Kinderarbeid - educatieve film 2016 | UNICEF

Hoe was de kinderarbeid vroeger?

Gevraagd door: Sienna van Brunswijk  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (46 stemmen)

Vroeger waren de mensen erg arm. En daarom werden ook de kinderen naar de fabriek gestuurd om geld te verdienen. Kinderen moesten 6 of 7 dagen in de week iedere dag van 9 tot 16 uur werken voor soms maar 10 cent per dag. In 1860 werkten een half miljoen Nederlandse kinderen in fabrieken.

Wat was kinderarbeid vroeger?

Kinderarbeid is het tewerkstellen van kinderen op een wijze die ze hun kindertijd, hun waardigheid of hun potentieel ontneemt en die schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Vaak gaat het om slecht betaald werk en soms worden de kinderen niet betaald.

Hoe is kinderarbeid begonnen?

Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Ook kinderhandel is een groot probleem. Meestal werken kinderen omdat hun ouders niet genoeg verdienen. Zonder hun loon is er geen geld voor eten.

Waarom was kinderarbeid vroeger normaal?

In de negentiende eeuw groeit de industrie hard in Nederland. Fabriekseigenaren maken gebruik van kinderarbeid omdat kinderen weinig kosten. Arme ouders laten hun kinderen werken om rond te komen. Het verzet tegen kinderarbeid groeit vanwege de slechte werkomstandigheden.

Welke vormen van kinderarbeid zijn er?

Soorten kinderarbeid
  • In de textielfabriek werken door kleding te maken.
  • In de industrie werk te doen door tapijten te knopen.
  • Op het land te werken op plantages of rijst en mais velden.
  • In de mijn werken door stenen klein te hakken.
  • In de dienstverlening te werken dor schoenen te poetsen.

28 gerelateerde vragen gevonden

Waar is de meeste kinderarbeid?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie.

Hoeveel kinderarbeid is er?

Voor het eerst in twintig jaar is er een stijging in het aantal kinderarbeiders. Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal met 94 miljoen, nu is er een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. 73 Miljoen kinderen verkeren in een gevaarlijke werksituatie.

Waarom moesten kinderen werken in de eerste fabrieken?

Kinderen aan het werk

De arbeiders die in de fabrieken werkten moesten lange dagen maken voor weinig loon. Het was te weinig geld om vrouw en de kinderen van te onderhouden. Het resultaat was dat ook vrouwlief en de kinderen aan het werk werden gezet. De werkweek die de kinderen moesten ondergaan was niet mis.

Waar begon kinderarbeid?

In de eerste helft van de negentiende eeuw begon in Nederland de Industriële Revolutie. Er kwamen in die tijd veel fabrieken waar met machines werd gewerkt.

Waarom is er nog kinderarbeid?

Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen.

Hoe lang is er al kinderarbeid?

In 1874 wordt zijn wet tegen kinderarbeid aangenomen. In dit Kinderwetje van Van Houten staat dat kinderen onder de twaalf jaar niet langer in fabrieken mogen werken. Na 1860 komt er steeds meer kritiek op kinderarbeid. Dokters en onderwijzers leggen uit waarom het werk ongezond is.

Wat kan er gedaan worden tegen kinderarbeid?

Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten.

Welke kledingmerken doen aan kinderarbeid?

Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie. Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO.

Hoe is kinderarbeid verdwenen uit Nederland?

Nederland was vóór 1870 een land van handel en (vooral) landbouw. Pas in 1900 werkten in de industrie meer mensen dan in de landbouw. Veel historici stellen dan ook dat de kinderarbeid verdween door de industrialisatie en niet door het Kinderwetje.

Is er kinderarbeid in België?

In België bestaat er al sinds 1889 een wet op kinderarbeid, die in de loop der jaren werd aangepast. Als basisprincipe is het in België verboden om kinderen arbeid te laten verrichten. Concreet gaat het om kinderen jonger dan 15 jaar die nog voltijds leerplichtig zijn.

Hoeveel kinderarbeid in Nederland?

Suzanne: 'Het is triest om te moeten constateren dat het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht, is toegenomen met 8,4 miljoen. In 2020 waren 160 miljoen kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar aan het werk.

Is er kinderarbeid in Europa?

In 4 landen die lid zijn van de Europese Unie komt toch nog kinderarbeid voor. Niet in Nederland of België, maar wel in de armere landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Maar ook in Engeland is kinderarbeid geen uitzondering. In Spanje wordt het aantal werkende kinderen op 100.000 geschat.

Welke kledingmerken doen niet aan kinderarbeid?

Onder meer Zeeman, HEMA en Wehkamp hebben het 'Convenant Duurzame Kleding & Textiel ondertekend. Onder eerlijke kleding wordt verstaan: een leefbaar loon voor arbeiders, een veilige en gezonde werkplek, vrijheid van vakvereniging, geen gedwongen arbeid en kinderarbeid en geen discriminatie op de werkvloer.

Doet Zara aan kinderarbeid?

Bijna alle grote modemerken zijn betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid. Honderdduizenden Oeigoeren zitten vast in 'heropvoedingskampen' en komen terecht op katoenplantages en -spinnerijen. En deze dwangarbeid wordt ingezet voor grote merken als Adidas, Tommy Hilfiger en Zara, en zelfs Patagonia.

Is Zeeman kinderarbeid?

Onze voorwaarden zijn duidelijk: geen kinderarbeid, veilige werkplekken, normale werkweken en eerlijke lonen. We bezoeken onze fabrieken regelmatig om de productieketen te controleren.

Welke organisaties doen iets tegen kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Waarom is er kinderarbeid in de kledingindustrie?

“Ze worden door fabrieken zelf gerekruteerd in het noorden, omdat er een tekort is aan arbeidskrachten in het zuiden, ze vaak ook bereid zijn om voor lagere lonen en in minder goede omstandigheden te werken. Ze weten minder vaak wat hun rechten zijn.

Hoeveel kinderarbeid in de kledingindustrie?

Verborgen kinderarbeid

Volgens OneWorld, het platform voor journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld, is het niet bekend hoeveel kinderen er precies in de kledingindustrie werken. De cijfers ontbreken, maar de schattingen lopen in de miljoenen.

Heeft de Primark kinderarbeid?

Primark zegt zelf niet samen te werken met leveranciers waar kinderarbeid voorkomt. Dit staat ook duidelijk aangegeven op hun website. De kleding die verkocht wordt bij de keten moet voldoen aan hun gedragscode. Alle beschuldigingen die Primark krijgt, worden zeer serieus genomen.

Doet Nike aan kinderarbeid?

In 1998 deed Phil Knight een belofte: Nike zou een einde maken aan kinderarbeid en de omstandigheden in fabrieken gingen radicaal verbeteren.

Vorige artikel
Hoeveel kinderen zijn onecht?
Volgende artikel
Welke melk baby 11 maanden?