Hoeveel geld mag je bijverdienen met kinderbijslag?

Gevraagd door: prof. Mohammed van der Meulen  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (70 stemmen)

Een kind mag voor de kinderbijslag onbeperkt bijverdienen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is. U hoeft niet aan ons door te geven als uw kind inkomen heeft of als het inkomen verandert.

Hoeveel mag je kind bijverdienen zonder belasting te betalen?

Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar. De inkomsten van je kind hebben dus geen invloed op de hoeveelheid kinderbijslag die je krijgt.

Hoeveel mag een kind bijverdienen 2022?

De bijverdiengrens voor 2022 is € 15.828,77. In 2020 en 2021 was er geen grens voor bijverdienen.

Hoeveel mag je verdienen om kinderbijslag te behouden?

Studenten die niet meer dan 475 uur per jaar werken als jobstudent behouden hun kinderbijslag. Wanneer deze 475 uur zijn bereikt, mag je nog tot 80 uur werken per maand (waarvoor men de normale sociale bijdrage betaalt). Indien men meer werkt, valt de kinderbijslag weg voor die maand.

Hoeveel mag kind bijverdienen 2021?

De regels zijn als volgt: Als een thuiswonend kind jonger is dan 23 jaar, dan telt zijn of haar inkomen mee minus € 4.885 in 2019. In 2020 is dit € 4.964 en in 2021 € 5.044. Een inkomen van een kind van € 15.000 in 2021 wordt dus door de Belastingdienst voor € 9.956 bij uw inkomen opgeteld (in 2020 € 10.036).

Vragen over recht op Kinderbijslag in België? Ontdek de antwoorden.

45 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Hoe lang kinderbijslag na afstuderen?

Als werkzoekende schoolverlater behoudt je kind maximum 360 dagen recht op kinderbijslag. Hij of zij kan nog 240 uren per kwartaal werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Na deze 360 dagen stopt zijn recht op kinderbijslag definitief.

Kan ik mijn kindergeld verliezen?

Je kinderbijslag wordt geschorst als je: per maand meer dan € 701,44 bruto verdient; zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep; een werkloosheidsuitkering of tijdkrediet ontvangt tijdens de toekenningsperiode die per maand meer dan € 701,44 bruto bedraagt.

Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de de maand waarin het 18 jaar wordt. Het Groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag, is een financiële ondersteuning voor de opvoeding van je kind.

Hoeveel mag je belastingvrij bijverdienen 2022?

Maximaal € 8.700,- belastingvrij verdienen in 2022.

Hoeveel kinderbijslag per kind 2022?

De bedragen per kind zijn vanaf 1 januari 2022 als volgt: 0 t/m 5 jaar: 230,69 euro per kwartaal. 6 t/m 11 jaar: 280,13 euro per kwartaal. 12 t/m 17 jaar: 329,56 euro per kwartaal.

Wat moet een inwonend kind betalen?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kost één inwonend kind gemiddeld 15% van het besteedbaar inkomen van een tweeoudergezin. In deze situatie kosten twee kinderen gemiddeld 25% van het inkomen, drie kinderen 29% en vier kinderen 35% van het besteedbaar inkomen.

Wat mag je bijverdienen naast je vaste baan?

Voor 2021 is het bedrag voor belastingvrije bijverdienste € 8.750,- per jaar. Is je totale inkomen op jaarbasis, van je verschillende banen samen, hoger dan dat bedrag? Dan moet je er belasting over betalen. Alleen wie op jaarbasis erg weinig verdient, kan dus in de praktijk belastingvrij werken.

Hoe kindergeld stoppen?

Ongeacht je situatie, stopt je recht altijd als je 25 wordt. De maand waarin je 25 wordt, is dan de laatste maand waarin je kindergeld ontvangt.

Wat moet je doen als je afstudeert?

Pas afgestudeerd: wat nu? 5 to do's
  1. Schrijf je in als werkzoekende. Als je van de schoolbanken komt, is het logisch dat je zo snel mogelijk aan de slag gaat. ...
  2. Sluit je aan bij een ziekenfonds. ...
  3. Vergeet de familiale verzekering niet. ...
  4. Verwittig het kinderbijslagfonds. ...
  5. Vergeet je jeugdvakantie niet.

Hoe Groeipakket stopzetten?

Eens de 12 maanden opgebruikt zijn, is er geen recht meer op het Groeipakket. We raden je wel aan om je in te schrijven bij de VDAB om na de doorloopperiode van 360 dagen recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Als je dit niet doet, heb je daar geen recht op.

Hoeveel uur mag ik werken als schoolverlater?

Je werkt per jaar niet meer dan 475 uur met een studentenovereenkomst. Je werkt per maand niet meer dan 80 uur met een 'gewoon' contract (= alle tewerkstellingscontracten die geen studentenovereenkomst zijn).

Wat doen als je kind stopt met studeren?

De procedure loopt als volgt: na jouw beroepsinschakelingstijd krijg je een brief met een attest dat bewijst dat je als werkzoekende was geregistreerd. Hiermee kan je naar jouw uitbetalingsinstelling gaan. Zij stappen naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en vragen jouw uitkering aan.

Hoeveel mag je verdienen als schoolverlater?

Als u tijdens uw beroepsinschakelingstijd werkt, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 541,09 euro bruto per maand (bedrag sinds juni 2017).

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Vorige artikel
Hoe lang slapen in Babynestje?