(4/5) Hoe kun je seksueel misbruik verwerken?

Hoe kun je seksueel misbruik verwerken?

Gevraagd door: Annemijn Bosch  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.1/5 (40 stemmen)

Tien tips
 1. Luister met aandacht. Laat weten dat je er voor iemand bent en luister met aandacht. ...
 2. Steun je naaste. Je hebt misschien vragen aan je naaste. ...
 3. Wees je bewust van emoties. ...
 4. Stel vragen over aanraking. ...
 5. Vraag naar de wensen van je partner. ...
 6. Bied praktische hulp. ...
 7. Respecteer keuzes. ...
 8. Vertel het verhaal niet zomaar door.

Hoe herstel je van seksueel misbruik?

Het Centrum Seksueel Geweld vangt je op

Bij het Centrum Seksueel Geweld kan iedereen die kortgeleden slachtoffer is geworden van een aanranding of een verkrachting terecht voor hulp. Het kan de eerste stap zijn naar passende medische zorg, ondersteuning in het omgaan met de gevolgen en aangifte.

Hoe verwerk je misbruik?

Vervolgsessies
 1. 1.5 uur.
 2. het geheim doorbreken, serieus nemen en onder ogen zien.
 3. vraagstukken in jouw leven rondom misbruik.
 4. afscheid van de dader, de dader eruit!
 5. jezelf opnieuw leren kennen.
 6. betekenis geven aan de ervaring.
 7. mogelijkheid tot het volgen van groepsbijeenkomsten passend bij de fase van jouw proces.

Wat gebeurt er met seksueel misbruik in je brein?

Op die manier kan seksueel misbruik een trauma veroorzaken en leiden tot psychische problemen als meer moeite met leren, concentreren, focussen en plannen. Ook dieper gelegen hersengebieden die te maken hebben met geheugen en emoties – de hippocampus en de amygdala – kunnen worden aangetast.

Wat doet seksueel misbruik met je?

Als ze volwassen zijn, hebben mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt vaak moeite met grenzen stellen. Ook kunnen zij een afkeer van zichzelf hebben, wat zich kan uiten in depressies, verslaving en eetproblemen. Bij langdurig seksueel misbruik kan een kind ook een dissociatieve stoornis ontwikkelen.

45 gerelateerde vragen gevonden

Kan je seksueel misbruik vergeten?

Tegenwoordig denkt men daar vaak anders over. Zo zijn veel psychologen en psychiaters het erover eens dat het helemaal niet mogelijk is om seksueel misbruik te verdringen. Sommige slachtoffers die zich niets meer kunnen herinneren van het seksueel misbruik, zouden nog met anderen over het misbruik gesproken hebben.

Wat zijn de symptomen van seksueel misbruik?

Seksueel misbruik vermoeden
 • angstig reageren als je vraagt of het kind wil douchen of naar bed gaat.
 • uitkleden of strippen in bijzijn van anderen, of proberen iemand te verleiden.
 • seksuele situaties naspelen met poppen.
 • angst of paniek tijdens het verschonen van een luier of vieze broek.

Welke behandeling bij seksueel misbruik?

Je kunt bijvoorbeeld anoniem je verhaal doen, gratis advies krijgen, of bijvoorbeeld hulp met lichamelijk onderzoek. Zo staan de experts van Centrum Seksueel Geweld 24/7 voor je klaar via 0800-0188 of via de chat. Hier werken artsen, verpleegkundigen, politie, sociaal werkers en psychologen.

Wat is een seksueel trauma?

Wat is een seksuele trauma? Simpelweg gezegd is een seksuele trauma (ST) wanneer iemand anders over jouw grenzen is gegaan, lichamelijk of geestelijk, op intiem gebied. Daardoor kan jij nu seks als iets ergs zien of zelfs aanrakingen van anderen niet meer verdragen.

Wat is ernstig seksueel misbruik?

Denk aan uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, of aan seks met iemand die dronken of gedrogeerd is en daarom zijn of haar grenzen niet meer kan aangeven. En aan seks waartoe iemand wordt gedwongen door middel van fysiek geweld of bedreiging.

Hoeveel schadevergoeding na seksueel misbruik?

Bij seksueel geweld moet u tegen uw wil seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of zien. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u zich heeft verzet en of er dwang is gebruikt. De vergoeding is een vast bedrag van € 385,-. Dit bedrag is gelijk aan het wettelijk verplicht eigen risico.

Welke vormen van misbruik zijn er?

Vormen van kindermishandeling
 • lichamelijke (fysieke) mishandeling;
 • emotionele (psychische) mishandeling;
 • lichamelijke (fysieke) verwaarlozing;
 • emotionele (psychische) verwaarlozing;
 • seksueel misbruik;
 • combinaties van lichamelijke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Wat is misbruik maken van iemand?

Misbruik is het gebruiken van een situatie, zaak, persoon of recht, op een manier of voor een doel (oneigenlijk, oneerlijk of schade berokkenend) dat niet acceptabel is.

Hoe lang na seksueel misbruik kan je aangifte doen?

Van seksueel misbruik kun je na jaren nog aangifte doen. Voor de meeste vormen van seksueel misbruik bedraagt de verjaringstermijn 12 jaar en voor verkrachting zelfs 15 jaar.

Hoe vaak komt sexueel misbruik voor?

In 2021 zijn er bij de politie 3.332 melding van slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen geregistreerd. 2.852 meldingen betroffen meisjes en 480 jongens. Het grootste aandeel meldingen betreft met gemiddeld 63 procent kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar.

Wat te doen bij seksueel misbruik kind?

is misbruikt? Heb je het vermoeden dat jouw kind seksueel misbruik heeft meegemaakt? Neem dan zo snel mogelijk (het liefst binnen 7 dagen) contact op met het Centrum Seksueel Geweld (0800-0188) of de zedenpolitie (0900-8844).

Hoe weet je dat je verkracht bent?

Verkrachting is het seksueel binnendringen van het lichaam onder dwang. Iemand kan je mond, vagina of anus ongewild binnendringen met een penis, vinger of een voorwerp. Dit valt allemaal onder verkrachting.

Wat doet een trauma met je?

In de psychiatrie en psychologie wordt de term trauma gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.

Wat is seksueel ontremd gedrag?

De twee meest voorkomende definities zijn: (1) openlijke acties geassocieerd met een verhoogd libido en/of (2) persisterend en ongeremd gedrag, bestaande uit verbale en/of fysieke gedragingen met seksuele ondertoon of bedoeling, naar zichzelf of anderen.

Wat zijn de oorzaken van seksueel misbruik?

Angst, depressie, posttraumatische-stressstoornis en zelfs suïcide. Eetstoornissen zoals anorexia nervosa of boulimia nervosa. Verslavingen zoals alcoholverslaving of drugsverslaving. Seksuele pijnproblemen, problemen met seksueel verlangen of erectieproblemen.

Wat is het verschil tussen seksueel misbruik en seksueel geweld?

Seksueel geweld is strafbaar. Ook is er sprake van seksueel geweld als de persoon die het ondergaat niet in staat is het te weigeren, bijvoorbeeld wanneer iemand onder invloed is van drank of drugs. Ook seksueel misbruik is strafbaar. Bij seksueel misbruik is er sprake van ongelijkwaardigheid.

Waar kan je terecht bij seksueel misbruik?

Waar kan je als slachtoffer van seksueel misbruik hulp vinden?
 • Slachtofferhulp & slachtofferonthaal.
 • 1712.
 • Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG)
 • Geweld tijdens je zwangerschap.
 • Slachtofferzorg.
 • Lotgenoten.
 • Fara.

Hoe gedragen misbruikte kinderen zich?

Voorbeelden van signalen bij kindermisbruik zijn:
 • Bloed in het ondergoed.
 • Gedrag dat niet bij de leeftijd van het kind past.
 • Angst voor bepaalde mensen, plekken of aanraking.
 • Angst om uit te kleden waar jij bij bent.
 • Opeens bang zijn om op de rug of buik te liggen.
 • Last van slaapproblemen.

Kan een kind een ander kind misbruiken?

Kinderen kunnen seksueel misbruikt worden door volwassenen, maar ook door andere kinderen die, door hun leeftijd of ontwikkelingsstadium, een machts- of vertrouwenspositie hebben tegenover het slachtoffer.

Kan je een trauma niet herinneren?

Zoals de Franse schrijver Honoré de Balzac schreef: 'Herinneringen maken het leven mooi, vergeten maakt het leven draaglijk. ' Maar een traumatische gebeurtenis kan niet vergeten worden, omdat deze ook niet herinnerd kan worden. In plaats daarvan kan het trauma door bepaalde 'triggers' weer bij je terugkeren.

Vorige artikel
Waar haal je calcium uit?