Hoe vaak en waar komt seksueel misbruik van kinderen voor?

Hoe vaak komt kindermisbruik voor?

Gevraagd door: prof. Selina Henriquez Bsc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (6 stemmen)

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Hoeveel seksueel misbruik kinderen?

Geschat wordt dat één op de vier meisjes, en één op de zes jongens al voor haar/zijn zestiende levensjaar te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Bij ongeveer één op de zes meisjes gaat het om seksueel misbruik door familieleden. De daders zijn voornamelijk mannen: vaders, oudere broers en ooms.

Hoeveel seksueel misbruik?

Volgens het CBS zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van aanranding, verkrachting en/of misbruik. Hiervan is 90% vrouw en 10% man. Wordt fysieke seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen meegeteld, dan ligt het aantal slachtoffers nog veel hoger.

Hoe vaak komt kindermishandeling voor 2020?

Tussen de 90.000 en 127.000 kinderen hebben jaarlijks te maken met ten minste één vorm van kindermishandeling.

Hoeveel kindermishandeling per jaar?

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is.

17 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de meest voorkomende kindermishandeling?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

Hoeveel kinderen sterven jaarlijks door kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Hoe vaak komt kindermishandeling voor in Belgie?

In 2020 noteerden de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 7.164 meldingen van (een vermoeden van) kindermishandeling. 5 6.866 minderjarigen waren hierbij betrokken. Dit is een stijging van 1,8% sinds 2019, maar de toename is veel minder groot dan bij de hulplijn 1712.

Hoe vaak wordt kindermishandeling gemist?

Veilig Thuis ontving in 2020 bijna 7000 meldingen meer dan het jaar ervoor. In totaal werd 62470 keer vermoedens van kindermishandeling gemeld.

Hoeveel kindermisbruik Nederland?

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland. Het gaat hierbij om kinderen waarbij professionals mishandeling hebben gesignaleerd.

Hoeveel procent vrouwen aangerand?

In Nederland zegt 19 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen te hebben meegemaakt dat iemand hun lichaam binnendrong zonder instemming. De daders worden vaak niet bestraft.

Wat valt er onder seksueel misbruik?

Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact tegen de wil van het kind. Of als het kind dit contact niet kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk. Ze dwingen het kind tot seksuele handelingen.

Hoe weet je of je als kind misbruikt bent?

plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: ongelukkig zijn, boos zijn of plotseling teruggetrokken gedrag; vrees voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, huisvriend of familielid; een ouder kind dat zich gedraagt zoals een jong kind.

Hoeveel mannen worden aangerand?

In Nederland geeft één op de acht vrouwen en één op de 25 mannen aan ooit te zijn verkracht. Jongeren tussen de 12 en 24 jaar lopen vier keer meer kans om slachtoffer te worden van een verkrachting dan anderen.

Wat is de straf voor kindermishandeling?

De rechter besluit over het wel of niet opleggen van een straf aan de verdachte(n). Er zijn verschillende strafrechters. Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van het OM: De politierechter behandelt een eenvoudige zaak waarbij het OM maximaal 1 jaar gevangenisstraf eist.

Wat is Sputovamo?

SPUTOVAMO staat voor Soort letsel, Plaats, Uiterlijke kenmerken, Tijd, Oorzaak, Veroorzaker, Andere aanwezigen, Maatregelen genomen en Oude letsels.

Is verwaarlozing kindermishandeling?

Geschat wordt dat verwaarlozing de meest voorkomende vorm van kindermishandeling is. De NPM-2010 geeft een schatting van 6% voor de lifetime prevalentie van verwaarlozing (Alink et al., 2011). Ook is verwaarlozing de meest gemelde vorm van kindermishandeling (AMK-cijfers 2013).

Hoeveel verkracht per jaar Belgie?

De Belgische cijfers die de Vrouwenraad onlangs bekendmaakte zijn schokkend: 43.000 verkrachtingen per jaar, ofwel minstens honderd per dag. Onthutsend: slechts één op de tien slachtoffers doet aangifte van het misdrijf.

Hoeveel vrouwen verkracht Belgie?

1 op de 6 vrouwen (16 procent) is dan weer ooit verkracht, tegenover 1 op de 20 mannen (5 procent). Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de UGent dat dit jaar verschenen is. Het is de eerste studie over seksueel grensoverschrijdend gedrag in België die representatief is voor alle genders en leeftijden.

Hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor?

11% van de vrouwen heeft ooit geslachtsgemeenschap tegen haar wil gehad, tegenover 1% van de mannen. 53% van de vrouwen en 19% van de mannen krijgt te maken met Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. 22% van de vrouwen en 6% van de mannen met Seksueel Geweld.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

Gevolgen op korte en lange termijn
 • Fysiek letsel. ...
 • Ontwikkelingsstoornissen. ...
 • Verstoord sociaal functioneren. ...
 • Verstoord sociaal functioneren. ...
 • Psychosomatische klachten. ...
 • Posttraumatische stressstoornis. ...
 • Dissociatieve stoornis. ...
 • Verslaving.

Kun je aan ouders merken dat ze hun kind mishandelen?

Toch is het geen kwestie van signalen optellen. Ieder situatie is anders en ieder kind reageert anders. Je hoeft dus niet meteen te herkennen of het gaat om lichamelijke mishandeling, emotionele verwaarlozing of seksueel misbruik. Ook hoeven signalen niet direct te betekenen dat er sprake is van kindermishandeling.

Wat zijn de vormen van kindermishandeling?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Wat zijn de symptomen van kindermishandeling?

lichamelijke signalen
 • wit gezicht (slaap tekort)
 • hoofdpijn, (onder)buikpijn.
 • blauwe plekken.
 • slecht verzorgd er uit zien.
 • geslachtsziekte.
 • jeuk of infectie bij vagina en anus.
 • urineweginfecties.
 • vermageren of dikker worden.

Wat te doen bij vermoeden misbruik kind?

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:
 1. Bel 112 als het kind in direct gevaar is.
 2. Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. ...
 3. Praat met het kind zelf of met de ouders. ...
 4. Vraag advies bij Veilig Thuis.

Volgende artikel
Hoeveel zuivel kind 2 jaar?