WIEG: Wet invoering extra geboorteverlof

Hoeveel bedraagt uitkering geboorteverlof?

Gevraagd door: mr. Annemijn Ramautar MA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (64 stemmen)

De uitkering die u als werknemer tijdens uw vaderschaps- of geboorteverlof ontvangt, bedraagt 82 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon.

Hoeveel bedraagt de uitkering voor ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 796,25 euro netto per maand (sinds 1 januari 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 367,02 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 124,51 euro netto per maand.

Wie betaald geboorteverlof?

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Hoeveel geld krijg je bij vaderschapsverlof?

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Is geboorteverlof betaald?

Geboorteverlof is betaald verlof. Je moet dus het volledige loon doorbetalen. Tijdens aanvullend geboorteverlof krijgt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

33 gerelateerde vragen gevonden

Is ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat lidstaten moeten zorgen voor twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Wie betaald ouderschapsverlof 2021?

Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon.

Wie betaald vaderschapsverlof Belgie?

Vaderschaps- of geboorteverlof

U dient dit verlof op te nemen binnen vier maanden na de bevalling. Deze 10 dagen mogen in één keer of verspreid worden opgenomen. Uw werkgever betaalt u uw volledige salaris uit gedurende de eerste drie dagen. De volgende zeven dagen zijn voor rekening van uw ziekenfonds.

Hoe bereken je vaderschapsverlof?

Geboorteverlof voor partners in de kraamtijd

Als partner heb je in de kraamtijd recht op een werkweek geboorteverlof. Om precies te zijn, je mag tijdens deze nieuwe regeling één keer het aantal uren dat je per week werkt betaald vrij nemen. Dit hoor je op te nemen in de eerste maand na de geboorte.

Wie betaalt ouderschapsverlof onderwijs?

Conform de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) ontvangt u over de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt geen salaris. Iedere medewerker heeft recht op dit onbetaald verlof. Medewerkers in het onderwijs kunnen een deel van het ouderschapsverlof laten doorbetalen. De afspraken hierover verschillen per cao.

Hoeveel ouderschapsverlof RVA?

De uitkeringen worden altijd toegekend voor 3 maanden volledig ouderschapsverlof, 6 maanden halftijds ,15 maanden 1/5 en 30 maanden 1/10.

Is ouderschapsverlof betaald in Belgie?

Bedrag. Tijdens uw ouderschapsverlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen ((opent in nieuw venster)). Klik door naar 'Thematische verloven' en kies de sector die voor u van toepassing is. Alleen als uw kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012, hebt u ook voor de vierde maand recht op een uitkering.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie bij tijdskrediet?

De bedragen van de aanmoedigingspremies

Bij halftijds tijdskrediet of thematisch verlof, krijg je een premie van 122,18 euro netto bovenop je uitkering van de RVA. Wanneer je voltijds tijdskrediet of een thematisch verlof neemt, krijg je een extra aanmoedigingspremie van 183,27 euro.

Is tijdskrediet betaald?

Vraagt u een halftijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5, dan wordt u door uw werkgever betaald op basis van uw deeltijdse prestaties, dit wil zeggen, naargelang het geval, halftijds of 4/5. Om het bedrag te kennen van uw halftijdse of 4/5 loon, dient u zich te wenden tot uw werkgever.

Hoeveel bedraagt uitkering RVA?

60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens; van de zevende tot twaalfde maand werkloosheid: 60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens.

Wie vraagt betaald ouderschapsverlof aan?

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Ouders geven bij hun werkgever aan dat ze gebruik willen maken van dit recht, de werkgever vraagt vervolgens de uitkering aan bij UWV.

Hoe werkt betaald ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week. Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 36 = 936 uur verlof. Je werknemers mogen in principe zelf bepalen hoe zij dit verlof willen opnemen. Een verdeling van 50 procent verlof en 50 procent werken is gebruikelijk.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2022?

ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen.

Wat kost onbetaald ouderschapsverlof?

Deels betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is op dit moment in principe onbetaald verlof, mits de werkgever een deel van het salaris doorbetaalt op basis van de cao. Daar komt per 2 augustus 2022 verandering in. Ouders krijgen dan negen weken deels uitbetaald ouderschapsverlof tegen 50% van het dagloon.

Wat is het voordeel van onbetaald ouderschapsverlof?

Tenzij er andere afspraken gelden (bijvoorbeeld op grond van de cao), krijg je voor de uren waarin je ouderschapsverlof hebt opgenomen geen salaris. Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, hoeft je werkgever alleen de uren door te betalen die je zou werken als je niet ziek was.

Heb ik recht op betaald ouderschapsverlof?

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking.

Wat zijn de voordelen van ouderschapsverlof opnemen?

Per kind, tot de leeftijd van 8 jaar, mag men 26 keer de contracturen opnemen aan ouderschapsverlof. Het voordeel is dat de werknemer het recht op de oude contracturen behoudt. De werknemer hoeft dan nog geen officiële urenwijziging aan te vragen bij de werkgever.

Wat is het verschil tussen ouderschapsverlof en tijdskrediet?

Een groot verschil tussen de twee verlofstelsels is de leeftijdsgrens. Tijdskrediet met motief kan je opnemen voor kinderen jonger dan 8 jaar. Ouderschapsverlof is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. In beide systemen kan je de loopbaan volledig, halftijds of met 1/5 onderbreken.

Volgende artikel
Hoe kan ik mijn kind leren eten?