Toeslagen, dat werkt zó

Hoeveel mag je kind bijverdienen huursubsidie?

Gevraagd door: mr. Ravi Çetin  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (34 stemmen)

Heeft een inwonend kind inkomen, dan heeft dit invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Uw kind wordt door de Belastingdienst gezien als medebewoner. Is uw kind jonger dan 23 jaar? Dan telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.110 mee (in 2022).

Hoeveel mag een kind bijverdienen zonder invloed op mijn huurtoeslag?

De regels zijn als volgt: Als een thuiswonend kind jonger is dan 23 jaar, dan telt zijn of haar inkomen mee minus € 4.885 in 2019. In 2020 is dit € 4.964 en in 2021 € 5.044. Een inkomen van een kind van € 15.000 in 2021 wordt dus door de Belastingdienst voor € 9.956 bij uw inkomen opgeteld (in 2020 € 10.036).

Hoeveel mag je kind bijverdienen zonder belasting te betalen?

Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar. De inkomsten van je kind hebben dus geen invloed op de hoeveelheid kinderbijslag die je krijgt.

Heeft inwonend kind invloed op huurtoeslag?

Hebt u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat op 1 januari jonger is dan 23 jaar? Dan tellen wij een deel van het inkomen van uw kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Dit noemen wij een vrijstelling.

Wie zijn medebewoners?

Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont. Uw toeslagpartner is géén medebewoner.

18 gerelateerde vragen gevonden

Is huisgenoot hetzelfde als medebewoner?

Wanneer je met iemand op hetzelfde adres woont (je bent op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente), spreek je van een medebewoner. Dit kunnen je ouders zijn, maar ook je partner, huisgenoot of kind. Zo'n medebewoner telt alleen mee voor de huurtoeslag.

Wat is een huisgenoot voor de belasting?

Voor de Belastingdienst woont u samen als u met huisgenoten op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Dat kan uw vriend of vriendin zijn. Maar bijvoorbeeld ook uw kind of uw broer als zij op uw adres staan ingeschreven. Ook dan woont u samen.

Hoeveel mag thuiswonend kind bijverdienen?

Thuiswonende kinderen mogen onbeperkt bijverdienen. Dat heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Hoeveel mag je verdienen als je thuis woont?

Jouw inkomen telt echter tot € 4627 niet mee zolang je jonger bent dan 23 jaar / vanaf 23 jaar telt het GEHELE inkomen van jou als medebewoner wel mee. Met € 300 of wat meer per maand zit je aardig tegen de vrijstellingsgrens aan.

Wat heeft invloed op huurtoeslag?

Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Hoeveel mag een kind bijverdienen 2022?

De bijverdiengrens voor 2022 is € 15.828,77. In 2020 en 2021 was er geen grens voor bijverdienen.

Hoeveel mag een kind bijverdienen zonder invloed op mijn uitkering 2021?

Het meerderjarig kind mag dan de eigen inkomsten behouden en dit wordt niet gekort op de bijstandsuitkering van het gezin. Hier zit echter wel een maximum aan; het kind mag niet meer dan € 1.060,00 verdienen. Heeft het kind maandelijks meer inkomen dan dit bedrag, dan wordt het meerdere gekort op de gezinsbijstand.

Wat mag iemand van 13 jaar verdienen?

Er is geen minimumloon vastgelegd voor 13-jarigen. Het verschilt per baantje wat je verdient. Meestal het zal rond de €2,50 per uur liggen. Als je folders rondbrengt verdien je, afhankelijk van de hoeveelheid folders, soms wel €3 à €4 per uur.

Wat is de inkomensgrens voor huurtoeslag 2022?

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner? Bent u alleenstaand, en verdient u in 2022 méér dan € 32.500 of heeft u meer dan € 31.747 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan vermogen hebben.

Wat moet een inwonend kind betalen?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kost één inwonend kind gemiddeld 15% van het besteedbaar inkomen van een tweeoudergezin. In deze situatie kosten twee kinderen gemiddeld 25% van het inkomen, drie kinderen 29% en vier kinderen 35% van het besteedbaar inkomen.

Heeft het gevolgen als iemand bij je ingeschreven staat?

U hebt geen recht op financiële ondersteuning van de overheid, zoals huurtoeslag, studiefinanciering of een uitkering. U kunt geen parkeervergunning krijgen. U mag niet stemmen. Bij een ramp of noodsituatie kunnen hulpdiensten zoals de politie of de brandweer niet vaststellen of u op een bepaald adres woont of niet.

Wat kost een inwonende volwassene?

Er is geen standaard kostgeldbedrag. Elke situatie is namelijk verschillend. Denk aan verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Het is fijn als je het bedrag dat je vraagt goed kan onderbouwen.

Wat zijn de gevolgen van iemand in huis nemen?

Hogere belastingen

Op het moment dat u alleen woont, betaalt u gemeentelijke en waterschapsbelasting voor 1 vervuilingseenheid. Als er nog iemand bij u komt wonen, wordt dit verhoogd naar een meerpersoons vervuilingseenheid. De aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting worden dus hoger.

Heeft inwonend kind invloed op pensioen?

Als een volwassen kind bij u in huis woont, heeft dat geen gevolgen voor de AOW, ook niet als u alleenstaand bent. De zogenoemde kostendelersnorm geldt niet voor een ouder die met een kind in een huis woont. Deze norm geldt wel voor echtparen of volwassenen die samenwonen.

Hoeveel Toeslagpartners kun je hebben?

Let wel, u kunt maximaal één toeslagpartner hebben. Er kunnen zich dus situaties voordoen dat u moet kiezen. Tegelijkertijd kunt u niet iemand als toeslagpartner kiezen die al van iemand anders een toeslagpartner is.

Is meerderjarig kind toeslagpartner?

Wanneer u en uw kind allebei ouder zijn dan 27 jaar kan het zijn dat de Belastingdienst jullie ziet als toeslagpartner.

Wat valt onder een huisgenoot?

Een huisgenoot is iemand met wie je je huis deelt. Jullie wonen dus allebei in hetzelfde huis en delen vaak de badkamer, keuken en een woonkamer. Vooral studenten beginnen het zelfstandige leven met een huisgenoot.

Wat valt er onder huisgenoot?

iemand in hetzelfde huis.

iemand met wie men hetzelfde huis deelt; iemand die in hetzelfde huis woont.

Is een huisgenoot een partner?

Voor de Belastingdienst ben je huisgenoot met iemand zodra diegene op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. En dat kan iedereen zijn: van je kinderen tot aan je partner en van vrienden tot aan je oma. Alle mensen die in hetzelfde huis wonen én daar staan ingeschreven, zijn huisgenoten.