Bevallen - Wat kun je verwachten als je moet bevallen?

Hoe gaat een medische bevalling?

Gevraagd door: Fenna van Doorn MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (46 stemmen)

Je verloskundige gaat in haar eigen auto en jullie zorgen zelf voor vervoer. Dat betekent dus dat je bij een poliklinische bevalling dus met weeën in de auto zit. De verloskundige beschikt bij een poliklinische bevalling over dezelfde instrumenten en hulpmiddelen als bij een thuisbevalling.

Hoe verloopt een medische bevalling?

Als tijdens uw zwangerschap al duidelijk is dat er een medische indicatie is, komt u onder controle in het ziekenhuis. Een medische indicatie is bijvoorbeeld een stuitligging, keizersnede in de voorgeschiedenis of een hoge bloeddruk. U wordt dan tijdens uw bevalling begeleid door een klinisch verloskundige of arts.

Wat valt er onder een medische bevalling?

Een medische bevalling houdt in dat je een bepaalde medische indicatie hebt en het het verstandigste is om in het ziekenhuis te bevallen. Bevallen op medische indicatie met je “eigen” verloskundige. Aan de hand van bepaalde indicaties kan het zo zijn dat je een medische indicatie hebt om poliklinisch te bevallen.

Wat is het verschil tussen medisch en poliklinisch?

Wanneer je zonder medische indicatie in het ziekenhuis wil bevallen, is er sprake van een poliklinische bevalling. Dit is anders dan een ziekenhuisbevalling, omdat je in dat geval in het ziekenhuis moet bevallen vanwege een medische reden. Je bevalling wordt dan begeleid door een gynaecoloog.

Hoeveel bevallingen worden medisch?

In totaal bekeek zij 800.000 bevallingen die plaatsvonden in de periode van 2000 tot 2008. In die periode steeg het percentage ziekenhuisverwijzingen voor vrouwen die in verwachting waren van hun eerste kind van 29 procent naar 41 procent. De doorverwijzingen naar het ziekenhuis hadden vooral niet-urgente redenen.

38 gerelateerde vragen gevonden

Wat kost een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie?

Kosten bevalling ziekenhuis

Een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak, wordt volledig vergoed door je basisverzekering. Als je in het ziekenhuis wil bevallen zonder medische noodzaak moet je een eigen bijdrage betalen. Deze bedraagt in 2022 €450,28. Je kan deze eigen bijdrage aanvullend verzekeren.

Is zwangerschapsdiabetes medische indicatie?

Ook tijdens de zwangerschap kun je een medische indicatie krijgen. Bekende oorzaken van een medische indicatie zijn hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of groeiachterstand bij de baby.

Wat is poliklinisch bezoek?

Een polikliniek is een afdeling in een ziekenhuis waar mensen terechtkunnen voor een medische consultatie of kleine behandeling door een arts. Hierbij is geen opname in het ziekenhuis voorzien. De arts kan daarbij gebruikmaken van de uitgebreidere (technische en administratieve) voorzieningen van een ziekenhuis.

Wat is klinisch en poliklinisch?

Een klinische revalidatie houdt in dat je in het revalidatiecentrum verblijft wanneer je de het traject volgt. Je verblijft blijft dus een x aantal weken in het revalidatiecentrum. Een poliklinische revalidatie houdt in dat je zelf op en neer komt naar het revalidatiecentrum.

Wat is een poliklinisch consult?

Vaak hebt u meerdere 'consulten' bij een zorgverlener op de polikliniek. Dit consult is op de polikliniek, via een telefonisch gesprek of een videoverbinding. Op deze pagina leest u wat we met u bespreken in die verschillende consulten.

Is inleiden een medische indicatie?

De organisatie raadt een inleiding zonder medische indicatie voor een zwangerschap van 41 weken af. Wanneer de gezondheid van de moeder of de baby bedreigd is, is het inleiden van een bevalling vaak noodzakelijk en dus medisch.

Is een ruggenprik een medische indicatie?

Kun je in Nederland altijd een ruggenprik krijgen

Maar op eigen verzoek, of op medische indicatie, kan een ruggenprik in bijna ieder ziekenhuis dag en nacht gegeven worden. De ruggenprik moet gegeven worden door een anesthesist. Sinds begin 2009 is er een richtlijn ten aanzien van pijnbestrijding bij de bevalling.

Kan je zomaar in het ziekenhuis bevallen?

In Nederland kun je - in principe - kiezen of je thuis, in het geboortecentrum, poliklinisch of in het ziekenhuis wilt bevallen. Op al deze plekken werken verloskundigen. Onderzoek heeft bewezen dat al deze plekken veilig zijn. Je keuze kan wel beïnvloed worden door het verloop van je zwangerschap en bevalling.

Hoe lang in ziekenhuis na poliklinische bevalling?

Verblijf in het ziekenhuis

Als je bevalling goed is verlopen en er geen complicaties zijn bij jou of je baby, dan mag je naar huis. Dit is vaak al op dezelfde of de volgende dag.

Hoe lang moet een baby in het ziekenhuis blijven na bevalling?

Ontslag. Als zich geen bijzonderheden voordoen, mag u enkele uren na de geboorte van uw baby in overleg met de dienstdoende arts naar huis. Na een keizersnede kunt u na minimaal 48 uur naar huis. Dit kan afhankelijk van het verloop van de zwangerschap en de situatie rondom de bevalling ook 's avonds of 's nachts zijn.

Hoelang ben je in het ziekenhuis blijven na bevalling?

Een vaste verblijfsduur of ontslagdatum is er niet. Wanneer u het ziekenhuis kunt verlaten, hangt af van een aantal criteria. Na een gewone bevalling blijft de moeder doorgaans twee tot drie dagen in het ziekenhuis. Na een keizersnede moet u rekenen op vier tot vijf dagen.

Wat is het verschil tussen klinisch en poliklinisch bevallen?

Als u onder behandeling van een verloskundige bent, kunt u thuis bevallen of in het ziekenhuis. Dit is een poliklinische bevalling. Als u onder behandeling van een gynaecoloog bent, kunt u alleen in het ziekenhuis bevallen. Dit is een klinische bevalling.

Wat is een poliklinische opname?

afdeling of inrichting in een ziekenhuis waar patiënten behandeld worden die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar die daar op spreekuur komen bij artsen of specialisten voor een medisch consult of een kleine medische behandeling.

Wat is een klinische opname in het ziekenhuis?

Klinische zorg is zorg waarbij een patiënt of cliënt opgenomen wordt in een behandelsetting. Je zal dus voor een bepaalde periode niet thuis zijn en verblijft dan in een kliniek. In de tijd dat je de klinische zorg ontvangt, slaap je dus ook niet thuis.

Wat is poliklinische behandeling?

Wat is poliklinische hulp? Als u zwaardere of ingewikkelde psychische problemen hebt, is er poliklinische hulp. Poliklinisch betekent dat u bij ons langskomt en na uw afspraken weer naar huis gaat. Samen met uw behandelaar onderzoekt u wat uw probleem is en bepaalt u wat de beste behandeling voor u is.

Hoe lang duurt een afspraak in het ziekenhuis?

Uw eerste afspraak duurt een uur. Het kan zijn dat u hierna nog afspraken moet maken voor vervolgonderzoek. Een vervolgafspraak duurt vaak korter dan uw eerste bezoek, meestal zo'n twintig minuten. Als u na uw afspraak ook een behandeling krijgt op de dagbehandeling, verblijft u uiteraard langer in het ziekenhuis.

Wat is een klinische behandeling?

Het doel van klinische behandeling is om de klachten zodanig te verminderen en dragelijk te maken, dat je daarna weer je eigen leven kan oppakken, meestal in combinatie met een vervolgbehandeling. Een klinische opname schrikt mensen vaak af.

Hoe hoog mag je suiker zijn als je zwanger bent?

De nuchtere bloedsuiker mag, na zelfcontrole van de bloedglucose, maximaal 5.3 mmol/L zijn en 2 uur na het eten mag de bloedsuiker maximaal 6.7 mmol/L zijn.

Wat zijn de symptomen van zwangerschapsdiabetes?

Symptomen van zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes kun je opmerken doordat je veel dorst hebt, veel moet plassen, vermoeid bent of doordat je kind veel groter is dan normaal voor dat moment in de zwangerschap. Maar vaak merk je het niet.

Wat is zwangerschapsdiabetes?

Zwangerschapsdiabetes is suikerziekte in de zwangerschap. Er zit dan te veel suiker (glucose) in je bloed. Deze suikerziekte ontstaat als je zwanger bent en gaat na de bevalling weer over. Vaak merk je zelf niet dat je zwangerschapsdiabetes hebt.