Hoe krijg je meer respect van je kind?

Gevraagd door: Rosa Lemmens PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (65 stemmen)

Deze ontwikkeling is een belangrijke ontwikkeling, want wanneer je kind zelf kan redeneren op een eigen manier werkt hij hierdoor aan zijn zelfvertrouwen.
 • Tip 1: Wees respectvol naar anderen, zeker in het bijzijn van je kind. ...
 • Tip 2: Respecteer de veranderingen van je kind. ...
 • Tip 3: Help je kind zichzelf te respecteren.

Wat moet je doen om respect te krijgen?

Respect geven. Wees oprecht. Als mensen merken dat je vanuit je hart spreekt en dat je gelooft in wat je doet, zegt en wat je overtuigingen zijn, en daar achter staat, dan presenteer je jezelf als respectabel persoon. Leer om oprechtheid te cultiveren onder vrienden, op je werk, school en in alle aspecten van je leven.

Hoe toon je respect voor anderen?

Hoe toon je respect? (Voorbeelden) 14 respect-lessen
 • Waarom zou je respect tonen? ...
 • Les 1: Vraag de ander of je iets voor hem/haar kunt doen. ...
 • Les 2: Spreek de ander respectvol aan. ...
 • Les 3: Wees beleefd. ...
 • Les 4: Ga zorgvuldig om met andermans bezittingen. ...
 • Les 5: Eer de spullen, ruimtes en ideeën die je gebruikt.

Hoe heb je respect voor je moeder?

Als je je ouders meer respect wilt tonen, evalueer dan even je gedachten en daden tegenover je ouders om ervoor te zorgen dat je ze behandelt met de vriendelijkheid die ze verdienen.
...
Wees dankbaar.
 • Vertel het hen persoonlijk. ...
 • Doe iets kleins maar zinvols. ...
 • Complimenteer ze met iets dat ze goed doen.

Wat is respect hebben voor je ouders?

Respect vinden ouders erg belangrijk in de opvoeding. Ze willen graag dat hun kinderen respect tonen naar andere mensen. En terecht. Respect is een belangrijke kwaliteit in het samenleven van mensen.

Hoe krijg je meer respect?

36 gerelateerde vragen gevonden

Wat valt er onder respect?

Wat is respect hebben

Respect hebben is het 'omzien' naar anderen waarin je rekening tracht te houden met jouw medemens. Respect heb je voor iemand die een bepaalde status heeft, voor iemand die zijn/haar grenzen aangeeft, voor iemand zijn/haar persoonlijkheid of voor iemand zijn/haar mening over iets.

Hoe respectvol handelen?

Van respectvol omgaan met elkaar is sprake als je:
 • bereid bent de ander de ruimte te geven die je zelf ook zou willen krijgen;
 • bereid bent om in je gedrag rekening te houden met de grenzen die de persoon met wie je omgaat stelt;
 • bereid bent een ander te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden;

Hoe omgaan met respectloos gedrag?

Neen, maar ik geef je hier enkele tips mee om sterker te staan als het je overkomt.
 1. Neem het niet persoonlijk op. ...
 2. Probeer de intentie van de respectloze persoon te achterhalen. ...
 3. Blijf vriendelijk en vraag desnoods naar verduidelijking. ...
 4. Bepaal of het de moeite waard is om te reageren. ...
 5. Verras hen met een positieve reactie.

Hoe krijg je meer respect voor jezelf?

Misschien krijg je respect voor jezelf als jij je aan je woord houdt, als jij je belofte aan andere mensen nakomt. Of door regelmatig te sporten, door elke ochtend goed en gezond te ontbijten of door regelmatig te mediteren. Bedenk eens rustig wat er nou voor zorgt dat jij respect voor jezelf hebt.

Hoe heb je respect voor iemand?

Het betekent dat je de ander aanvaardt:
 • In wie hij/zij is.
 • In de keuzes die hij/zij maakt.
 • In de behoeften die hij/zij heeft.
 • In de gevoelens die hij/zij toont maar ook in de grenzen die hij/zij stelt (respecteren grenzen)
 • In de normen en waarden die hij/zij heeft.
 • En inderdaad in de mening en opvattingen die hij/zij heeft.

Wat betekent respect voor jezelf hebben?

Als je jezelf wilt respecteren, dan moet je jezelf kunnen vergeven voor dingen die in het verleden gebeurd zijn—dingen waar je niet trots op bent. Geef toe dat wat jij gedaan hebt niet goed was, bied je verontschuldigen aan anderen aan als dat nodig is, en probeer eraan te werken om vooruit te komen.

Wat is mijn eigenwaarde?

Eigenwaarde moet uit jezelf komen. Het gaat om de band die jij met jezelf hebt. Als je alleen eigenwaarde ervaart wanneer iemand je goedkeuring geeft, dan leef je zonder startbaan, en zul je veel koeienstront in je gezicht krijgen.

Wat is gevoel van eigenwaarde?

Eigenwaarde is een psychologische term die staat voor het respect dat iemand voor zichzelf heeft. Eigenwaarde kan daarom ook worden gedefinieerd als zelfwaardering en in hoeverre iemand tevreden is met zichzelf. Eigenwaarde hebben is een bepaald gevoel dat zowel negatief als positief kan zijn.

Wat is respectloos in een relatie?

Wat funest kan zijn voor je relatie is respectloos gedrag. Dit komt in veel relaties voor. Mensen worden gekleineerd, uitgescholden en er wordt weinig rekening met ze gehouden. Dit komt vaak doordat ze als vanzelfsprekend worden gezien in de relatie.

Wat te doen als je kind je negeert?

Negeert je kind je?
 1. Haal afleidingen weg. Bepaal als eerste of je kind je met opzet negeert of dat hij je echt niet hoort. ...
 2. Vraag of je kind je wil herhalen. ...
 3. Geef een waarschuwing. ...
 4. Volg met consequenties. ...
 5. Maak een plan. ...
 6. Sluit onderliggende problemen uit. ...
 7. Vermijd valkuilen die je kind aanmoedigen om je te negeren.

Hoe omgaan met minachting?

Vraag aan de ander om je geen pijn meer te doen en stel daar ook een duidelijke grens aan. Minachting is een vorm van geestelijke mishandeling die vreet aan je eigenwaarde en die nooit vanzelf overgaat. Praat er over en als dat niets oplost zou je relatietherapie kunnen overwegen.

Hoe ga ik respectvol om met materiaal?

Benoem steeds duidelijk het gedrag dat je afkeurt, en vermijd om je kind als persoon negatief te benaderen. Dus liever: 'Ik vind het niet leuk dat je dat autootje stuk maakt' in plaats van 'Je bent stout want je maakt dat autootje stuk'.

Wat is een respectvolle bejegening?

Bejegening: de wijze waarop iemand zich gedraagt tegenover een ander. Bejegening is een alomvattend abstract begrip, globaal ook te omschrijven als omgangsvormen. Een goede bejegening betekent op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.

Wat is respectvol gedrag?

Onder 'respectvol gedrag' verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met ...

Waar bestaat respect uit?

Respect hebben voor iets of iemand betekent, dat dat iets of die iemand 'er mag zijn'. Het is dus eigenlijk iets of iemand erkenning geven. Je gunt het/hem een plaats. Dat hoeft dus niet te betekenen, dat je het eens bent met die persoon of met die mening, maar wel, dat die mening er mag zijn.

Wat betekent iets respecteren?

ontzag hebben voor, hoogachten, eerbiedigen; eren; ontzien; ongemoeid laten.

Wat is het verschil tussen eigenwaarde en zelfvertrouwen?

Eigenwaarde staat voor hoeveel je in je eigen ogen waard bent. Het zegt iets over het beeld dat je hebt van je identiteit. Zelfvertrouwen zegt iets over je gevoel klaar te staan voor wat op dat moment gevraagd wordt, je geloof in eigen kunnen.

Is eigenwaarde een waarde?

Wat is eigenwaarde en wat is zelfrespect? Eigenwaarde en zelfrespect zijn synoniemen. Het geeft aan in hoeverre je jezelf op waarde schat. Dit klinkt rationeel, maar gaat meer over hoe je je voelt over jezelf dan over een rationele beoordeling.

Hoe krijg ik meer zelfliefde?

Ik hou van mezelf, ik hou van mezelf 7 manieren om meer zelfliefde te ontwikkelen
 • Accepteer jezelf volledig. ...
 • Durf jezelf te zijn. ...
 • Laat je ego los. ...
 • Zorg goed voor jezelf – je bent het waard. ...
 • Wees minder hard voor jezelf. ...
 • Leef met aandacht. ...
 • Bewaak je grenzen.

Hoe versterk je je eigenwaarde?

Zelf je eigenwaarde versterken
 1. Vergelijk niet. Aan de buitenkant kunnen de levens van anderen erg mooi lijken. ...
 2. Wees mild voor jezelf. ...
 3. Weet je sterke punten. ...
 4. Schenk aandacht aan je behoeften. ...
 5. Zorg goed voor je lichaam. ...
 6. Omring je met mensen die van je houden om wie je bent. ...
 7. Relativeer. ...
 8. Observeer je gedachten, maar volg ze niet.

Volgende artikel
Welk water geven aan baby?