How to comfort an upset child - Dr. Dan Siegel

Hoe troost je een kind?

Gevraagd door: bacc. Wessel Bosch  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.1/5 (75 stemmen)

Bij het troosten kun je het beste afgaan op wat hij zelf aangeeft: bijvoorbeeld even knuffelen of knus samen een boek lezen. In geval van 'ik krijg mijn zin niet'-verdriet is het ook goed om de frustratie van je kind te erkennen, maar sta er niet te lang bij stil. Zeg duidelijk waarom iets niet kan en blijf consequent.

Wat maakt een kind verdrietig?

Stemmingsproblemen kunnen verschillende vormen aannemen. Een kind kan bijvoorbeeld erg verdrietig zijn door een ingrijpende gebeurtenis: een verhuizing, een echtscheiding of een opa die overlijdt. Soms gaat het verdriet niet over en helpt afleiding niet. Er zijn ook kinderen die depressieve klachten hebben.

Hoe ga je om met verdriet van je kind?

Geef je kind de rust en de ruimte om ermee om te gaan en begrijp waar bepaald gedrag vandaan komt. Hoe frustrerend dit soms ook kan zijn. Kortom: laat gevoelens er zijn en geef je kind het gevoel dat de emoties normaal zijn. Leid je kind vooral niet af als hij gevoelens van verdriet heeft.

Wat te doen als je kind overstuur is?

Wanneer je kind overstuur is dan help jij je kind door met volle aandacht te luisteren. Echt luisteren doe je door de gevoelens van je kind te verwoorden. Met andere woorden te benoemen wat je kind echt wilt of vindt. De manier waarop je dat doet is misschien nog wel belangrijker dan de woorden zelf.

Wat biedt troost?

Troost is een vorm van steun die je een ander mens kan bieden door te luisteren. Door er voor een ander te zijn kun je het leed van een ander wat verzachten. Je kunt troost bieden door iemand bemoedigend toe te spreken, door medeleven te betuigen of gewoon door er te zijn. De kracht van troost is groot.

15 gerelateerde vragen gevonden

Hoe geef je troost?

10 tips om te troosten bij overlijden
 1. Zeg iets. Bijna iedereen vindt het moeilijk om iets te zeggen tegen iemand die net een dierbare heeft verloren. ...
 2. Luister. ...
 3. Aanraken. ...
 4. Zeg niet: "Dat heb ik ook meegemaakt" ...
 5. Opbeurende woorden kunnen pijn doen. ...
 6. Pas op met goedbedoelde adviezen. ...
 7. Bied steun en bevestiging. ...
 8. Wees geduldig.

Wat moet je niet zeggen bij rouw?

Zeg niet: "Dat heb ik ook meegemaakt"

Plotseling gaat het over jouw ervaringen en wordt de ander niet erkend in zijn verdriet. Zeg ook niet "Ik weet hoe het voelt" ook al heb je iets vergelijksbaars mee gemaakt. Verdriet is niet met verdriet te vergelijken. iedereen ervaart rouw en verlies op zijn eigen manier.

Hoe kalmeer je een hysterisch kind?

Hoe ga je om met driftbuien?
 1. Benoem de boosheid van je peuter als hij driftig is. ...
 2. Je hoeft niet toe te geven aan de driftbui van je kind. ...
 3. Geef je kind de ruimte zijn emoties te laten zien. ...
 4. Blijf bij je kind in de buurt en wacht tot de driftbui minder wordt.
 5. Vertoont je kind ongewenst gedrag, grijp dan in.

Hoe kan ik mijn kind laten ontspannen?

Hoe laat je jouw kind ontspannen?
 • Maak een ritueel van het slapen gaan. ...
 • Voorkom dat je kind te lang achter elkaar te veel externe prikkels krijgt.
 • Laat je kind muziek luisteren.
 • Probeer eens wat uit met ontspannings- of ademhalingsoefeningen.
 • Ontdek vooral wat voor jouw kind het beste werkt.

Hoe help ik mijn kind Ontprikkelen?

15 Activiteiten om te ontprikkelen
 1. Doe samen yoga-oefeningen.
 2. Luister naar muziek of een luisterverhaal (met deze fijne koptelefoon)
 3. Kauwen op een kauwketting.
 4. Hum of zing samen een liedje.
 5. Gebruik een verzwaarde slang of verzwaringskussen.
 6. Draag een gehoorbeschermer met ruisonderdrukking.
 7. Gebruik een drukvest.
 8. Lees een boek.

Hoe lang duurt rouw bij kind?

Het duurt gemiddeld een jaar voordat een kind beseft dat hij echt alleen verder moet. Dat betekent niet dat het rouwproces achter de rug is. Je kunt kinderen bij deze taak helpen door over de gebeurtenis te praten of, wat bij veel kinderen beter werkt, een kind te laten tekenen of zich anderszins te uiten.

Hoe lang duurt verdriet?

Meestal wordt rouw langzaam minder. Hoe lang het duurt is voor iedereen anders, maar na een jaar voelen de meeste mensen zich beter. Soms gaat de rouw niet vanzelf over. Het is dan na een jaar nog (bijna) net zo erg als in het begin.

Waarom kinderen emoties moeten uiten?

Een kind leert allereerst de eigen emoties te herkennen en uit elkaar te houden. Vooral jonge kinderen verwarren gevoelens als teleurstelling, boosheid en verdriet nog wel eens met elkaar. We zien dat kleuters steeds beter hun emoties kunnen herkennen en uit elkaar houden, en dat ze deze ook steeds beter kunnen uiten.

Hoe weet je of je kind ongelukkig is?

Somberheid bij kinderen en jongeren is te herkennen aan volgende zaken: Ze gaan zich terugtrekken uit contacten, spreken niet meer zo vaak als vroeger met vrienden, hebben geen zin meer om naar hun buitenschoolse activiteiten en hobby's te gaan, zonderen zich thuis vaak af in hun kamer.

Wat zijn de 7 emoties?

Vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en afschuw worden de basisemoties genoemd omdat er bij deze emoties sprake is van universele expressie. Ook mensen die blind zijn en dus nog nooit iemand anders hebben zien lachen vertonen dezelfde expressie!

Wat te doen bij ongelukkig kind?

Praat met je kind als die zich niet goed voelt

Je kunt bijvoorbeeld letten op: hoe je kind zich gedraagt in verschillende omgevingen. Vraag bijvoorbeeld eens op school, bij de kinderopvang of bij de sportclub hoe je kind zich daar gedraagt. hoe je kind zich tegenover jou gedraagt.

Hoe Ontprikkel je een kind?

15 Activiteiten om te ontprikkelen
 1. Doe samen yoga-oefeningen.
 2. Luister naar muziek of een luisterverhaal (met deze fijne koptelefoon)
 3. Kauwen op een kauwketting.
 4. Hum of zing samen een liedje.
 5. Gebruik een verzwaarde slang of verzwaringskussen.
 6. Draag een gehoorbeschermer met ruisonderdrukking.
 7. Gebruik een drukvest.
 8. Lees een boek.

Hoe komt een kind tot rust?

Knuffelen

Even een fijne knuffel zorgt ervoor dat er een gelukshormoon (oxytocine) vrijkomt in de hersenen. Dat is ook precies de reden dat kinderen nadat ze zich pijn gedaan hebben jou opzoeken voor een knuffel of een kusje. Het lichamelijke contact doet ze goed en brengt ze rust.

Hoe maak je een kind rustig?

Dit kunt u doen als uw kind heel druk is:
 1. Op vaste tijden spelen, huiswerk maken, eten en naar bed.
 2. Duidelijke regels afspreken voor de dingen die u belangrijk vindt. ...
 3. Goed gedrag prijzen : dit is heel belangrijk! ...
 4. Grenzen stellen : dit betekent dat u reageert als uw kind iets doet wat niet mag.

Welke leeftijd driftbuien?

Oorzaak van driftbuien

Driftbuien komen vooral voor bij kinderen tussen anderhalf en 4 jaar en horen bij de peuterpuberteit. Peuters moeten leren om zelfstandig te worden.

Wat zit er onder je boosheid?

Kort gezegd is boosheid een emotie waarbij er uiting wordt gegeven aan onderliggende frustraties. Een frustratie die overal over kan gaan, onbegrip van de omgeving of juist onbegrip over jezelf. Op het moment dat frustratie toeneemt, neemt ook de emotionele spanning toe.

Wat te doen als kind boos wegloopt?

Weglopen
 1. Praat bijvoorbeeld met elkaar over wat jullie zien en wat er gebeurt. Dit is goed voor de ontwikkeling en geeft je kind wat te doen.
 2. Vertel van tevoren wat je gaat doen en wat de regels zijn. ...
 3. Besteed tijdens het lopen ook duidelijk aandacht aan die regels.

Wat kun je zeggen in plaats van gecondoleerd?

Als je het woord gecondoleerd niet prettig vindt om te zeggen, zou je ook kunnen zeggen: “Mijn oprechte medeleven met het verlies van…” of “Voor dit verdriet zijn geen woorden.” Het verlies is soms nog niet te bevatten en dan kan je dat ook benoemen: “Ik weet niet wat ik zeggen moet”.

Wat zeg je in plaats van veel sterkte?

Maar er zijn warme alternatieven om iemand te condoleren met een verlies:
 • Gecondoleerd met je (moeder/vader/broer/zus)
 • Gecondoleerd met dit verlies en enorm veel kracht toegewenst.
 • Voor dit verdriet zijn geen woorden.
 • Wat een enorm gemis.
 • Ik denk aan je.

Hoe iemand netjes condoleren?

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:
 1. Heel veel sterkte met dit enorme verlies.
 2. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
 3. Heel veel sterkte voor jou en je familie.
 4. Ik wens je heel veel sterkte met dit verlies.
 5. Heel veel sterkte, we denken aan je.
 6. Veel sterkte.

Volgende artikel
Wat is een levensmotto?