Kinderarbeid - educatieve film 2016 | UNICEF

Hoe keken de fabriekseigenaren naar kinderarbeid?

Gevraagd door: Luca Wipstrik PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (59 stemmen)

De fabriek uit, de school in. Kinderen zijn goedkope arbeidskrachten en daarom willen fabriekseigenaren hen graag als personeel. Naarmate het aantal fabrieken toeneemt, groeit ook het verzet tegen kinderarbeid. In 1874 verbiedt het Kinderwetje van Van Houten arbeid van kinderen tot twaalf jaar.

Wat doet de politiek tegen kinderarbeid?

Daarom kwamen wij vorig jaar met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, die nu voorligt in de Eerste Kamer. Deze wet vraagt – kort gezegd – aan bedrijven om binnen hun mogelijkheden er alles aan te doen kinderarbeid te voorkomen. Dat is gek genoeg nog altijd niet wettelijk geregeld.

Wat doet UNICEF tegen kinderarbeid?

UNICEF zorgt ervoor dat kinderarbeid wordt opgespoord en aangepakt. UNICEF zorgt voor speel- en leerplekken voor kinderen die al werken. Hierdoor kunnen ze stoppen met werken en naar school. Daarnaast praat UNICEF met ouders/verzorgers en werkgevers over het belang van onderwijs voor kinderen.

Wat doet India tegen kinderarbeid?

De wet erkent voor het eerst dat vijftien- tot achttienjarigen ook kinderen zijn, maar kinderarbeid in die leeftijdsgroep is alleen verboden als het om gevaarlijk werk gaat. De wet staat ook werk binnen de familie toe. Deze uitzonderingen maken ruimte voor uitbuiting.

Wat zouden kledingwinkels kunnen doen om kinderarbeid uit te bannen?

Lokale organisaties als partner én 'waakhond'

Stop Kinderarbeid zal zich – als het Convenant daadwerkelijk vorm krijgt – inzetten om bedrijven waar mogelijk te laten samenwerken met lokale organisaties. Deze organisaties kunnen ook een rol spelen om toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken.

26 gerelateerde vragen gevonden

Welke winkels maken gebruik van kinderarbeid?

Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie. Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO.

Wat kan je eraan doen om kinderarbeid te stoppen?

Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten.

Welke maatregelen werden worden er genomen om kinderarbeid tegen te gaan?

Kinderen hebben het recht beschermd te worden tegen gedwongen werk. En tegen het doen van werk dat gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Dit staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 32). Bovendien moet er voldoende tijd overblijven voor onderwijs, spelen en rust.

Waar komt kinderarbeid nog steeds voor?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw.

Wat is het loon van kinderarbeid?

Kinderen werken in Nederland vaak als vakkenvuller, bollenpeller of babysitter, maar sommigen doen ook zwaar werk in fabrieken en bij boerderijen. Kinderen verdienen in Nederland veel minder dan het standaard minimumloon; al voor 2,57 euro per uur kan een kind legaal in dienst worden genomen.

Welke organisaties doen iets tegen kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Hoeveel kinderen wereldwijd slachtoffer kinderarbeid?

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn 160 miljoen kinderen wereldwijd slachtoffer van kinderarbeid.

Waarom moesten kinderen vroeger werken?

De kinderen moesten dit doen omdat anders het gezin te weinig eten hadden om te kunnen overleven. De kinderen van boeren moesten bijvoorbeeld helpen op het land waar zij in de zomer en lente hielpen met het oogsten. In de winter en herfst hielpen de kinderen in de huisnijverheid.

Wat zijn de gevolgen van kinderarbeid?

Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen.

Welke invloed heeft kinderarbeid op de welvaart van een land?

Kinderarbeid houdt armoede juist in stand. Om te kunnen overleven hebben arme ouders het inkomen van hun kind nodig. Bovendien varen landen wel bij goedkope kinderarbeid omdat het investeerders aantrekt, die de economie laten opbloeien. Ziedaar, hét recept voor een land om vooruit te komen.

Welk land heeft de meeste kinderarbeid?

Waar komt kinderarbeid voor in de wereld? Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen als kindarbeider. Hieronder enkele voorbeelden van landen waar kinderarbeid nog voor komt: • India: India is het land met de meeste kindarbeiders. Daar werken zo'n 4,5 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

Hoe vaak komt kinderarbeid voor?

Toelichting op de cijfers. Wereldwijd zijn 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar betrokken bij kinderarbeid, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. Niet al het werk dat kinderen doen is kinderarbeid Bij kinderarbeid gaat het om werk dat kinderen beroofd van hun kindertijd en hun recht op scholing.

Is kinderarbeid verboden in de hele wereld?

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Wat wordt er wereldwijd gedaan tegen kinderarbeid?

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld zet Save the Children zich onvoorwaardelijk in om het probleem van kinderarbeid aan te pakken. Daarvoor bestaat geen hapklare oplossing. Maar we kunnen wel belangrijke stappen zetten om de situatie van kinderen op dit gebied te verbeteren.

Doet de H&M aan kinderarbeid?

Vrouwelijke migranten die werken in India's kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne vormen van slavernij.

Heeft de Primark kinderarbeid?

Primark zegt zelf niet samen te werken met leveranciers waar kinderarbeid voorkomt. Dit staat ook duidelijk aangegeven op hun website. De kleding die verkocht wordt bij de keten moet voldoen aan hun gedragscode. Alle beschuldigingen die Primark krijgt, worden zeer serieus genomen.

Welke merken nemen afstand van kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid heeft als doel het uitbannen van álle vormen van kinderarbeid. Daarom roepen we schoenenmerken op om hun productieketens vrij van kinderarbeid te maken.

Waarom was kinderarbeid vroeger normaal?

In de negentiende eeuw groeit de industrie hard in Nederland. Fabriekseigenaren maken gebruik van kinderarbeid omdat kinderen weinig kosten. Arme ouders laten hun kinderen werken om rond te komen. Het verzet tegen kinderarbeid groeit vanwege de slechte werkomstandigheden.

Wat voor werk deden de kinderen vroeger?

Vroeger was het heel normaal dat kinderen werkten. Ze hielpen hun ouders in de landbouw, het huishouden of in de werkplaats. Zo droegen zij ook een steentje bij aan het inkomen. Bovendien leerden de kinderen zo hoe ze later zelf geld konden verdienen.

Wat deden de kinderen vroeger?

Sommige kinderen gingen naar school en leerden een beetje lezen, schrijven en rekenen. Jongens van edelen werden met zeven jaar de page van een ridder en deden klusjes voor hem. Later verzorgden ze als schildknaap de wapenrusting. Meisjes leerden zich gedragen als een dame.

Vorige artikel
Welke leeftijd kan baby rollen?
Volgende artikel
Waarom kind ineens vroeg wakker?