Geboorteverlof

Hoeveel krijg je van ziekenkas vaderschapsverlof?

Gevraagd door: Lot Beijring  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (66 stemmen)

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Hoeveel vaderschapsverlof 2022?

Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden. Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen. Vanaf 1 januari 2021 (tot en met 31 december 2022) krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Hoeveel vaderschapsverlof 2021?

Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof.

Hoe vaderschapsverlof opnemen?

Vanaf 1 januari 2021 heb je als vader of partner van de moeder na de geboorte van het kind recht op 15 dagen geboorteverlof. Je mag de 15 dagen geboorteverlof opnemen binnen de 4 maanden na de bevalling. Je bent niet verplicht om 15 dagen op te nemen. Je hoeft de 15 dagen niet in één keer op te nemen.

Hoeveel dagen krijgt een man vrij bij geboorte?

Partners krijgen één keer het aantal werkuren per week volledig betaald verlof. Werk je normaal gesproken 4 dagen 8 uur per week, dan krijg je dus 4 keer 8 uur (32 uur) vrij. Deze uren mag je naar eigen keuze indelen, maar moeten wel opgenomen worden in de eerste 4 weken na de geboorte van jullie kindje.

35 gerelateerde vragen gevonden

Is de dag van de bevalling de eerste dag geboorteverlof?

Geboorteverlof gaat direct in na de dag van de bevalling

Bij het geboorteverlof wijzigt dit. Het verlof gaat dan direct in na de dag van de bevalling. Op de dag van de bevalling zelf heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof.

Hoeveel dagen betaald vaderschapsverlof?

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Kan je vaderschapsverlof opnemen in halve dagen?

Je moet de tien dagen niet achtereenvolgens opnemen. Je mag ze deze vrije dagen namelijk ook spreiden over de periode van 4 maanden. Je kan vaderschapsverlof enkel in hele dagen opnemen. Een halve dag vaderschapsverlof opnemen kan dus niet.

Hoeveel dagen heeft de vader het recht om afwezig te zijn op het werk door een geboorte?

Wat is vaderschapsverlof

In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om 15 dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

Hoeveel verlof als je vader wordt?

Partners krijgen 1 werkweek geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt u 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof.

Hoelang ouderschapsverlof 2022?

ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen. Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt.

Hoe zit het met papadag?

Je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je tenminste een jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof aanvragen. Wanneer vaders gebruik maken van deze vorm van verlof, wordt dit ook wel aangeduid met de term 'papadag'. Je hebt per kind één keer recht op ouderschapsverlof.

Kan de werkgever vaderschapsverlof weigeren?

Kan een werkgever je aanvraag voor vaderschapsverlof weigeren? Als je geboorteverlof hebt aangevraagd, mag je werkgever dit niet weigeren. Binnen een termijn van 4 maanden (vanaf de geboorte) mag je zelf kiezen wanneer je deze 10 dagen verlof precies opneemt.

Hoeveel dagen vaderschapsverlof 2023?

Een vader of meeouder heeft als vol- of halftijdse werknemer recht op 15 werkdagen geboorteverlof. Ook zelfstandigen krijgen 15 dagen. Vanaf 2023 wordt het verlof opgetrokken tot 20 werkdagen. Die dagen moeten binnen vier maanden na de geboorte van je dochter of zoon opgenomen worden.

Hoe lang mag je vaderschapsverlof opnemen?

Sinds 1 juli 2020 kun je als vader en partner tot vijf weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. Gedurende deze verlofperiode krijg je een uitkering ter hoogte van 70% van je salaris. Deze wordt betaald door je werkgever, bij wie je ook de aanvraag doet.

Hoeveel papadagen heb ik?

Opnemen papadagen

elke week de helft van de uren die je werkt opnemen, een jaar lang; elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen, voor een periode langer dan 12 maanden; elke week meer dan de helft van.

Waar heb ik recht op als ik vader wordt?

Sinds 1 juli 2020 heb je als partner ook recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Oftewel: vijf keer het aantal werkuren per week. Dit verlof vraag je aan via je werkgever. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris van je werkgever, maar een uitkering van het UWV.

Waar heb ik recht op als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Is vaderschapsverlof betaald?

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Wie betaald aanvullend geboorteverlof?

Tijdens aanvullend geboorteverlof hoef je geen loon te betalen. Werknemers hebben recht op een uitkering van het UWV. De opname van het aanvullende geboorteverlof is een recht van je werknemer, maar de invulling ervan is wel bespreekbaar.

Wie betaalt aanvullend geboorteverlof?

Aanvullend geboorteverlof via UWV én loon via werkgever

Betaalt het UWV het aanvullend geboorteverlof aan uw werknemer, dan betaalt u in bepaalde gevallen ook loon door voor de tijd waarin uw werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt.

Hoe lang calamiteitenverlof bevalling?

U heeft altijd recht op minstens 16 weken verlof. Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kunt u in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Als uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag uw bevallingsverlof langer duren (maximaal 10 weken).

Is papadag betaald?

Na de geboorte van je kind heb je op dit moment 2 dagen betaald vaderschapsverlof en kun je nog 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof er direct aan vastplakken. Maar ná die dagen begint het natuurlijk pas echt!

Wat kost een papadag?

Ouderschapsverlof is onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Waarom papadag?

Als je zo weinig mogelijk van je baby wilt missen en samen een band op wilt bouwen, kies je voor een papadag. Dat is niet alleen ontzettend leuk, ook ontlast je hiermee je partner. Veel moeders zien de papadag als een uitgelezen kans om te werken, zonder dat de kinderen naar de opvang moeten worden gebracht.