoeslag?

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31).

Wat verandert er in 2023 kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van gewerkte uren (internetconsultatie) De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Is kinderopvangtoeslag afhankelijk van vermogen?

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. Dat wil zeggen dat je recht hebt op een bedrag aan toeslag als je aan de voorwaarden voldoet. Ook al is je inkomen of vermogen nog zo hoog. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk.

36 gerelateerde vragen gevonden

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van je kind. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je verzamelinkomen. Je komt in aanmerking voor deze toeslag als de ouder(s) werken. Als je een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken.

Welk inkomen wordt gebruikt voor toeslagen?

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen. Het toetsingsinkomen wordt berekend uit uw inkomen(s) en eventuele aftrekposten zoals aftrek eigen woning, te betalen partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt.

Hoe weet de Belastingdienst hoeveel ik verdien?

Geregistreerd inkomen bekijken op MijnOverheid

Log daarvoor met uw DigiD in op MijnOverheid (opent nieuw venster). Ga naar 'Financiën'. Bekijk uw inkomensgegevens bij 'Geregistreerd inkomen'.

Hoe bereken je de kinderopvangtoeslag?

Vermenigvuldig de gewerkte uren met 70%. Gaat het kind minder uren naar de opvang? Neem dan de werkelijke uren. Een werkende ouder kan per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen, maar nooit meer dan het berekende aantal uren op basis van de gewerkte uren.

Wat telt als werk voor kinderopvangtoeslag?

Als u met uw werk geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het als werk.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als 1 ouder niet werkt?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt.

Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Ik moet kinderopvangtoeslag terugbetalen

Dat is vervelend. De Belastingdienst kan bijvoorbeeld toeslag terug vragen omdat uw kind minder vaak naar de opvang is geweest. Of omdat u dit jaar meer inkomen hebt dan verwacht.

Wat kost kinderopvang 3 dagen per week?

Een ouder met één kind dat twee dagen naar de opvang gaat, betaalt met hetzelfde inkomen 1.104 in plaats van 869 euro. Huishoudens met hogere inkomens gaan ook flink meer betalen. Drie dagen opvang voor twee kinderen kost voor middeninkomens ongeveer 6.500 euro in 2023, ten opzichte van 5.500 euro in 2022.

Wat is het toetsingsinkomen voor kinderopvangtoeslag?

Als u toeslag aanvraagt, dan moet u uw toetsingsinkomen voor dat jaar opgeven. Ook als u maar voor een deel van het jaar toeslag aanvraagt, geeft u voor het hele jaar uw inkomen op. Uw inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag.

Is inkomen bruto of netto?

Het bruto jaarinkomen, ook wel bruto jaarsalaris genoemd, is je inkomen per jaar, voordat de belastingen en de premie volksverzekeringen zijn ingehouden. Het bruto jaarinkomen bestaat normaal gesproken uit 12 keer je maandsalaris plus het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand.

Wat is het maximum inkomen voor kindgebonden budget?

Ben je een stel met 1 kind? Dan kom je in aanmerking voor kindgebonden budget als jullie gezamenlijke jaarinkomen grofweg onder de €68.000 blijft. Ben je een stel met 3 kinderen? Dan kom je in aanmerking voor kindgebonden budget als jullie gezamenlijke inkomen grofweg onder de €113.000 blijft.

Hoeveel uur moet ik werken voor kinderopvangtoeslag?

Uitgangspunt minst werkende ouder

Per kalendermaand waarin arbeid is verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. In een jaar kan vanaf 2023 zodoende maximaal aanspraak worden gemaakt op 12 x 230 = 2.760 uren.

Wie controleert kinderopvangtoeslag?

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert de inspectie uit (in opdracht van de gemeente). De inspecteur van de GGD is de zogenaamde toezichthouder. De inspecteur bezoekt minimaal één keer per jaar alle kinderdagverblijven, bso's, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en een deel van alle gastouders.

Is kinderopvang gratis 2023?

Kinderopvang is ook in 2023 nog niet gratis, en bij het berekenen van de totale kosten voor kinderopvang komt nog best wel wat kijken. Je moet tijdig kinderopvangtoeslag aanvragen en wijzigingen doorgeven.

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben voor toeslagen?

Het maximale vermogen voor de huurtoeslag in 2022 bedraagt € 31.747, dit is het vermogen per 1 januari 2022. In 2021 was deze grens nog € 31.340. Is er een toeslagpartner dan mag het vermogen maximaal € 63.494 bedragen (in 2021 € 62.680).

Welk vermogen telt niet mee voor toeslagen?

Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen. Lees meer bij Wat zijn uw bezittingen en schulden?

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben?

In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners. Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd. De vrijstelling voor het spaarbedrag, dus het maximum spaargeld 2022, is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners.