Parents: Check your mail for important child tax credit form

Hoe controleert de Belastingdienst co-ouderschap?

Gevraagd door: Oscar Bökenkamp  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (19 stemmen)

Vanaf 1 januari 2021 beoordeelt de Belastingdienst dat je co-ouder bent als je kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week.

Waar staat kind ingeschreven bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap wonen de kinderen ongeveer evenveel bij u en uw partner. U moet dan wel afspreken op welk adres u de kinderen inschrijft (de Basisregistratie personen, voorheen gemeentelijke basisregistratie genoemd). Op welk adres de kinderen worden ingeschreven, kan fiscale gevolgen hebben.

Heeft co-ouderschap invloed op toeslagen?

Als u co-ouder wordt, heeft dat gevolgen voor uw huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Hebben beide ouders recht op kindgebonden budget bij co-ouderschap?

Het geld kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. Je krijgt dan dus allebei een deel van het kindgebonden budget uitbetaald van de Belastingdienst.

Kan ik co-ouderschap tegenhouden?

Een co-ouderschap heeft geen wettelijke basis. In ons wetboek kom je deze term dus niet tegen. Dat betekent, dat je bij een rechter in beginsel niet kunt verzoeken een co-ouderschap vast te leggen. Van een verplichting tot een co-ouderschap is dus evenmin sprake.

37 gerelateerde vragen gevonden

Wat is co-ouderschap Belastingdienst?

Wanneer bent u co-ouder? U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw minderjarige kind ongeveer gelijk te verdelen en uw kind bij uw ex-partner staat ingeschreven op een woonadres in de basisregistratie personen.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Wat is de beste verdeling bij co-ouderschap?

Bij oudere kinderen wordt ook vaak gekozen voor een weekverdeling (de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de ander). Co-ouderschap is dus niet altijd precies 50/50 verdeeld. Dat is ook geen voorwaarde of regel. De beste verdeling is de verdeling die voor alle partijen goed werkt.

Wie betaald kleding bij co-ouderschap?

Kleding en omgang

Indirect komen de kosten van kleding voor de kinderen voor rekening van beide ouders. De niet-verzorgende ouder betaalt zijn/haar bijdrage daarin immers door middel van kinderalimentatie.

Is 60 40 co-ouderschap?

Bij co-ouderschap wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de dagen dat de kinderen bij de ene of bij de andere ouder zijn. Ook wanneer de verdeling niet helemaal 50/50 is (bijvoorbeeld 60/40) wordt er nog gesproken over co-ouderschap.

Is fiscaal co-ouderschap voordelig?

Alleen voor 1 en 2 kinderen kan fiscaal co-ouderschap voordeliger zijn, op voorwaarde dat beide ouders belast worden als alleenstaande waardoor ze allebei de bijkomende belastingvrije som van 1.550 euro krijgen. In dat geval genieten ze samen jaarlijks rond de 400 euro meer belastingvoordeel.

Wat zijn de regels bij co-ouderschap?

In de wet staan geen regels voor co-ouderschap. U spreekt zelf af hoe u de omgang met de kinderen en de zorg en opvoeding verdeelt. Bij co-ouderschap komen die afspraken hierop neer: U spreekt gelijke verdeling af van de zorgtaken en opvoedtaken.

Hoeveel kinderbijslag bij co-ouderschap?

Heeft u co-ouderschap? Spreek dan samen af hoe u de betaling van de kinderbijslag tussen u beiden wilt verdelen. Maakt u geen afspraak? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Kan een vader co-ouderschap eisen?

Co-ouderschap kan alleen worden overeengekomen en niet worden geëist. De regeling die u afspreekt moet zoveel mogelijk in het belang van de beiden kinderen zijn. Hierbij gaat het dan om regelmaat, zonder teveel wisselingen.

Wie heeft het kind ten laste bij co-ouderschap?

Wie neemt de kinderen ten laste bij een scheiding of bij co-ouderschap? In principe wordt het voordeel van een hogere belastingvrije som voor kinderen ten laste enkel toegekend aan de ouder bij wie het kind is gedomicilieerd. Als het kind bij de moeder woont, valt het fiscaal ten laste van haar.

Hoe ver mag een ouder verhuizen?

Kort samengevat: voor gescheiden ouders (of ouders die gezamenlijk gezag over een kind hebben) bestaat in principe geen maximumafstand om uit elkaar te gaan wonen. Het hangt af van alle omstandigheden van het geval en de betrokken belangen.

Hoe bereken je kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Veel mensen denken dat er bij co-ouderschap automatisch geen sprake is van alimentatie. Dit is niet waar. Ook bij co-ouderschap zal degene met het hoogste inkomen nog altijd een klein bedrag moeten betalen aan degene met het laagste inkomen.

Wat is een normaal bedrag voor alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Hoeveel km co-ouderschap?

In het geval van co-ouderschap, waarbij beide ouders de helft van de zorg voor de kinderen dragen, wordt een maximale afstand van ongeveer 7 kilometer hemelsbreed als richtlijn genomen. Een grotere afstand maakt het vaak lastig om het co-ouderschap in stand te houden.

Is 70 30 co-ouderschap?

Als één van hen fulltime werkt (van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat) wordt een gelijke verdeling al lastiger. Als ouders om die reden een 30/70-verdeling overeenkomen, kan dat echter ook co-ouderschap zijn.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat is het verschil tussen een omgangsregeling en co-ouderschap?

Bij een omgangsregeling is er sprake van eenhoofdig gezag (gezag door een van jullie) en bij een zorgregeling hebben jullie beiden gezag. Bij co-ouderschap is er sprake van een zorgregeling waarin jullie de zorg en omgang met jullie kind gelijk verdelen.

Hoe co-ouderschap aanvechten?

Co-ouderschap aanvechten of weigeren

Als een ouder zijn/haar slag wil slaan, dan moet die voor een strijd op de rechtbank zijn en niet in een bemiddeling-setting. Van een gelijkmatig verdeeld verblijf en huisvesting aanvechten of weigeren, is dus geen sprake in een bemiddelingscontext.

Wat te doen als co-ouderschap niet werkt?

Onderling of via de rechter

Als het niet lukt om onderlinge afspraken te maken, ook niet met behulp van mediation of bemiddeling, komt de rechter er aan te pas. In dat geval kiezen de beide ouders een eigen advocaat. De rechter legt de besluiten over de nieuwe regeling vast in een beschikking.

Hoe oud moet een kind zijn voor co-ouderschap?

In het algemeen zijn pedagogen van mening dat co-ouderschap niet geschikt is voor kinderen jonger dan vier/vijf jaar, en in ieder geval niet voor kinderen die jonger zijn dan drie jaar. Dat heeft te maken met de hechting.

Vorige artikel
Hoe werkt 2toDrive?
Volgende artikel
Hoe begint 6e ziekte?