Hoe vertel je een kind dat opa ziek is?

Gevraagd door: Bram Kuipers  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.8/5 (75 stemmen)

Vertel je kind bijvoorbeeld vanaf het begin dat je naar de huisarts of dokter gaat omdat je je zorgen maakt. Vertel ook wanneer je de uitslag of behandelingen krijgt. Je kunt slecht nieuws dan in alle eerlijkheid stap voor stap brengen en er samen over praten.

Hoe kind vertellen overlijden opa?

Tips bij het praten over het overlijden van een opa of oma
 1. Luister en geef ruimte voor emoties. Geef je kind de kans om zelf te reageren. ...
 2. Je eigen emoties. Laat ook je eigen emoties zien en benoem ze kort. ...
 3. Beantwoord vragen. ...
 4. Ga samen iets doen. ...
 5. Blijf realistisch en erken emoties. ...
 6. Breng de leerkracht en vriendjes op de hoogte.

Hoe vertel je een kind dat je ziek bent?

Ga ook na wat voor ideeën uw kind zelf heeft over uw ziekte of over wat hij of zij ziet en wat hij of zij precies heeft onthouden van wat er is verteld. Hierbij kunt u de gedachten van uw kind herstellen waar dat nodig is. Gebruik de naam van uw ziekte, dus spreek gewoon over kanker.

Hoe kind uitleggen dood?

Gebruik duidelijke en concrete woorden als u praat over de dood. Vertel wat er is gebeurd en waarom oma is overleden. Geef het kind de keuze om afscheid te mogen nemen van de overledene of om mee te gaan naar de begrafenis of crematie. Leg wel uit hoe deze zich tijdens een begrafenis of crematie hoort te gedragen.

Wat zeg je tegen ouders van ziek kind?

Ik vind het heel erg dat je ziek bent. Ik beloof dat ik je geen domme adviezen zal geven en ook nooit zal zeggen “dat ik het me heel goed kan voorstellen”. Je moet het helemaal zelf ondergaan, maar niet alleen. Ik ben er voor je.

Hoe vertel ik dat opa ziek is? - NiboR Blog Vlog #6

34 gerelateerde vragen gevonden

Wat schrijf je aan een ernstig ziek kind?

Wat ben ik geschrokken van dit vreselijke nieuws, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Weet dat ik veel aan je denk en dat ik het ontzettend erg vind voor je. Als er iets is of als ik iets voor je kan doen, laat je het dan weten? Ik kom ook graag langs, maar alleen als jij dat ook wilt.

Wat zeg je tegen iemand die ernstig ziek is?

Het beste wat je kunt doen is die persoon sterkte wensen. Geef aan dat je meeleeft en wens hem of haar kracht toe. Het kan zijn dat je echt niet weet wat je moet zeggen. Geef dat gewoon eerlijk toe.

Hoe bereid je kinderen voor op de dood?

Probeer alle vragen van uw kind over doodgaan op een simpele en rustige manier te beantwoorden. Vertel geen onzin of sprookjes. Eerlijk zijn over dit onderwerp is echt het beste. Als opa het lichamelijk aan kan, zorg dan dat uw kind vaak langs kan.

Hoe vertel je een kind dat iemand zelfmoord?

Luister naar hun vragen en bezorgdheden en laat de kinderen ruimte om hun gevoelens te uiten. Wanneer kinderen niet blijven luisteren, aanvaardt dit. Het is een normale reactie van mensen in dergelijke pijnlijke situaties.

Hoe vertel je aan je kinderen dat je kanker hebt?

Het is belangrijk dat zij van u te horen krijgen wat er aan de hand is, en niet van iemand anders. Hierbij is het van belang dat u open en eerlijk bent in het geven van de informatie over uw ziekte. Kies een rustig moment, geef de informatie gedoseerd en vertel alleen wat op dat moment van belang is voor u en uw gezin.

Hoe vertel ik het mijn kinderen?

Vertel je kind in hoofdlijnen wat met je aan de hand is, wat er gaat gebeuren en wat de verwachtingen zijn. Door kinderen op de hoogte te brengen van wat er gaande is, voelen ze zich serieus genomen en houden ze vertrouwen in jou als ouder. Het helpt een kind als het bij de opname betrokken wordt.

Hoe vertel je een kind slecht nieuws?

Wat speelt een rol bij kinderen over slecht nieuws
 • Vertel duidelijk en zo kort mogelijk wat er aan de hand is.
 • Wees open en eerlijk.
 • Geef kort wat uitleg en een toelichting.
 • Zorg direct daarna dat het kind kan reageren.
 • Geef ruimte aan emoties van verdriet, angst en boosheid.

Hoe vertel je een kind?

De boodschap

Kies een moment en een plek waar uw kinderen zich op hun gemak voelen. Vertel het samen aan de kinderen. Ze hebben steun aan elkaar en kunnen elkaar ook troosten. Vertel het nieuws aan alle kinderen op het zelfde tijdstip, om misverstanden te voorkomen.

Hoeveel dagen krijg je bij overlijden opa?

Bij het overlijden van een familielid in de eerste graad (zoals partner, ouder, kind) heeft een medewerker recht op vier dagen verlof (van overlijden tot en met de begrafenis of crematie).

Hoe oud kind mee naar begrafenis?

Zo zeggen diverse psychologen dat je kinderen onder vijf jaar beter niet kunt meenemen naar een uitvaart. De hele gang van zaken gaat volgens hen volstrekt over hun hoofden heen.

Hoe leg je een kind uit wat een crematie is?

Leg kort maar krachtig uit wat cremeren precies inhoudt. Wees daarin ook eerlijk en probeer de misschien pijnlijke of confronterende details niet weg te laten. De dood is onlosmakelijk verboden met het leven, iedereen gaat uiteindelijk dood. En als je dood bent, voelt jouw lichaam helemaal niets meer.

Wat zeg je tegen iemand wiens man zelfmoord heeft gepleegd?

Leef met de ouders, familie en vrienden mee

Spreek daarom uit dat je niet weet wat je moet zeggen, dat je het ontzettend verdrietig vindt en dat je met ze meeleeft. Dit lijkt misschien overbodig om te zeggen maar voor iemand met veel verdriet is het fijn om te horen dat anderen meeleven.

Hoe zeg je een kind van 4 dat oma dood is?

Tips bij praten over de dood
 • Betrek je kindje bij de situatie. Leg uit wat het betekent dat oma op sterven ligt en bereid hem voor op wat hierna gaat gebeuren. ...
 • Geef ruimte aan vragen. ...
 • Geef ruimte aan emoties. ...
 • Toon zelf ook je emoties. ...
 • Laat je kindje 'kind' zijn. ...
 • Neem de emoties van je kindje serieus.

Hoe erg is het als je kind zelfmoord pleegt?

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Hoe bereid je je voor op de dood?

Emotionele voorbereiding op de dood
 • Zeg je zes regels. ...
 • Welgemeende zinnen, zullen de energie tussen jou en die ander openen, waardoor er meer ruimte komt voor jullie emoties en gevoelens. ...
 • Toon openlijk je rouw.
 • Focus je op de nog mooie dingen van het leven.
 • Laat iets achter.

Hoe help je een kind met rouwen?

Om aan rouwverwerking toe te komen, is het voor uw kind heel belangrijk dat hij zijn omgeving als veilig ervaart. Probeer er écht voor uw kind te zijn. Maak hiervoor tijd vrij en geef hem of haar de aandacht die hij nodig heeft. Zoek zo nodig iemand die deze taak op gewenste momenten kan overnemen.

Hoe reageer je op iemand die ziek is?

"Er te zijn, te luisteren en mensen het gevoel te geven dat naar hen geluisterd wordt. Een vraag als 'hoe gaat het', die sommige mensen ongemakkelijk vinden, kun je prima stellen. Als je maar het gevoel geeft dat je echt geïnteresseerd bent in het antwoord.

Hoe kan ik iemand moed inspreken?

Hoe kan ik iemand moed inspreken?
 1. Ai. ...
 2. Luister aandachtig. ...
 3. Wees voorzichtig met (te veel) vragen. ...
 4. Kom niet direct met je eigen ervaring. ...
 5. Oordeel niet (meteen) ...
 6. Geen woorden? ...
 7. Laat het opvrolijken even zitten. ...
 8. Vergeet de verdrietige niet.

Wat zeg je tegen iemand die op sterven ligt?

Tips: wat zeg je tegen iemand die dood gaat
 • Wens iemand sterkte. ...
 • Wees eerlijk. ...
 • Praten over de dood, biedt een luisterend oor. ...
 • Leg niet continu de nadruk op de ziekte en de dood. ...
 • Wees er voor iemand. ...
 • Laat emoties er zijn. ...
 • Praat over gevoel nabestaanden. ...
 • Respecteer de laatste wensen.

Wat schrijf je aan iemand die ernstig ziek is voorbeeld?

Ernstig ziek teksten om sterkte te wensen
 • Ik ben zeer geschrokken van dit heftige nieuws. Weet dat ik met je meeleef.
 • Woorden schieten op dit ogenblik te kort. ...
 • Wat een verschrikkelijk nieuws. ...
 • Heel veel sterkte gewenst de aankomende tijd. ...
 • Waarom krijgen mensen kanker?