Uitleg over het kindgebonden budget en andere vergoedingen

Hoe krijgen ouders die recht hebben het kindgebonden budget?

Gevraagd door: Hamza Ketel  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (35 stemmen)

U krijgt vanzelf bericht
Kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Krijgt u kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan krijgt u vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt.

Hebben beide ouders recht op kindgebonden budget?

Kindgebonden budget

Het geld kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. Je krijgt dan dus allebei een deel van het kindgebonden budget uitbetaald van de Belastingdienst.

Wie heeft er recht op kindgebonden budget bij co ouderschap?

U krijgt kindgebonden budget

De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget. U kunt dat zo laten. Of u kiest er samen voor dat de andere ouder het kindgebonden budget voortaan krijgt.

Heeft elke ouder recht op kindgebonden budget?

Alleen de ouder die de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank krijgt, kan kindgebonden budget aanvragen. Gaat u scheiden? Dan kunt u in het ouderschapsplan afspreken wie dit is.

Wie komt er in aanmerking voor een kindgebonden budget?

Je hebt recht op kindgebonden budget als je kinderbijslag krijgt en minstens 1 kind hebt onder de 18 jaar. En als je vermogen en je inkomen niet te hoog zijn. Voor pleeg- en stiefkinderen kun je ook kindgebonden budget krijgen.

18 gerelateerde vragen gevonden

Waarom heb ik geen recht op kindgebonden budget?

Soms krijgen wij gegevens door van anderen. Bijvoorbeeld dat uw kind 18 is geworden. Of informatie over uw inkomen of het inkomen van uw partner. Met deze gegevens passen wij uw kindgebonden budget aan, zodat de hoogte van uw toeslag beter past bij uw huidige situatie.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag.

Wat is de Eenoudertoeslag?

De eenoudertoeslag is een extra bijdrage bovenop de reguliere studiefinanciering en is beschikbaar voor alleenstaande ouders die een studie/opleiding volgen. De eenoudertoeslag is een toeslag die niet door de belastingdienst wordt uitgekeerd, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wat is de grens voor kindgebonden budget 2023?

U mag in 2023 maximaal € 127.582 vermogen hebben als u géén toeslagpartner hebt. En € 161.329 als u wél een toeslagpartner hebt. Hebt u meer vermogen? Dan kunt u helaas geen kindgebonden budget krijgen.

Heeft vader ook recht op kinderbijslag?

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Kunnen beide ouders kinderbijslag krijgen?

U kunt 1 ouder kiezen maar u kunt ook allebei voor verschillende kinderen kinderbijslag aanvragen. Dan kunt u allebei kindgebonden budget krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet. Geef uw keuze aan ons door. Wij geven aan de Belastingdienst door wie de aanvrager is van de kinderbijslag.

Welke ouder krijgt combinatiekorting?

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Is kindgebonden budget hetzelfde als alleenstaande ouderkorting?

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder krijgt een toeslag op het kindgebonden budget. Is uw bruto inkomen lager dan € 22.356 in 2022 dan is de toeslag € 3.285 per jaar. Is uw inkomen hoger, dan vermindert de toeslag.

Wie krijgt alleenstaande ouderkorting?

Je hebt recht op de alleenstaandeouderenkorting als je in 2023 een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt. Ook als je geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, kun je in aanmerking komen voor alleenstaandeouderenkorting.

Is kindgebonden budget afhankelijk van inkomen?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner. Het inkomen van uw kind tellen we niét mee. Het maakt niet uit hoeveel uw kind verdient.

Hoeveel toeslagen krijg je als alleenstaande moeder?

Dit heet 'alleenstaande ouderkop'. De alleenstaande ouderkop is een tegemoetkoming in het levensonderhoud voor alleenstaande ouders. En het is de opvolger van de alleenstaande ouderkorting die inmiddels is afgeschaft. In 2023 is deze extra toeslag voor alleenstaande ouders maximaal € 3.848,- per jaar.

Waarom krijg ik ineens kindgebonden budget 2023?

Als je kinderbijslag, of een andere toeslag, ontvangt dan krijg je meestal vanzelf ook het kindgebonden budget als je daar recht op hebt. Het kan dan gebeuren dat je ineens kindgebonden budget krijgt, terwijl je dat eerder niet kreeg.

Waar heb je recht op als ouders?

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof, in het eerste levensjaar van hun kind. Je krijgt dan een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van jouw dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Wat kan ik krijgen als alleenstaande moeder?

Dit moet je (financieel) regelen als alleenstaande ouder
  • Kinderbijslag.
  • Kindgebonden budget.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
  • Alimentatie aanvragen.
  • Voogdij.
  • Kinderopvangtoeslag.
  • Verzekeringen.

Welke voordelen heb je als alleenstaande moeder?

Mogelijke voordelen

Als single mama of papa geniet je van je kinderen. Vaak ervaar je een warme en open sfeer in het gezin, heb je een goed contact met je kind. Sommige alleenstaande ouders zijn best trots dat ze alles alleen kunnen afhandelen en vinden het fijn om aan niemand verantwoording te moeten afleggen.

Waarom krijgen je ouders kinderbijslag?

Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u waarschijnlijk kinderbijslag krijgen. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Hoeveel kinderbijslag krijgen mijn ouders?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 269,76 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 327,56 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 385,37 per kwartaal.

Wie heeft recht op dubbel kindergeld?

Heeft uw kind intensieve zorg nodig en woont het bij u thuis? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Wij kunnen zelf niet bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft.

Waarvan is kindgebonden budget afhankelijk?

Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt is afhankelijk van het verzamelinkomen van jou en je eventuele toeslagpartner. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast krijgen alleenstaande ouders nog een extra bedrag, als ze geen toeslagpartner hebben.

Vorige artikel
Maakt suiker eczeem erger?
Volgende artikel
Kan rood haar nog veranderen?