Ieder kind heeft recht op contact met beide ouders

Heeft elke ouder recht op kinderbijslag?

Gevraagd door: Suze Zhang  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (40 stemmen)

Er is kinderbijslag voor alle ouders, en er zijn tegemoetkomingen die afhankelijk zijn van het inkomen. Ga na waar je recht op hebt, zo loop je geen geld mis.

Welke ouder heeft recht op kinderbijslag?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Heeft ieder kind recht op kinderbijslag?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen tot 18 jaar heeft, krijgt kinderbijslag. Je krijgt de bijslag elke drie maanden op je rekening gestort. Kinderbijslag wordt uitgekeerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Wie heeft er geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering. Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW? U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zowel jij als je ex-partner heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan één ouder.

38 gerelateerde vragen gevonden

Kan kinderbijslag gesplitst worden?

Kinderbijslag verdelen

Bij co-ouderschap wordt de kinderbijslag standaard verdeeld tussen jullie, tenzij jullie samen afspreken dat de kinderbijslag aan één van jullie toekomt. Als jullie de kinderbijslag willen verdelen, hoeven jullie dit niet aan te vragen bij de De Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Hoe vaak krijg je kinderbijslag?

U krijgt 4 keer per jaar kinderbijslag. De kinderbijslag wordt betaald in de eerste week van januari, april, juli en oktober.

Wie krijgt de kinderbijslag?

Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u waarschijnlijk kinderbijslag krijgen. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Is 60 40 co-ouderschap?

Uiteindelijk maakt het niet uit of je de term co-ouderschap gebruikt bij een 50-50, 60-40 of zelfs 70-30 verdeling, want er zijn geen vaste regels over wanneer je jullie verdeling 'co-ouderschap' mag noemen.

Hoeveel kinderbijslag per kind 2021?

Hoogte kinderbijslag 2021

Voor kinderen t/m 5 jaar ontvang je 221,49 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 6 t/m 11 ontvang je 268,95 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar ontvang je 316,41 euro aan kinderbijslag per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Welke leeftijd stopt kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Welke ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die je als werkende ouder maakt voor kinderopvang. Je vraagt voor elk van je kinderen apart een toeslag aan. Afhankelijk van je situatie krijg je een percentage van je opvangkosten vergoed. Je betaalt de kosten van je kinderopvang eerst zelf.

Kan een kind op twee adressen ingeschreven staan?

Kan een kind twee officiële adressen hebben? Een kind kan maar op één adres officieel worden ingeschreven. Bij een scheiding zal de keuze dus nog steeds gemaakt moeten worden. Wel is het mogelijk om in het bevolkingsregister een vermelding toe te voegen van het adres van de andere ouder.

Hoe kind inschrijven bij andere ouder?

U mag de verhuizing van uw kind doorgeven. De andere ouder hoeft geen toestemming te geven en een identiteitsbewijs van het kind is niet nodig.
...
U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen:
  1. als hij of zij dat zelf niet doet en.
  2. als uw kind bij u inwoont en.
  3. als u naar hetzelfde adres verhuist.

Kun je kinderbijslag met terugwerkende kracht ontvangen?

Als uw aanvraag te laat is ingediend bij de SVB, dan kan kinderbijslag met terugwerkende kracht worden toegekend. De maximaal terugwerkende kracht bedraagt één jaar. Alleen bij zeer uitzonderlijke omstandigheden zal een langere terugwerkende kracht worden gehanteerd.

Heeft kinderbijslag invloed op kinderalimentatie?

Wordt er kinderalimentatie betaald, dan is het belangrijk om hier ook de onderlinge afspraken over de kinderbijslag in te betrekken. De kinderbijslag wordt namelijk verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Hoe controleert de Belastingdienst co-ouderschap?

Controle Belastingdienst en indienen aanvragen co-ouderschap

Mocht je je afvragen hoe de Belastingdienst dit controleert: er worden ad rondom ouderschapsplannen opgevraagd om te toetsen of de aangevraagde toeslagen kloppen met de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan.

Is Co-ouderschap altijd 50 50?

Verdeling van zorg hoeft niet 50/50

Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Bij oudere kinderen komt een weekregeling (ene week bij de ene ouder andere week bij de andere ouder) ook vaak voor. Een 50/50-tijdverdeling is geen vereiste.

Vorige artikel
Hoe ontspant een baby?
Volgende artikel
Hoe voelt gesloten baarmoeder aan?