Betaald ouderschapsverlof aanvragen voor werknemer

Hoe snel betaald UWV ouderschapsverlof uit?

Gevraagd door: Ben van Dongen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (28 stemmen)

Wij betalen de uitkering betaald ouderschapsverlof zodra we hebben beoordeeld dat u de uitkering krijgt. U ontvangt dan ook onze brief met de beslissing via Mijn UWV. Het geld staat daarna binnen 3 werkdagen op uw rekening.

Hoe betaald UWV ouderschapsverlof uit?

Wij betalen de uitkering betaald ouderschapsverlof aan uw werkgever, nadat u (een deel van) uw verlof heeft opgenomen. We kunnen de uitkering ook achteraf aan u betalen. Hier moet uw werkgever dan voor kiezen in de aanvraag of bij een betaalverzoek.

Hoe lang van tevoren betaald ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw verzoek niet weigeren.

Hoeveel Betaalverzoeken UWV ouderschapsverlof?

De aanvraag is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kunt u hier nog maximaal 2 betaalverzoeken indienen. In onze video Betaald ouderschapverlof aanvragen voor werknemer ziet u hoe u betaalverzoeken indient via het werkgeversportaal.

Hoe werkt UWV ouderschapsverlof?

U kunt van de 26 werkweken ouderschapsverlof maximaal 9 werkweken als betaald verlof opnemen. Neemt u niet alle 9 weken betaald ouderschapsverlof op, dan kunt u deze weken nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Uw werkgever kan bij ons achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen.

27 gerelateerde vragen gevonden

Hoe snel kan ouderschapsverlof ingaan?

Elke werknemer kan het ouderschapsverlof opnemen binnen een periode die begint te lopen vanaf de geboorte van zijn kind. Dit verlof moet een aanvang nemen voor het kind 12 jaar wordt. Ook in geval van adoptie is er een recht op ouderschapsverlof.

Wat wordt mijn salaris met ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Wat is maximale dagloon UWV ouderschapsverlof?

Er geldt een maximumdagloon van € 256,54. De uitkering per dag die u krijgt is daarom nooit hoger dan 70% van dit maximumdagloon.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Heeft ouderschapsverlof invloed op uitkering?

Uw ouderschapsverlof heeft geen invloed op de hoogte van een eventuele toekomstige uitkering. Uw ouderschapsverlof kan wel gevolgen hebben voor uw toekomstige uitkering. Bijvoorbeeld op de duur van uw toekomstige uitkering. Ook kan het zijn dat u zelfs geen recht meer heeft op een uitkering.

Hoeveel krijg je voor 1 maand ouderschapsverlof?

Wanneer je ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon van je werkgever. Wel krijg je een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA: bij een voltijdse onderbreking is dat 707,08 euro netto per maand. Werk je deeltijds, dan wordt de uitkering proportioneel berekend.

Hoeveel vakantiedagen verlies je bij ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is inderdaad niet gelijkgesteld voor het verwerven van vakantiedagen het jaar erna. Als je het hele jaar voltijds zou werken in een vijfdagenstelsel, dan heb je volgend jaar recht op twintig vakantiedagen. Dan kan je dus vier weken verlof nemen.

Hoe vraag ik betaald ouderschapsverlof aan?

Werknemers geven minimaal 2 maanden van tevoren bij hun werkgever aan dat zij gebruik willen maken van het recht op betaald ouderschapsverlof. De werkgever vraagt vervolgens de uitkering aan bij UWV.

Wat verlies ik bij ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand.

Heeft ouderschapsverlof invloed op vakantiegeld?

De rest van het wettelijke ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover bouwt u dan ook geen vakantie op. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'. De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg.

Kan je ouderschapsverlof in stukken opnemen?

U kunt het ouderschapsverlof in vier vormen opnemen(opent in nieuw venster), ongeacht de sector. De duur van het ouderschapsverlof(opent in nieuw venster) verschilt afhankelijk van de gevraagde onderbreking.

Kan je 1 maand ouderschapsverlof opnemen?

Ouderschapsverlof geeft je als ouder het recht om een bepaalde periode minder of niet te werken, voor ieder kind onder de twaalf van wie je de biologische of adoptieouder bent, en dat tegen een beperkte vergoeding. Je kunt het erg flexibel opnemen: voltijds, halftijds, 1 dag of zelfs een halve dag in de week.

Wat als je ouderschapsverlof te laat aanvraagt?

Als je de gevraagde periode niet respecteert, verlies je het saldo van het verplichte deel van één maand (volledig ouderschapsverlof), 2 maanden (halftijds ouderschapsverlof) of 5 maanden (1/5 ouderschapsverlof).

Hoe hoog is betaald ouderschapsverlof?

De hoogte van de uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van uw werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsovereenkomst is mogelijk geregeld dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Is ouderschapsverlof volledig betaald?

Als u in loondienst werkt, heeft u vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. U krijgt dan 70% van uw salaris.

Is ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.

Wat als je ouderschapsverlof op een feestdag valt?

Wettelijk is er niets geregeld over het opnemen van ouderschapsverlof, als dit op een feestdag valt. Als de werknemer op een vaste dag in de week ouderschapsverlof opneemt en dit een feestdag betreft, dan schuift het ouderschapsverlof in beginsel niet op.

Waarom ouderschapsverlof terugbetalen?

Minder werken

Ook werknemers die na afloop van het ouderschapsverlof minder gaan werken kunnen te maken krijgen met een terugbetalingsregeling. Als een werknemer binnen zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof een lagere werktijdfactor aanvraagt, moet het teveel genoten salaris worden terugbetaald.

Hoeveel verlies je als je 4 5 werkt?

Bij deeltijds werken wordt het voltijdse salaris dan herleid (bijvoorbeeld 20% minder als u van voltijds naar 4/5 gaat). Op dit afgeleide resultaat wordt dan de premie berekend.

Vorige artikel
Waarom bom moeder?
Volgende artikel
Hoeveel min uren mag je hebben?