This is how you overcome a language barrier | Steve Kaufmann | Big Think

Hoe kan je een taalachterstand wegwerken?

Gevraagd door: Mustafa Karels  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 4.4/5 (71 stemmen)

Gelukkig is daar met gerichte aandacht veel aan te doen. Dé tip? Zorg dat je kind veel met taal in aanraking komt door samen te kletsen, boekjes te lezen, liedjes te zingen en spelletjes te spelen.

Hoe los je een taalachterstand op?

Ouders kunnen kinderen stimuleren om veel taalcontact te hebben: door met ze te spreken, door voor te lezen, door contact met andere kinderen en deelname aan buitenschoolse activiteiten zoals sportclubs te stimuleren. Belangrijk is dat ouders hun eigen eerste taal spreken.

Hoe help ik mijn kind met taalachterstand?

Stimuleer de taalontwikkeling van je peuter

Dat kan al door veel met je kind te praten, te spelen en door vaak voor te lezen. Het is belangrijk dat je tijdens het voorlezen in gesprek gaat met je kind. Ook als je zelf geen Nederlands spreekt, kan je kind prima Nederlands leren door andere mensen in de omgeving.

Hoe voorkom je een taalachterstand?

Hoe voorkom je taalachterstand?
 1. Begin op een zo vroeg mogelijke leeftijd van uw kind met het aanbieden van taal(activiteiten). ...
 2. Het aanbieden van taalactiviteiten hoeft helemaal niet veel tijd in beslag te nemen. ...
 3. Denk daarbij wel bewust na over taal. ...
 4. Het is ook belangrijk dat u naar de taalresultaten van uw kind kijkt.

Wat kun je doen om de taalontwikkeling te stimuleren?

Op verschillende manieren: vertellen, voorlezen, zingen,... Je kan de taalontwikkeling van je kind op verschillende manieren stimuleren. Een liedje zingen voor je kind, gezellig een boek lezen, een verhaal vertellen of samen spelen zijn allemaal leuke manieren om samen met je kind bezig te zijn met taal!

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoe onze hersenen een nieuwe taal leren?

Bij het leren van een nieuwe taal zijn er allerlei hersengebieden actief. Al eerder bleek dat een belangrijke rol is weggelegd voor de hippocampus en het gebied van Broca. Een nieuwe fMRI-studie van Leidse onderzoekers laat zien dat ze allebei een eigen rol spelen in de taalverwerving.

Hoe leren kinderen een nieuwe taal?

Iedere taal, moedertaal of vreemde taal leer je door te luisteren, door betekenis te koppelen aan wat je hoort (of leest) en door te communiceren. Begrip en betekenis gaan vooraf aan correctheid. Die correctheid komt wel, langzaam maar zeker, door veel kilometers te maken, met vallen en opstaan.

Wat doet een logopedist bij taalachterstand?

Meertalige kinderen met een taalachterstand hebben logopedische begeleiding nodig. We richten ons dan op het verminderen van communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands én de moedertaal. Voor dat laatste is een samenwerking met de omgeving heel belangrijk.

Hoe krijg je je kind aan het praten?

Tips om je peuter aan het praten te krijgen
 1. Praat met je kleintje. ...
 2. Gebruik de juiste grammatica, niet 'babypraat'. ...
 3. Stel vragen. ...
 4. Benoem de dingen in de wereld van je kind. ...
 5. Benadruk werkwoorden. ...
 6. Ga op een verstandige manier om met nadruk. ...
 7. Gebruik gebaren. ...
 8. Wees een beetje streng.

Wat is het verschil tussen TOS en een taalachterstand?

Een taalachterstand kan ontstaan als een kind de moedertaal weinig hoort of spreekt of middenoorproblemen heeft. Door meer taal aan te bieden, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij TOS is er meer aan de hand; er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren.

Wat heeft een kind met TOS nodig?

Tips als je kind TOS heeft:
 • Blijf met en tegen je kind praten, ook als je kind maar weinig terug zegt.
 • Geef één opdracht tegelijk.
 • Volg je kind tijdens het spelen.
 • Praat rustig en gebruik geen moeilijke woorden.
 • Lees veel voor en moedig je kind aan om te reageren.

Hoe herken je een taalachterstand?

Kenmerken van TOS

Het kind lijkt niet te luisteren. Het kind praat (nog) niet of weinig. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt.

Hoe praat een kind met TOS?

Kinderen met TOS praten soms niet of weinig. Ze kunnen ook klanken omwisselen ('titter' in plaats van 'kikker') of klanken weglaten ('teevisie' in plaats van 'televisie'). Soms hebben kinderen moeite om op een woord te komen, kennen ze weinig woorden of zijn ze niet goed verstaanbaar.

Hoe ontstaat een taalstoornis?

Als door hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet goed meer werken, wordt dat afasie genoemd. Door afasie ontstaan er problemen met spreken, zoals het vinden van de woorden, begrijpen, lezen en schrijven. Contact met anderen verloopt daardoor moeilijker.

Hoeveel mensen hebben een taalachterstand?

Over (laag)geletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18 procent, ofwel ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Net als veel andere maatschappelijke achterstanden wordt laaggeletterd van generatie op generatie doorgegeven.

Hoe ontstaat een Taalontwikkelingsstoornis?

Oorzaken van een taalontwikkelingsstoornis kunnen zijn: − gehoorproblemen; − complicaties bij de geboorte; − verstandelijke handicap; − langdurige en frequente ziekenhuisopnames; − hersenbeschadiging; − verminderde luisterhouding; − verminderde concentratie; − emotionele problemen; − onvoldoende taalstimulering vanuit ...

Welke leeftijd goed praten?

Vanaf 2 jaar leert je kind in korte tijd veel beter praten en de taal begrijpen. Om andere mensen te kunnen begrijpen is het belangrijk dat je kind veel woorden leert en ook zelf dingen kan zeggen.

Wat te doen als je kind niet praat?

Kinderen leren praten door veel te oefenen. Praat dus vooral veel tegen je kind en gebruik daarbij ook je handen. Geef je kind tijd om te reageren en luister oprecht. Lees samen boekjes en laat je kind spelen met andere kinderen.

Welke leeftijd ga je praten?

Je kind begint de eerste woordjes te zeggen als het één tot anderhalf jaar oud is. Als je kind vier jaar wordt, kan het al (eenvoudige) zinnetjes maken. Wanneer je dagelijks veel aandacht besteedt aan praten met je kind en luisteren, dan leert het steeds beter praten.

Kan TOS verdwijnen?

Een ontwikkelingsstoornis als een TOS zal nooit helemaal over gaan. Met de juiste begeleiding kan een TOS wel naar de achtergrond verdwijnen.

Kun je over TOS heen groeien?

Bij een specifieke taalontwikkelingsstoornis (TOS) is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor de taalproblemen. Met behulp van vroegtijdige behandeling kan het kind toch groeien in zijn/haar taalontwikkeling.

Is TOS behandelbaar?

Behandeling van TOS

Een taalontwikkelingsstoornis kan worden behandeld met verschillende therapievormen. Hierbij werken de ouders en de logopedist veel samen. Bij indirecte therapie begeleidt de logopedist de ouders, zodat ze de taalontwikkeling van hun kind in het dagelijks leven zo goed mogelijk stimuleren.

Hoe het beste taal leren?

Zorg dat je tijdens het leren van een vreemde taal zoveel mogelijk in aanraking komt met de taal. Communiceer met native speakers, luister naar podcasts in de taal, kijk films of kook op basis van een recept in de taal. Op die manier worden al je zintuigen aangesproken en leer je de taal op een meer intuïtieve manier.

Kan iedereen een andere taal leren?

Als je bij de anderen hoorde, dan voel je wellicht minder enthousiasme bij het plan om een taal te leren. Maar we hebben goed nieuws voor je: iedereen kan een vreemde taal leren. De manier waarop je op school Engels, Duits of Frans leerde, past misschien helemaal niet bij jou.