Dit doe je aan brutaal gedrag bij kinderen

Hoe omgaan met brutaal gedrag kind?

Gevraagd door: bc. Rowan van Doorn  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (32 stemmen)

Tips
 1. Als je kind brutaal of opstandig is, probeer dan rustig te blijven. ...
 2. Geef je kind niet (te snel) zijn zin, daarmee beloon je juist het gedrag.
 3. Praat met je kind over zijn gedrag wanneer het weer rustig is.
 4. Vertel je kind rustig waarom je zijn gedrag niet accepteert.

Wat moet je doen als een kind brutaal is?

Tips voor brutaal en opstandig gedrag

Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet. Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen. Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.

Waarom doet een kind brutaal?

Jonge kinderen kunnen nog niet goed praten over hun gevoelens. Daarom uiten ze hun frustratie soms in dwingend, boos, brutaal, opstandig of agressief gedrag. Als kinderen ouder worden, leren ze steeds beter op andere manieren met hun emoties om te gaan. Voor sommige kinderen is dat makkelijker dan voor anderen.

Hoe begeleid je een kind met gedragsproblemen?

Hoe kunt u hulp regelen?
 1. Neem contact op met het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente. De gemeente bespreekt uw hulpvraag met u en eventueel met uw kind. ...
 2. Voor psychische behandeling kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts verwijst uw kind zo nodig naar de jeugd-ggz (psycholoog of psychiater).

Hoe ga je om met een grote mond kind?

Wanneer een kind een grote mond geeft dan mag je dit nooit negeren of accepteren. Ook al zegt hij of zij misschien iets uit boosheid of onmacht; je moet laten weten dat je het gedrag niet accepteert. Jij bepaalt als volwassene wat de grens is en dit moet je duidelijk en zo emotieloos mogelijk aangeven.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoe reageren op kind dat niet luistert?

Als je kind niet luistert, ga dan dicht bij hem staan. Roep niet naar hem vanaf de andere kant van de kamer. Raak hem even aan, maak oogcontact en vertel kort en duidelijk wat je wilt: 'niet aankomen' bijvoorbeeld. Steeds als hij het weer doet, zeg je hetzelfde.

Wat zijn symptomen van Odd?

Kenmerken bij ODD
 • Driftig.
 • Verzet zich tegen regels.
 • Weigert zich te voegen naar wat de volwassene vraagt.
 • Maakt vaak ruzie met volwassenen.
 • Ergert anderen met opzet.
 • Geeft de schuld van eigen fouten aan anderen.
 • Is prikkelbaar, ergert zich vaak.
 • Is boos of gepikeerd.

Hoe herken je een kind met gedragsproblemen?

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt. het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Hoe kun je je kind het beste straffen?

Straffen
 • Zet je kind de fiets niet op slot? ...
 • Je kind iets leuks afnemen of ontzeggen kan een effectieve straf zijn. ...
 • Je kind iets vervelends laten doen is ook een goede straf, zoals iets extra's doen in huis of de schade herstellen.
 • Je kind zelf de gevolgen van ongewenst gedrag laten ervaren is een leerzame straf.

Waar komt een onhandelbaar kind vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat een kind onhandelbaar wordt. Onbegrip vanuit de ouders, de komst van een jonger broertje of zusje, verkeerde vrienden en ook bepaalde aandoeningen, zoals asperger of ADHD kunnen ervoor zorgen dat ouders het kind minder goed begrijpen en begeleiding in de ontwikkeling.

Hoe negatief gedrag aanpakken?

 1. Geef het goede voorbeeld. Schreeuwen dat je kinderen niet zo moeten schreeuwen heeft geen zin.
 2. Vertel waarom je zijn gedrag niet accepteert. Vraag na of hij die reden werkelijk begrepen heeft.
 3. Ben je boos geworden, kom daar dan op een rustig moment op terug. Leg uit waarover je boos was.

Wat is Odd bij kind?

Wat is ODD? ODD is een gedragsstoornis die voornamelijk ontstaat tijdens de kinderjaren of adolescentie. Het kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren. Het is normaal dat kinderen en jongeren soms boos of opstandig gedrag vertonen.

Hoe reageer je op respectloos gedrag?

Neen, maar ik geef je hier enkele tips mee om sterker te staan als het je overkomt.
 1. Neem het niet persoonlijk op. ...
 2. Probeer de intentie van de respectloze persoon te achterhalen. ...
 3. Blijf vriendelijk en vraag desnoods naar verduidelijking. ...
 4. Bepaal of het de moeite waard is om te reageren. ...
 5. Verras hen met een positieve reactie.

Wat zeg je niet tegen je kind?

14 dingen die je nooit tegen kinderen moet zeggen!
 • "Ik ben trots op je" ...
 • "Goed gedaan!" ...
 • "Je moet een goed voorbeeld voor je broer/zus zijn" ...
 • "Wacht maar tot je vader / moeder thuiskomt" ...
 • "Ik schaam me voor je" ...
 • "Maak je geen zorgen, alles komt goed" ...
 • "Laat maar, ik doe het wel" ...
 • "Je bent te jong om aan seks te denken"

Wat doen met een onhandelbaar kind?

Neem contact op met het wijkteam, je huisarts of de jeugdgezondheidszorg in jouw buurt als je je zorgen maakt. Samen kunnen jullie bekijken wat er wel en niet goed gaat in het gedrag van je kind. Ook kunnen jullie er met elkaar achter komen waar het lastige gedrag vandaan komt en waardoor het blijft bestaan.

Hoe krijg je een slim kind?

Dat wil zeggen; je kunt het brein van je kind positief stimuleren.
...
Je kind slim maken
 1. Stimuleer het hele brein. Wil je dat je kind optimaal functioneert, dan moet je ervoor zorgen dat hij zijn hele brein gebruikt. ...
 2. Spelen. Dit is het ultieme breinserum. ...
 3. Muziek. ...
 4. Bewegen. ...
 5. Slaap. ...
 6. Oefenen. ...
 7. Voeding. ...
 8. Gamen.

Hoe krijg ik mijn kind stil?

Praat niet te luid of te snel. Geef geen instructies tot iedereen stil is. Betreed het domein van de leerlingen: loop door de klas, spreek babbelaars van dichtbij rustig aan. Breng rustmomenten in je les: lezen, individuele oefeningen, videofragment …

Waarom geen corrigerende tik?

Opvoeden is geen makkelijke taak. Maar dat is geen excuus om zo nu en dan een corrigerende tik te geven, omdat je geen andere manier meer ziet om een conflict met je kind op te lossen. Een corrigerende tik geven is bovendien strafbaar in Nederland.

Is ODD te genezen?

Bij kinderen en jongeren met ODD en CD nemen de symptomen over het algemeen in de loop der tijd af, ook zonder behandeling. Sommige kinderen en jongeren blijven symptomen vertonen, bij anderen nemen de symptomen af en verdwijnt de diagnose (Bunte e.a., 2014; Lahey e.a., 1995).

Welke leeftijd ODD?

De eerste symptomen van ODD ontstaan meestal vanaf het vierde levensjaar. Soms zelfs al daarvoor. ODD komt twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Bij meisjes verloopt het agressieve gedrag veel subtieler zodat minder snel de diagnose ODD gesteld wordt.

Is ODD te behandelen?

Over het algemeen bestaat de behandeling in eerste instantie uit psychotherapie voor het kind en de ouders. Het is ook belangrijk dat de school zich verdiept in de kenmerken van ODD of CD. Verder kunnen ouders begeleiding krijgen bij de opvoeding, en het kind gedragstherapie.

Wat is het verschil tussen ODD en ADD?

Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te stellen. Zo overlappen bijvoorbeeld de symptomen van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en ADHD. Bij ODD ligt de nadruk echter meer op agressiviteit en bij ADHD op impulsiviteit.

Waarom wordt mijn kind zo snel boos?

Je kind kan om verschillende redenen boos worden: bij teleurstelling, als iets oneerlijk gaat, bij kritiek, als iets anders gaat dan je wilt. Boosheid helpt je kind om voor zichzelf op te komen, maar kan ook belemmeren om situaties op een handige manier op te lossen.

Hoe weet je of je kind ADD heeft?

ADD kenmerken
 • bent snel afgeleid.
 • hebt moeite met het afmaken van dingen.
 • gaat heel makkelijk over van de ene op de andere activiteit.
 • hebt geen overzicht over hoofd- en bijzaken.
 • kunt slecht plannen, organiseren en kiezen.
 • kunt niet lang lezen.
 • kunt alleen op iets concentreren als je het onderwerp erg interessant vindt.

Waarom doet mijn kind mij pijn?

Je peuter kan anderen ook pijn doen uit frustratie of boosheid. Een peuter kan nog niet altijd goed duidelijk maken wat hij/zij wil en gaat dan bijvoorbeeld bijten, krabben, duwen of slaan. Je peuter kan ook anderen pijn doen om zijn/haar zin te krijgen.