How to Avoid Alimony

Hoe betaal je geen alimentatie?

Gevraagd door: Marijn Verhoeven  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (36 stemmen)

De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat; De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen. De onderling overeengekomen termijn of de wettelijke termijn verstrijkt.

Wat kan ik doen om geen alimentatie te betalen?

De alimentatie niet kunnen betalen, wat nu? Wanneer u de alimentatie niet meer kan betalen, is het wijzigen van de alimentatie wellicht mogelijk. Komen u en uw ex-partner hier niet gezamenlijk over uit, dan kan een advocaat een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechter.

Hoe vraag ik Nihilstelling alimentatie aan?

Kom je in de schuldsanering, dan is het belangrijk om de alimentatie op nul te laten zetten. Dit heet een nihilstelling. De nihilstelling kan worden uitgesproken door een rechter en wordt uitgesproken voor drie jaar (zo lang duurt het schuldsaneringstraject). Regel dit altijd via een advocaat.

Kun je afzien van alimentatie?

Afzien van partneralimentatie in een echtscheidingsconvenant

Na scheiding kunnen de ex-partners in dat geval niet gehouden worden tot het betalen van partneralimentatie. aanstaande echtgenoten om in de huwelijkse voorwaarden op te nemen dat van partneralimentatie wordt afgezien, geregeld voor.

Is de vader verplicht alimentatie te betalen?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

16 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een normaal bedrag voor alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Waarom moet een man altijd alimentatie betalen?

Je bent verplicht om partneralimentatie te betalen als je ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met de levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Kun je kinderalimentatie weigeren?

De wet beslist dat je niet mag afzien van kinderalimentatie. Je mag dus niet in het ouderschapsplan afspreken dat jullie van de verplichting en het recht op kinderalimentatie afzien. Want als later één van jullie wel voldoende draagkracht krijgt, dan moet er vanaf dat moment kinderalimentatie betaald worden.

Is het niet betalen van alimentatie strafbaar?

Uw ex partner kan tot 12 maanden gevangenisstraf krijgen als hij weigert de (kinder-)alimentatie te betalen. De rechter dient altijd te toetsen of het een proportionele straf is die hij uw ex partner oplegt. Het gaat dus niet om het plegen van een criminele daad, maar om het niet betalen van achterstallige alimentatie.

Kan ik mijn kinderalimentatie afkopen?

Kinderalimentatie kan niet afgekocht worden en zal dus altijd moeten betalen totdat je kind minimaal 18 jaar oud is. Partneralimentatie kan wel volledig afgekocht worden. Het afkopen van de alimentatie kan niet door de rechter worden opgelegd, maar wordt alleen gedaan als beide partners het hier mee eens zijn.

Hoe kan ik minder kinderalimentatie betalen?

Als uw inkomen daalt, kan uw alimentatie lager worden of stoppen. U kunt dan met uw ex-partner andere afspraken maken over uw alimentatieplicht. Lukt dit niet samen? Dan heeft u een mediator of advocaat nodig.

Wat is een redelijke alimentatie?

Een redelijke partneralimentatie houdt rekening met de behoefte aan alimentatie van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Uitgangspunt voor de berekening van de behoefte is 60% van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk.

Is alimentatie wettelijk verplicht?

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Zie het als een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van je kinderen en je ex-partner na een echtscheiding.

Hoe lang ben je verplicht alimentatie te betalen?

Duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

De partneralimentatie eindigt na de helft van de duur van het huwelijk met een maximale duur van 5 jaar. Hierop zijn 2 uitzonderingen gemaakt: huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken.

Hoeveel alimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Is alimentatie kind inkomen?

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Kan ik mijn ex verplichten meer te gaan werken?

Als er geen aantoonbare en/of gegronde reden is waarom een ex-partner na de scheiding niet zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien, kan de rechter met een afbouw in partneralimentatie in feite ook een verplichting opleggen om (meer) te werken.

Heeft samenwonen invloed op kinderalimentatie?

Uw kinderalimentatie verandert niet als uw ex gaat samenwonen met een nieuwe partner. Het maakt niet uit hoeveel de nieuwe partner van uw ex verdient. U krijgt niet meer alimentatie. Behalve als de nieuwe partner van uw ex stiefouder wordt van uw kinderen.

Hoeveel alimentatie betaal je voor 1 kind?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Kan ik afstand doen van kinderalimentatie?

Afspraken kinderalimentatie

Ouders kunnen geen afstand doen van het recht op kinderalimentatie, dit in tegenstelling tot partneralimentatie.

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

Buitengewone kosten

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van een beugel, een bril, studiekosten of rijlessen. Maken jullie hier geen aparte afspraken over, dan vallen ook deze kosten gewoon onder de alimentatie. Deze worden dus betaald door de verzorgende ouder.

Is alimentatie verplicht bij scheiding?

Na uw scheiding kan het zijn dat u moet bijdragen aan het levensonderhoud van uw partner en/of de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht.

Is alimentatie afhankelijk van inkomen?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Wat is de maximale alimentatie?

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde.

Hoeveel recht heeft een vader op zijn kind?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook al heb je als biologische vader het kind niet erkend, dan nog heb je recht op contact met je kind. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans in een omgangsregeling geregeld.