Betaald ouderschapsverlof aanvragen voor werknemer

Heeft ouderschapsverlof invloed op uitkering?

Gevraagd door: Eline Hendriks  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (66 stemmen)

Uw ouderschapsverlof heeft geen invloed op de hoogte van een eventuele toekomstige uitkering. Uw ouderschapsverlof kan wel gevolgen hebben voor uw toekomstige uitkering. Bijvoorbeeld op de duur van uw toekomstige uitkering. Ook kan het zijn dat u zelfs geen recht meer heeft op een uitkering.

Wat verlies je bij ouderschapsverlof?

Als je een onderbreking met 1/10 stopzet vóór het einde van een periode van 10 maanden, verlies je het saldo van die periode. Je kan later de eventueel resterende periodes aanvragen van 1 maand, 2 maanden of 5 maanden. Voorbeeld : je hebt gedurende 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof.

Hoeveel loon verlies je bij ouderschapsverlof?

Wanneer je ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon van je werkgever. Wel krijg je een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA: bij een voltijdse onderbreking is dat 707,08 euro netto per maand. Werk je deeltijds, dan wordt de uitkering proportioneel berekend.

Heeft ouderschapsverlof invloed op toeslagen?

Ouderschapsverlof en toeslagen belasting

Tijdens uw ouderschapsverlof kan uw inkomen dalen. Hierdoor verandert mogelijk de hoogte van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. De verandering in uw inkomen geeft u door aan de Belastingdienst.

Is ouderschapsverlof een uitkering?

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV ontvangen ter hoogte van 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werknemers maken tot dusver volop gebruik van de regeling.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoe hoog is mijn uitkering betaald ouderschapsverlof?

U krijgt een uitkering van 70% van uw dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Uw werkgever vraagt dit voor u aan bij UWV. Dit kan pas nadat u met verlof bent. Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw loon tijdens het verlof door te betalen.

Wat voor uitkering is betaald ouderschapsverlof?

De hoogte van de uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van uw werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsovereenkomst is mogelijk geregeld dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Wat zijn de voordelen van onbetaald ouderschapsverlof?

Dankzij de nieuwe regeling krijg je de eerste negen weken grotendeels doorbetaald. Maar ook onbetaald ouderschapsverlof biedt voordelen. Soms betaalt de werkgever een deel van je salaris door. En niet onbelangrijk, je behoudt je contracturen.

Wat verandert er aan ouderschapsverlof?

Aan de voorwaarden voor ouderschapsverlof verandert er niets. Moeders en vaders blijven elk dus recht hebben op maximaal 4 maanden voltijds ouderschapsverlof per kind, dat ze mogen opnemen tot dat kind 12 jaar is.

Wat zijn de nadelen van onbetaald verlof?

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen.

Heeft ouderschapsverlof invloed op mijn pensioen?

Ouderschapsverlof telt volledig mee voor uw werknemerspensioen als u een onderbrekingsvergoeding ontvangt van de RVA.

Wat verlies ik als ik 4 5 ga werken?

Hierna kan je nog steeds 4/5e werken volgens het stelsel van de vierdagenweek zonder premie maar heb je geen recht meer op een premie, en ontvang je dus enkel 80% van je voltijds loon.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Waar wordt ouderschapsverlof op gebaseerd?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Waarom zou je ouderschapsverlof opnemen?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Sinds augustus 2022 wordt je salaris voor deze uren deels doorbetaald. Dit verlof geeft je de kans om meer tijd met je gezin door te brengen.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'. De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg.

Wat verandert er op 1 januari 2023 ouderschapsverlof?

Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk volgen op het ouderschapsverlof. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 wordt de voorwaarde van 24 maanden dienst opgetrokken naar 36 maanden als de werknemer tijdens het opnemen van het tijdskrediet met motief zorg kind ook uitkeringen van de RVA wenst te ontvangen.

Welke invloed heeft ouderschapsverlof op vakantiedagen?

Over maximaal 9 van de 26 weken ouderschapsverlof kunt u recht hebben op een uitkering van UWV. Als u dit opneemt bouwt u daarover ook vakantie op. De rest van het wettelijke ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover bouwt u dan ook geen vakantie op.

Is betaald ouderschapsverlof per kind?

Regels ouderschapsverlof

Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Waarom ouderschapsverlof terugbetalen?

Minder werken

Ook werknemers die na afloop van het ouderschapsverlof minder gaan werken kunnen te maken krijgen met een terugbetalingsregeling. Als een werknemer binnen zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof een lagere werktijdfactor aanvraagt, moet het teveel genoten salaris worden terugbetaald.

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Wat is het verschil tussen deze vormen van verlof? Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt daarentegen voor beide werkende ouders. Andere belangrijke verschillen zijn de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

Heeft ouderschapsverlof invloed op hypotheek?

De bank ziet ouderschapsverlof als inkomstenvermindering. Daardoor heeft ouderschapsverlof gevolgen voor je hypotheek. Er is een uitzondering: als je ouderschapsverlof binnen zes maanden eindigt en je werkgever bevestigt dit schriftelijk, dan wordt er met je normale salaris gerekend.

Hoe betaald UWV ouderschapsverlof uit?

Wij betalen de uitkering betaald ouderschapsverlof aan uw werkgever, nadat u (een deel van) uw verlof heeft opgenomen. We kunnen de uitkering ook achteraf aan u betalen. Hier moet uw werkgever dan voor kiezen in de aanvraag of bij een betaalverzoek.

Hoe werkt UWV ouderschapsverlof?

U kunt van de 26 werkweken ouderschapsverlof maximaal 9 werkweken als betaald verlof opnemen. Neemt u niet alle 9 weken betaald ouderschapsverlof op, dan kunt u deze weken nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Uw werkgever kan bij ons achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen.

Hoe verwerk je ouderschapsverlof?

Hoe verwerk ik ouderschapsverlof in Humanwave? Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Je verwerkt dit door een negatieve uitbreiding toe te voegen. Ga naar de arbeidsrelatie van de betreffende medewerker bij wie je het ouderschapsverlof wilt verwerken in de salarisadministratie.

Volgende artikel
Wat leert een baby van 3 maanden?