De legitieme portie berekenen? Zo werkt het! (Aflevering 3)

Hoe groot is legitieme portie kind?

Gevraagd door: bacc. Elena van de Veen PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (42 stemmen)

De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar kinderen recht op zouden hebben als er geen testament was. Je kunt als ouder je kind dus nooit helemaal onterven, een kind houdt altijd zijn/haar recht op de legitieme portie.

Wat is het minimale kindsdeel bij een erfenis?

Als kind heb je dus altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is minstens de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen.

Hoe groot is de legitieme portie van een kleinkind?

Hoe groot is de legitieme portie van een kleinkind in een erfenis? De legitieme is de helft van het normale erfdeel. Je kleinkind moet dus zelf recht hebben gehad op een erfdeel. Stel dat één kleinkind niks wil dan krijgt het andere kleinkind dat deel er niet bij.

Hoeveel erft een onterft kind?

Legitieme portie

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Is kindsdeel hetzelfde als legitieme portie?

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als afstammeling altijd tenminste recht op uw kindsdeel. In juridische termen bent u dan legitimaris en heeft u recht op uw legitieme portie. Een erflater kan dus niet alles zelf bepalen. Zijn afstammelingen hebben altijd recht op een deel van de nalatenschap.

27 gerelateerde vragen gevonden

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kan een kind zijn legitieme portie opeisen?

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

Hoe kom je erachter of je onterfd bent?

Is een van je ouders of inmiddels beide ouders overleden en je wacht al lang op een bericht over de erfenis? Dan kan het zijn dat je onterfd bent. Als je bent onterfd, heeft niemand de verplichting om jou daarover te informeren. Het is dan aan jouzelf om na het overlijden van een ouder op onderzoek te gaan.

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Hoeveel kan kleinkind erven?

Een kleinkind kan € 21.282,- (in 2021) belastingvrij van grootouders erven. Uw kleinkind krijgt dan na uw overlijden een geldbedrag zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald. Als een kleinkind meer erft dan dit bedrag, vervalt deze vrijstelling niet.

Heeft een stiefkind recht op legitieme portie?

Stiefkinderen hebben overigens geen recht op een legitieme portie. De omvang van de legitieme portie is grofweg gelijk aan de helft van wat het wettelijk erfdeel zou zijn, als ware er geen testament geweest.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Hoeveel erf ik van mijn ouders?

De ouders erven minimaal een kwart (1/4e) van de nalatenschap. Als er dus meer dan 2 broers of zussen zijn, krijgen zij minder dan de ouders. Halfbroers en -zussen erven de helft van wat een volle broer of zus erft.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd.

Kun je onterven aanvechten?

1. Kun je een testament aanvechten wanneer je bent onterfd? Voor het aanvechten van een testament bij onterving hoef je geen kosten te maken bij een advocaat. Je kunt zelf een beroep op de legitieme portie doen.

Hoe kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Als u als kind onterfd bent, kunt u uw legitieme portie opeisen als u dat wilt. U moet hier dan een beroep op doen bij de erfgenamen. Dat kan met een brief aan de erfgenamen, of aan de executeur, als die er is. U heeft recht op inzage in informatie en stukken om de hoogte van de legitieme te bepalen.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Kan ik mijn broer onterven?

Wanneer je jouw broer of zus wilt onterven, is het gewoon belangrijk dat je een testament hebt opgemaakt. De enige manier om iemand te onterven kan via een testament. Bij broers of zussen is er geen sprake van een legitieme portie.

Kan mijn vader mij onterven?

Ouders die een slechte verstandhouding hebben met een kind zouden zich de vraag kunnen stellen of ze hun kind kunnen onterven. Wat zegt de wet? Ouders kunnen een kind niet volledig onterven. Tenminste: niet als het kind dat zelf niet wenst.

Kan je een kind bevoordelen?

b) Wil je iemand bevoordelen? Dat kan. In de veronderstelling dat je nog geen schenkingen hebt gedaan, kan je de helft van jouw vermogen (het zogenaamde beschikbaar deel) nalaten aan wie je zelf wil. Dat kan een kind zijn, een goede vriend(in) of een bepaalde organisatie.

Kan je een kind bevoordelen bij erfenis?

één kind heeft, bedraagt de reserve de helft van de erfenis. Over de andere helft, het zgn. beschikbare gedeelte, kunt u vrij beschikken. Zijn er twee kinderen, dan moet ieder kind minstens 1/3 van uw erfenis krijgen (het beschikbare deel is dan 1/3), bij drie kinderen is dat 1/4 (het beschikbare deel is dan 1/4).

Kan je alles aan 1 kind schenken?

Je kan dus 'buiten erfdeel' schenken aan een kind, maar je mag daarbij een welbepaald deel niet overschrijden. Vanaf 1 september 2018 bedraagt het beschikbaar deel de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt.

Wat is een stiefkind voor de erfbelasting?

Voor de schenk- en erfbelasting worden stiefkinderen gelijkgesteld met eigen kinderen. Het is echter niet zo dat bij de wettelijke verdeling de stiefkinderen van rechtswege mede-erfgenaam zijn. Als u dat wilt, moet u naar de notaris om dat in een testament te regelen.