Kinderopvangtoeslag: hoe wijzigingen doorgeven

Hoe controleert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: Ashley Sahin  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (72 stemmen)

van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Hoe wordt kinderopvangtoeslag gecontroleerd?

Meestal is het werkelijke inkomen hoger dan het inkomen waarmee de kinderopvangtoeslag berekend was. Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen.

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

Hoe lang duurt definitieve berekening kinderopvangtoeslag?

De toeslagen 2020 en 2021 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitieve afrekening en beschikking van de fiscus. In juni 2020 dus voor uw toeslag 2019 en in juni 2021 voor 2020.

Hoe krijg je kinderopvangtoeslag terug?

We betalen uw toeslag iedere maand uit

Dat doen we op het rekeningnummer dat in Mijn toeslagen staat.

39 gerelateerde vragen gevonden

Waarom krijg ik minder kinderopvangtoeslag?

Wij hebben uw inkomen opnieuw geschat

Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Was uw echte inkomen hoger dan uw toetsingsinkomen? Dan kreeg u te veel toeslag. U moet kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Hoe werkt definitieve berekening kinderopvangtoeslag?

Hoe komen jullie aan mijn gegevens voor de definitieve berekening...
  1. van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.
  2. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door.
  3. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Hoe definitief is een definitieve berekening toeslagen?

Na afloop van het jaar wordt de definitieve toeslag berekend aan de hand van uw aangifte inkomstenbelasting. Let op. Ook een definitieve toeslag staat nog niet definitief vast, zoals onlangs bleek voor de rechter in Den Haag, 05.08.2015 (RBDHA:2015:5357) .

Hoe lang duurt verrekening Belastingdienst?

U hebt een aanslag of beschikking gekregen

Op uw aanslag of beschikking staat het bedrag dat u terugkrijgt en een datum. Binnen 1 week na die datum staat het geld op uw rekening.

Waarom krijg ik meer kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoe weet ik of ik gedupeerd ben kinderopvangtoeslag?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Wat is de huursubsidiegrens 2022?

Uw huur mag in 2022 maximaal € 763,47 zijn. In 2021 was dit € 752,33. Maar of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt ook af van uw leeftijd, woonsituatie en inkomen.

Hoe schat de Belastingdienst je inkomen?

Alle toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, worden in beginsel verstrekt als voorschot. Dit betekent dat de Belastingdienst een inschatting maakt van uw situatie en op basis hiervan bepaalt of u recht hebt op een toeslag en op hoeveel toeslag dit dan is.

Waar vul ik kinderopvangtoeslag in bij belastingaangifte?

Bij het invullen van de aangifte moet de belastingplichtige de beperking tot 11,20 euro per oppasdag zelf toepassen. In Vak X, Rubriek B, code 1384-71 mag u dus maximum 11,20 euro vermenigvuldigd met het aantal opvangdagen invullen. Dit geeft recht op een belastingvermindering tegen 45 procent.

Hoe definitief is de definitieve aanslag?

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet. U doet vóór 1 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting over 2021. Uw definitieve aanslag 2021 krijgt u uiterlijk op 31 december 2024, maar meestal eerder.

Hoe lang mag de Belastingdienst zorgtoeslag terugvorderen?

De termijn waarbinnen de Belastingdienst/Toeslagen een voorschot in het nadeel van de aanvrager kan herzien of waarbinnen hij de definitieve toeslag lager kan vaststellen, vervalt 5 jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar.

Hoe voorkom ik dat ik toeslag moet terugbetalen?

3 gouden tips: Hoe voorkom ik dat ik mijn toeslag moet...
  • Tip 1: Check of wij het goede inkomen van u hebben. En geef meteen een betere schatting van uw inkomen door. ...
  • Tip 2: Geef wijzigingen snel door. Verandert iets in uw leven? ...
  • Tip 3: Check of u aan de voorwaarden voldoet.

Waarom moet ik kinderbijslag terugbetalen?

Als u te veel geld van ons ontvangt

Ontvangt u te veel uitkering of pensioen, dan moet u dit terugbetalen. Heeft u te veel ontvangen omdat u iets niet of onjuist heeft doorgegeven? Dan krijgt u ook een boete. De standaard boete is de helft van het bedrag dat u te veel aan pensioen of uitkering heeft ontvangen.

Waarom moet ik terugbetalen belastingaangifte?

Bijvoorbeeld als u: inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten. te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever. een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag.

Waarom minder belastingteruggave?

Door de aflossingen wordt jouw schuld lager. Dit betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Als je minder rente hoeft te betalen, wordt jouw hypotheekrenteaftrek ook lager. Zorg er daarom voor dat je ieder jaar de voorlopige aanslag hierop aanpast.

Waarom krijg ik minder belasting terug in 2020?

Veranderingen in 2020 kunnen gevolgen hebben voor je kortingen. Soms kan je werkgever of uitkeringsinstantie de heffingskortingen niet goed berekenen. Hierdoor moet je in 2020 een bedrag aan de Belastingdienst bijbetalen of krijg je juist een bedrag terug.

Hoeveel opvanguren heb ik recht op?

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Welke ouder moet kinderopvangtoeslag aanvragen?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt. In een aantal situaties krijg je ook een tegemoetkoming zonder te werken, namelijk: Je volgt een reïntegratietraject.