ELBERT HELPT BIJ EEN BEVALLING - TOPDOKS EXTRA

Hoe heet zwager vrouw?

Gevraagd door: bc. Daphne Arts Msc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (19 stemmen)

Een schoonzus, zwagerin of zwageres is een vrouwelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Hoe noem je vrouw van je zwager?

Dus de vrouw van je zwager is je schoonzus en de man van je schoonzus is je zwager. In homoseksuele relaties is de man van je zwager ook je zwager en de vrouw van je schoonzus ook je schoonzus.

Is zwager vrouwelijk?

Een zwager of schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Hoe noem ik de zus van mijn vrouw?

schoonzus = de zus van je echtgenoot of echtgenote vb: mijn schoonzus is opgegroeid met mijn mande vrouw met wie je broer of de broer van je vrouw getrouwd is vb: wij zijn wel schoonzussen, maar komen niet uit dezelfde familie...

Wat is de vrouw van mijn schoonbroer?

Hoe noem je de vrouw van je schoonbroer (schoonbroer is de broer van je man)? Het is dan de schoonzus van je man.

36 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen een zwager en een schoonbroer?

In Nederland is zwager het normale woord, hoewel schoonbroer ook wel gebruikt wordt. In België is het precies andersom: daar spreekt men meestal van schoonbroer.

Waarom heet een zwager en schoonbroer?

De beleefde en complimenteuze leden van het Franse hof noemden hun zwager 'beau-frère' (mooie broer) en hun schoonzus 'belle-soeur' (mooie zus). Via vertaalde leenwoorden ontstonden de huidige termen voor onze aangetrouwde familie. Vroeger betekende 'schoon' in het Nederlands nog mooi.

Wat is de zus van mijn zwager?

Een schoonzus, zwagerin of zwageres is een vrouwelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Wat betekent zwagerin?

Schoonbroer en zwager hebben dezelfde betekenis, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zus of broer'. In ruimere zin hebben schoonbroer en zwager ook de betekenis 'de mannelijke partner van de broer of zus van iemands partner'.

Hoe noem je de man van je vrouw?

Het woord echtgenoot wordt voornamelijk gebruikt om een man aan te duiden. Een vrouw wordt dan aangeduid met echtgenote.

Hoe noem je de zoon van je zwager?

Neef (m.)

Wat is de broer van je zwager?

Het woord schoonbroer staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Hoe noem je de broertje van je zwager?

Een schoonbroer is dan 'de broer van je man' of 'de broer van je vrouw', of 'de man van de zus of broer van je man of vrouw'.

Hoeveel graads is een zwager?

Dit zijn: broers en zussen (inclusief stiefbroers en stiefzussen) zwagers en schoonzussen.

Wat betekent een schoonzus?

1. de echtgenote van iemands broer of zus, of de zus van iemands echtgenoot of echtgenote.

Hoe noem je de schoonmoeder van je zus?

We zeggen schoonzus/zwager tegen de partner van je broer/zus, maar kun je ook in een woord aangeven dat het om de schoonouders van je broer/zus gaat, of enkel: " dit zijn de schoonouders van ....?

Hoe noem je je schoonfamilie?

Algemeen gangbaar in het hele taalgebied als aanduidingen voor aangetrouwde familieleden zijn: schoonzus, schoonmoeder, schoonvader, schoondochter, schoonzoon en schoonfamilie. Sporadisch komt ook schoonkinderen voor.

Hoe noem je de zoon van mijn schoonzus?

[familie] een zoon van iemands broer of zus. [familie] een zoon van iemands schoonbroer of schoonzus.

Waar komt de naam schoonmoeder vandaan?

Het voorvoegsel schoon- komt voor bij woorden die een verwantschap aangeven. Wat het bij al die woorden zegt, is dat de familierelatie door aantrouwen tot stand is gekomen. Zo is een schoonmoeder dus een 'aangetrouwde moeder'.

Wat is de vader van je zwager?

Als je bedoelt hoe men een vader van een zwager noemt; De vader van je zwager.

Hoe noem ik de man van mijn tante?

De echtgenoot van een oom of tante wordt een aangetrouwde oom genoemd. Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Hoe heet de vader van mijn schoonzoon?

Aangetrouwde familie, of schoonfamilie is: Schoonvader en schoonmoeder (schoonouders) – ouders van de partner. Schoonbroer of zwager en schoonzus – partner van broer of zus.

Hoe noem ik de broer van mijn mama?

Oom is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'broer of schoonbroer van iemands vader of moeder'.

Hoe noem je familieleden?

Je familie bestaat meestal uit: opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten, papa, mama, broers en zussen. Bij je familie hoort ook een achternaam of familienaam, maar die is niet altijd hetzelfde. Deze volgt meestal de mannelijke lijn. Dus van opa op vader en vervolgens op de zoon.

Hoe noem je de moeder van je vriend?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap.