Niet straffen en belonen | Gezonde opvoeding dreumes en peuter | Deel 4

Hoe kan je je kind het beste straffen?

Gevraagd door: ir. Benjamin Turan AD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (45 stemmen)

Tips bij straffen
 • Straf niet te vaak. Doe het alleen als het echt nodig is en je peuter gedrag vertoont dat niet door de beugel kan. ...
 • Bedenk een passende straf. ...
 • Waarschuw voordat je een straf geeft. ...
 • Straf meteen. ...
 • Leg uit waarom je peuter straf krijgt. ...
 • Wees consequent.

Wat doe je met een onhandelbaar kind?

Het is belangrijk om dit ongewenste gedrag niet te belonen. De rust bewaren, een goed humeur en een positieve houding kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van dit gedrag. Wanneer je samen bent met je kind is het belangrijk om elkaar te steunen en het met elkaar eens te zijn.

Heeft huisarrest zin?

Heeft je dochter iets heel erg vies gemaakt? Dan moet ze de rommel zelf opruimen. Ook is het goed om te weten dat een lange duur van de straf niet per se effectiever is dan een kortere duur. Je kunt beter twee dagen huisarrest geven dan een hele week.

Hoe corrigeer je een kind van 1 jaar?

Tot één jaar: negeren

Laat je kind soep uit zijn mond lopen of gooit hij zijn eten op de grond, doe dan net alsof je het niet ziet. Op deze leeftijd is aandacht een reden om het nog een keer te doen. Of je nou nee zegt of begint te lachen, dat maakt geen verschil. Afleiden is in zo'n geval vaak de beste oplossing.

Welke leeftijd begin je met straf?

Elk kindje ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, bij sommigen werkt deze opvoedmethode bijvoorbeeld pas vanaf 3 jaar. Als je kindje van 1,5 jaar stout gedrag vertoont, dan kan je eerst andere methodes proberen. Je kan bijvoorbeeld zijn gedrag negeren, je kindje afleiden of hem streng toespreken.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoe straf je een kind van 3 jaar?

'Goede straffen' kunnen zijn: een time-out (even stil zitten in de gang of in een hoekje zonder aandacht) of een speeltje afnemen en het een etmaal verborgen voor hem houden. Ook slecht of zeurend gedrag compleet negeren kan bij sommige peuters werken. Een corrigerende tik is geen goed idee.

Hoe straf je een kind van 6 jaar?

Circa 6 tot 11 jaar

Vervelend gedrag stopzetten: stuur een vriendje bijvoorbeeld eerder naar huis. Een time-out: je kind een korte tijd op een bepaalde plek zetten om na te denken. Zelf de fout herstellen: als ze iets kapot maken het zelf laten opruimen.

Hoe moet een kind opgevoed worden?

Je kinderen goed opvoeden, hoe doe je dat?
 1. Los het niet op in zijn/haar plaats.
 2. Geef zelf het goede voorbeeld.
 3. Laat je kind niet altijd winnen.
 4. Ga een conflictsituatie niet uit de weg.
 5. Leer je kind wachten.
 6. Je kind mag zich vervelen.
 7. Laat verschillende denkpistes zien.
 8. Leer je kind om anderen te waarderen.

Hoe oud eerste woordjes?

Vierde fase: Vanaf 12 maanden passeren de eerste echte woordjes de revue. Je kindje kan nu verbanden leggen tussen woorden en de betekenis ervan. Denk aan 'mama', 'papa' en 'bal'.

Is huisarrest een goede straf?

Passende straf

Laat je kind de rommel opruimen, repareren wat kapot is gemaakt, of meebetalen van het zakgeld. Leuke, fijne dingen afnemen of privileges intrekken. Denk bijvoorbeeld aan een internet- of telefoonverbod, het bankpasje inleveren, huisarrest, geen tv mogen kijken, of niet mogen logeren bij vrienden.

Hoe beloon je pubers?

Bij pubers vind ik een aantal aspecten belangrijk: Beloon niet te veel met materiële zaken of grootse dingen. Vooral een compliment, dankbetuiging of aai over een bol is belangrijk. Ook belonen met één op één aandacht werkt goed.

Waarom hebben pubers nergens zin in?

Jouw kind gaat door allerlei fases in het leven. Vooral bij kinderen die beginnen te puberen is het eigenlijk heel normaal dat ze een periode wat minder zin in dingen hebben. Ze zijn aan het ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze willen in het leven. Dit is echter altijd van tijdelijke aard.

Hoe pak je negatief gedrag aan?

Hilde Colpin: “Gedragsproblemen nemen verschillende vormen aan. Gedrag kan storend zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld ongehoorzaam, agressief of impulsief gedrag.
...
 1. Kies een paar concrete afspraken. Formuleer regels positief. ...
 2. Geef regelmatig positieve feedback. ...
 3. Corrigeer storend gedrag discreet. ...
 4. Bouw een vertrouwensband op.

Welke gedragsstoornis heeft mijn kind?

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt. het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Hoe om te gaan met Prepuberteit?

Een paar tips voor de prepuberteit
 1. Maak goede afspraken en geef duidelijke grenzen aan. ...
 2. Laat je kind meedenken en geef het verantwoordelijkheid. ...
 3. Geef uitleg over puberteit en lichamelijke veranderingen zodat je je kind geruststelt. ...
 4. Maak het niet te groot.

Wat is een co ouder?

Ouderschap gaat over alles dat een invloed heeft op hoe je je kind opvoedt. Moeilijke of net heel leuke levensgebeurtenissen spelen een rol in hoe we er zijn voor onze kinderen. Maar ook een goede nachtrust of mensen waar je kan op steunen doen wonderen bij de manier waarop je met je kind omgaat.

Wat is een slechte opvoeding?

Je ervaart ergernissen en frustraties in je relatie of in je werk of naar je kinderen toe. Je hebt een gevoel van doelloosheid en weet niet wat je wil. Je bent altijd maar doorgegaan. Je hebt het graag druk en je voorkomt dat je niets te doen hebt.

Wat is voor u belangrijk in de opvoeding?

Het respecteren van de zelfstandigheid van je kind, het bieden van structuur en het stellen van grenzen horen ook bij het opvoeden. Net zoals het stimuleren van de ontwikkeling van je kind, het begeleiden van hoe je met elkaar omgaat en het bijbrengen van kennis, normen en waarden.

Hoeveel woordjes 12 maanden?

De meeste baby's gebruiken 'mama' of 'dada' als naam voor hun ouder rond de leeftijd van 7 tot 12 maanden. De eerste woordjes (anders dan 'mama' of 'dada') zeggen veel baby's rond 19 maanden. Tegen de tijd dat je kind 2 jaar is, zegt hij zinnen van 2 tot 4 woorden.

Hoeveel woorden bij 1 jaar?

Waar een dreumes van 18 maanden ongeveer tien woorden kent, begrijpt een 3-jarige er 1.250. Gedurende de peutertijd breidt je kleine zijn taalkennis steeds verder uit. Hij ontwikkelt begrip van grammatica, gaat volledige zinnen maken en zijn uitspraak verbetert.

Hoeveel woorden baby 1 jaar?

Kinderen van 13 maanden gebruiken actief gemiddeld 10 woorden en op de leeftijd van 1 jaar en 9 maanden 50 woorden.

Wat is straffen kind?

Door te straffen, leggen we de nadruk op het gedrag wat we niet willen. Als een kind straf krijgt voor iets wat hij fout deed, dan weet hij nog niet wat hij dan wel had moeten doen. Ook kan het kind niks meer veranderen aan het gedrag waarvoor het net is gestraft.

Hoe werkt gevangenisstraf?

Een gevangenisstraf is een straf die normaal wordt opgelegd door een rechter. Deze strafvorm houdt in dat de dader van een misdrijf voor een bepaalde tijd wordt opgesloten in een beveiligde inrichting, de gevangenis, strafkamp of strafkolonie. Het betreft detentie anders dan als hechtenis.

Waarom daagt een kind uit?

Je kind wil steeds meer zelf doen en bepalen. Maar dat lukt of mag niet altijd. Ook kan je kind zijn gevoelens nog niet goed uiten door te praten. De frustratie over iets wat je kind nog niet lukt of mag kan zich uiten in boos, brutaal en opstandig gedrag.