Kinderopvangtoeslag: hoe wijzigingen doorgeven

Hoe lang duurt het om kinderopvangtoeslag te ontvangen?

Gevraagd door: Karlijn van der Pol  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (11 stemmen)

U krijgt meestal binnen 5 weken een brief in Mijn toeslagen. Daarin staat de hoogte van uw toeslag. De brief heet 'Voorschotbeschikking' en zetten we onder 'Mijn beschikkingen' voor u klaar. U ontvangt de brief - meestal een paar dagen later - ook in uw Berichtenbox op MijnOverheid.

Hoe lang duurt ontvangen kinderopvangtoeslag?

De toeslag wordt door de Belastingdienst maandelijks aan u uitgekeerd. Binnen 5 weken na de aanvraag ziet u de voorschotbeschikking in Mijn toeslagen bij 'Mijn beschikkingen' op de website van de Belastingdienst. Daarna krijgt u binnen 2 weken de voorschotbeschikking.

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

Hoe vaak wordt kinderopvangtoeslag uitbetaald?

We betalen uw toeslag iedere maand uit.

Hoe lang duurt wijziging kinderopvangtoeslag?

Meestal krijgt u binnen 5 weken een nieuwe beschikking met de berekening in Mijn toeslagen en in uw Berichtenbox. Maar het kán zijn dat u een ander bedrag krijgt dan in de berekening staat. Meestal omdat u al te veel toeslag hebt gekregen. Als u toeslag moet terugbetalen, krijgt u daarover een brief van ons.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoe wijziging tarief kinderopvang doorgeven?

Wijzigingen in uw situatie geeft u online aan ons door met Mijn toeslagen. Wij verwerken uw wijziging voor al uw toeslagen. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u wijzigingen ook doorgeven met de app Kinderopvangtoeslag.

Welke wijzigingen doorgeven kinderopvangtoeslag?

Welke wijzigingen hebben invloed op uw kinderopvangtoeslag?
  1. U stopt met werken.
  2. U gaat minder of meer uren werken.
  3. Uw inkomen verandert.
  4. U gaat samenwonen, u krijgt een huisgenoot of uw huisgenoot verhuist.
  5. U gaat trouwen of wordt geregistreerd partner.
  6. U gaat scheiden of uit elkaar.
  7. U krijgt nog een kind.

Hoeveel toeslag krijg ik in 2022?

De hoogte van je zorgtoeslag 2022 is inmiddels vastgesteld. Ten opzichte van 2021 is de toeslag iets verhoogd en kan oplopen tot € 111,- per maand. Indien met partner zal het in totaliteit maximaal 212,- euro zijn. Bij een inkomen van meer dan € 31.500 (zonder toeslagpartner) krijg je geen zorgtoeslag uitgekeerd.

Waarom krijg ik minder kinderopvangtoeslag?

Wij hebben uw inkomen opnieuw geschat

Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Welke datum worden toeslagen uitbetaald?

Uw toeslagen ontvangt u in maandelijkse termijnen. De uitbetalingen vinden altijd plaats op de 20ste van de maand. Valt de 20ste van de maand in het weekend, dan ontvangt u uw toeslagen op de eerst volgende werkdag. U ontvangt de uitbetaling van de toeslagen voor de komende maand.

Hoe controleert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag?

van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Waarom krijg ik meer kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoe weet ik of ik gedupeerd ben kinderopvangtoeslag?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je per uur?

Uurtarief instelling kinderopvang

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52.

Hoeveel uren werken kinderopvangtoeslag?

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Waarom minder belastingteruggave?

Door de aflossingen wordt jouw schuld lager. Dit betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Als je minder rente hoeft te betalen, wordt jouw hypotheekrenteaftrek ook lager. Zorg er daarom voor dat je ieder jaar de voorlopige aanslag hierop aanpast.

Hoe krijg ik eigen bijdrage kinderopvang terug?

U ontvangt automatisch van de SVB een beschikking waarin het bedrag dat u aan tegemoetkoming krijgt staat vermeld. Dat geldt ook in het geval u gebruik maakt van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten. Als u geen overheidsvergoeding ontvangt, kunt u in het najaar van 2022 een aanvraag indienen bij de SVB.

Heb ik recht op zorgtoeslag in 2022?

Uw inkomen is niet te hoog

In 2022 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 40.944 per jaar.

Heb ik recht op zorgtoeslag 2022 berekenen?

De berekening van uw zorgtoeslag in 2022 staat vóór 14 december in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Daarnaast kunt u een proefberekening maken van uw zorgtoeslag in 2022.

Kan ik zorgtoeslag aanvragen voor 2022?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2021 aanvragen tot en met 1 september 2022. Toeslag voor 2020 kunt u niet meer aanvragen.

Welke wijzigingen doorgeven Belastingdienst?

Alle wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van uw toeslag moet u meteen aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Of als uw huur verandert en u huurtoeslag hebt. Wijzigingen die u aan uw gemeente doorgeeft, hoeft u niet ook aan ons door te geven.

Wat is een Voorschotbeschikking?

In een voorschotbeschikking staat hoeveel u krijgt voor de toeslagen. Het is een voorlopige berekening met gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn. U krijgt 1 voorschotbeschikking waarop al uw toeslagen staan. De bedragen krijgt u wel voor elke toeslag apart op uw rekening.

Welke inkomen doorgeven aan Belastingdienst?

inkomsten uit werk. een uitkering, bijvoorbeeld: een werkloosheidsuitkering (WW), bijstandsuitkering of een uitkering bij ziekte. een pensioen, bijvoorbeeld: een ouderdomspensioen (AOW) of een bedrijfspensioen. andere inkomsten: alimentatie voor uzelf, bijverdiensten als freelancer of gastouder.

Hoe extra uren kinderopvang doorgeven?

Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk extra opvanguren voor uw kind(eren) nodig hebt dan u eerder met de opvang hebt afgesproken? Geef uw wijziging dan door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app. U kunt dan een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens.

Vorige artikel
Doen met baby 1 jaar?
Volgende artikel
Waarom worden tieners zwanger?