Hoeveel is de Schoolbonus?

Gevraagd door: kand. Veerle Steenbeek Msc  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.7/5 (70 stemmen)

Voor 2022 zijn de bedragen: 0-3 jaar: 21,23 euro. 4-11 jaar: 37,14 euro. 12-16 jaar: 53,06 euro.

Hoeveel bedraagt Leeftijdstoeslag?

Voor kinderen geboren na 01/01/2020 is er geen leeftijdstoeslag meer voorzien. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar ontvang je maandelijks 171,14 Euro. Vanaf dat Waalse kinderen meerderjarig zijn ontvang je 182,18 Euro per maand.

Welke maand krijg je extra kinderbijslag?

De schoolpremie of jaarlijkse bijslag is een premie die één keer per jaar in augustus wordt betaald, samen met de kinderbijslag van juli. Met deze toeslag wil Famiris jou en je gezin een duwtje in de rug geven bij de start van het nieuwe schooljaar.

Wie heeft recht op Schoolbonus?

Wie heeft recht op de schoolbonus - schoolpremie? Alle kinderen die in de loop van het kalenderjaar maximaal 24 jaar oud zijn, krijgen de schoolbonus/schoolpremie. Heb je recht op de gezinsbijslag/kinderbijslag voor de maand juli, dan heb je ook recht op de schoolbonus.

Wat is het verschil tussen schooltoelage en studietoelage?

Die schooltoeslag komt boven op de schoolbonus en de kleutertoeslag als het gezin aan bepaalde voorwaarden voldoet. De schooltoeslag vervangt de schooltoelagen, de vroegere studiebeurzen in het basis- en secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs blijft de studietoelage voorlopig wel van kracht.

Want KidsLife wil veel meer zijn dan een uitbetaler van het Groeipakket en Schoolbonus.

22 gerelateerde vragen gevonden

Waarom is de kinderbijslag niet gestort?

Hoe laat het geld op uw rekening staat weten wij helaas niet. Dit is namelijk afhankelijk van uw bank. Het kan dus zijn dat iemand anders de kinderbijslag al heeft gehad maar u nog niet. Wacht dan even rustig af en check later op de dag uw bankrekening.

Wie is mijn Uitbetaler Groeipakket?

De naam van je uitbetaler van het Groeipakket vind je ook op je rekeninguittreksels, bij de uitbetaling van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand). Of je kunt ook bellen naar 1700 of mailen naar info@groeipakket.be om te weten bij welke uitbetaler je bent aangesloten.

Wat met kindergeld na 25 jaar?

Wanneer stopt mijn recht op een Groeipakket/kinderbijslag? Ongeacht je situatie, stopt je recht altijd als je 25 wordt. De maand waarin je 25 wordt, is dan de laatste maand waarin je kindergeld ontvangt.

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 169,79 euro. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen.

Wie krijgt Kleutertoeslag?

De kleutertoeslag is een extra toeslag uit het Groeipakket die kinderen van 3 en 4 jaar kunnen krijgen als ze naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan.

Hoeveel is de kinderbijslag voor een 16 jarige?

0 t/m 5 jaar: 230,69 euro per kwartaal. 6 t/m 11 jaar: 280,13 euro per kwartaal. 12 t/m 17 jaar: 329,56 euro per kwartaal.

Hoeveel is de studietoelage voor secundair onderwijs?

Het bedrag dat je kunt ontvangen ligt tussen € 90,00 en € 4.000,00 als je kind in het secundair de lessen volgt. Volgt de student de lessen in het hoger onderwijs dan bedraagt de studiebeurs tussen € 400,00 en € 5.000,00.

Welke maand krijg je studietoelage?

De helft van alle studenten die voor 2021-2022 recht heeft op een studietoelage, zal eind november het bedrag hebben ontvangen.

Hoe hoog is de studietoelage?

Een zelfstandig student wordt altijd gelijkgesteld met een kotstudent. De studietoelage bedraagt 4.323,91 euro.

Hoe lang kinderbijslag na afstuderen?

Als werkzoekende schoolverlater behoudt je kind maximum 360 dagen recht op kinderbijslag. Hij of zij kan nog 240 uren per kwartaal werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Na deze 360 dagen stopt zijn recht op kinderbijslag definitief.

Kan ik mijn kindergeld verliezen?

Je kinderbijslag wordt geschorst als je: per maand meer dan € 715,46 bruto verdient; zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep; een werkloosheidsuitkering of tijdkrediet ontvangt tijdens de toekenningsperiode die per maand meer dan € 715,46 bruto bedraagt.

Wat is het verschil tussen de 5 Uitbetalers van het Groeipakket?

Het belangrijkste verschil ligt hier in de samenhang met de overheid: een publieke organisatie wordt ook wel eens een overheidsinstelling genoemd en hangt er dus volledig mee samen. In Vlaanderen is één publieke uitbetaler actief (FONS), de andere vier zijn privaat.

Hoe weet ik bij welk kinderbijslagfonds ik ben?

Bij welke uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) ben ik aangesloten? Weet je niet goed wie jouw Groeipakket betaalt? De gegevens van jouw uitbetaler: vind je op je rekeninguittreksel, bij de maandelijkse storting van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand);

Wie kiest kinderbijslagfonds?

Werknemers en zelfstandigen kiezen zelf hun Kinderbijslagfonds. Werknemers moeten niet langer via hun werkgever passeren om bij een Kinderbijslagfonds aan te sluiten. Kiezen voor een uitbetaler doen ze zelf, en dat kan al vanaf het prille begin! Ontdek hier hoe je jouw werknemers kan helpen bij deze keuze.

Is er een maximum aan kinderbijslag?

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Waarom moet je kinderbijslag terugbetalen?

Als u te veel geld van ons ontvangt

Dan moet u dit terugbetalen. Heeft u te veel ontvangen omdat u iets niet heeft doorgegeven? Of iets niet goed heeft doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen.

Wie heeft er recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.