Hoe snel kinderbijslag aanvragen?

Gevraagd door: Maaike Koning  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.7/5 (32 stemmen)

Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt de SVB ook vragen een papieren aanvraagformulier op te sturen.

Kun je kinderbijslag met terugwerkende kracht ontvangen?

Als uw aanvraag te laat is ingediend bij de SVB, dan kan kinderbijslag met terugwerkende kracht worden toegekend. De maximaal terugwerkende kracht bedraagt één jaar. Alleen bij zeer uitzonderlijke omstandigheden zal een langere terugwerkende kracht worden gehanteerd. De kinderbijslag wordt betaald per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag krijgt een 15 jarige?

Voor kinderen t/m 5 jaar ontvang je 221,49 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 6 t/m 11 ontvang je 268,95 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar ontvang je 316,41 euro aan kinderbijslag per kwartaal.

Kan je dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht?

Helaas wordt de dubbele kinderbijslag niet met terugwerkende kracht toegekend. Onder bepaalde voorwaarden kan naast de dubbele kinderbijslag nog een éxtra bedrag aan kinderbijslag worden toegekend.

Hoe lang krijg je dubbele kinderbijslag?

Soms kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. U kunt dit bedrag krijgen als er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Kinderopvangtoeslag: hoe wijzigingen doorgeven

16 gerelateerde vragen gevonden

Wie heeft recht op dubbel kindergeld?

Er zijn een aantal voorwaarden om dubbele kinderbijslag te kunnen krijgen: uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18. uw kind woont minimaal 4 nachten per week thuis. uw kind heeft een ziekte of aandoening.

Is er een maximum aan kinderbijslag?

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Hoeveel kinderbijslag krijgt een kind van 14?

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar bedraagt de kinderbijslag 221,49 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag per kind krijg je?

Hoe hoog is de Nederlandse kinderbijslag? Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 230,69 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 280,13 per kwartaal.

Kan mijn kind zelf de kinderbijslag ontvangen?

Wordt een kind niet door zijn of haar ouders, maar door iemand anders opgevoed? Dan ontvangt die persoon ook de kinderbijslag. Dat kan een pleegouder zijn, maar net zo goed een tante of een grootouder. Staat een jongere al helemaal op eigen benen, dan kan die vanaf 16 jaar zelf de kinderbijslag ontvangen.

Waarom heb ik geen kinderbijslag gekregen?

Ik heb mijn kinderbijslag niet ontvangen

Bijvoorbeeld: uw kinderbijslag van januari tot en met maart krijgt u begin april uitbetaald. Als u de kinderbijslag niet op tijd ontvangt, kunt u de SVB vragen om deze alsnog snel te betalen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

Wat bedoelen ze met terugwerkende kracht?

Met terugwerkende kracht houdt in dat iets wat in het heden gebeurt, gevolgen heeft voor het verleden. Voorbeeld: als je toeslag aanvraagt en je blijkt daar in het verleden reeds recht op te hebben gehad, kan de toeslag worden toegekend met terugwerkende kracht.

Hoeveel kindergeld krijgen mijn ouders?

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van het kind. Het maandelijkse basisbedrag is 169,79 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).

Waar kan ik zien hoeveel kinderbijslag ik krijg?

De bedragen van de kinderbijslag vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt.

Hoeveel punten voor dubbele kinderbijslag?

Bij kinderen van drie tot vijf jaar moet u op vijf of meer van de tien punten een vinkje scoren om een positief advies voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen. Bij kinderen van zes tot negen jaar gaat het om een score van vier of meer punten.

Waar moet je aan voldoen voor dubbele kinderbijslag?

Ouders die thuis een kind verzorgen met een intensieve zorgvraag kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dubbele kinderbijslag aanvragen. Het CIZ beoordeelt namens de SVB de zorgbehoefte en geeft advies aan de SVB.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Wie krijgt kinderbijslag? De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de bijslagtrekkende, de persoon die het kind opvoedt, meestal de moeder. Een jongere die alleen woont, wordt bijslagtrekkende voor zichzelf vanaf de eerste van de maand die volgt op de adreswijziging bij de gemeente.

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Als uw kind uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een instelling, kunt u toch kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minstens € 416 per kwartaal bijdraagt aan het onderhoud van uw kind, bijvoorbeeld door het betalen van een ouderbijdrage aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Welke kinderen krijgen kinderbijslag?

U kunt kinderbijslag krijgen voor kinderen tot 18 jaar. U krijgt kinderbijslag voor een: eigen kind. kind van een partner of ex-partner.

Hoeveel bedraagt de Schooltoeslag?

Overzicht van de huidige bedragen: Voor een kleuter in de kleuterschool ontvang je €106,72. Voor een kind dat naar de lagere school gaat, ontvang je een bedrag tussen €124,54 en €251,50. Voor een jongere in het deeltijds secundair onderwijs ontvang je een bedrag tussen €202,28 en €713,55.

Hoeveel is de kinderbijslag voor een 16 jarige?

U krijgt kinderbijslag als uw kind al een startkwalificatie heeft gehaald. Woont uw kind niet thuis? Dan krijgt u kinderbijslag als u € 440 per kwartaal besteedt aan het onderhoud van uw kind. Gaat uw kind na het halen van de startkwalificatie een nieuwe opleiding volgen?