Hoe werkt het eigen risico?

Heeft een kind een eigen risico?

Gevraagd door: Sofia Klomp Jan  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (5 stemmen)

Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Als uw kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering.

Is een kind gratis verzekerd?

Voor kinderen onder de 18 jaar hoeft voor een basisverzekering geen een premie te worden betaald. Zij hebben daarom ook geen recht op zorgtoeslag. Een kind kan bij de polis van één van de ouders worden meeverzekerd, maar kan voor een basispolis vaak ook gratis bij een andere zorgverzekeraar worden verzekerd.

Wie betaald zorgkosten kind?

De basisverzekering vergoedt de meeste zorgkosten voor je kind. Voor sommige zorgkosten betaal je een eigen bijdrage, omdat de basisverzekering de kosten niet volledig vergoedt. De eigen bijdrage geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar.

Is een kind voor alles verzekerd?

In Nederland dient iedereen verplicht verzekerd te zijn voor de zorg. Hetzelfde geldt voor uw kinderen, alhoewel hier enige regels en uitzonderingen op van toepassing zijn. In de regel zijn kinderen tot hun 18e levensjaar meeverzekerd met hun ouders.

Is mijn kind automatisch verzekerd?

Zijn mijn kinderen automatisch meeverzekerd? Je kind(eren) zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op jouw zorgpolis, maar niet automatisch. Het is belangrijk dat je de geboorte van jouw kind zelf binnen vier maanden aan je zorgverzekeraar meldt. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en geen eigen risico.

40 gerelateerde vragen gevonden

Wat als je kind schade maakt?

Als ouder of voogd van een kind jonger dan 14 jaar bent u aansprakelijk voor de schade die uw kind maakt. Het maakt niet uit of u er wel of niet iets aan kon doen. Kon u voorkomen dat uw kind iets kapot maakte? Zo ja, dan bent u aansprakelijk voor de schade.

Welke verzekerd als kind iets kapot maakt?

Als je verzekerd wilt zijn voor de schade die je eigen kinderen maken moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluiten (AVP). Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die per ongeluk aan anderen wordt veroorzaakt. Dit geldt zowel voor materiële schade als letselschade.

Is kind automatisch meeverzekerd aansprakelijkheid?

Bij een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking is je kind automatisch meeverzekerd vanaf de geboorte. Je hoeft dan niks door te geven aan de verzekering . Bij de meeste verzekeraars kun je jouw kind meeverzekeren tot het 23e of 27e levensjaar.

Hoe lang ben je verzekerd bij je ouders?

Je bent altijd tot je achttiende verzekerd op de zorgpolis van je ouders. Ook als je niet meer thuis woont. Woon je niet meer thuis omdat je studeert? Vaak kun je dan nog wel meeverzekerd zijn op de polis van je ouders.

Hoe zet ik mijn kind op mijn zorgverzekering?

In principe dien je na de geboorte aan te geven dat je kind wordt meeverzekerd op je huidige zorgverzekering. Het maakt niet uit of dit alleen de basisverzekering is of een aanvullende dekking, het kind krijgt dezelfde dekking als die jijzelf geniet.

Welke kosten kind aftrekbaar?

De uitgaven voor de kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar zijn in 2021 niet fiscaal aftrekbaar. Wel kan de fiscus u helpen. Voorwaarde is dat u uw kind in belangrijke mate onderhoudt. Hieronder verstaat de fiscus dat u in 2021 per kwartaal minimaal € 433 bijdraagt aan het levensonderhoud.

Hoeveel geld krijg je aan zorgkosten als je 18 jaar bent?

Wat kost een zorgverzekering 18 jaar? De zorgverzekeringpremie is een flinke kostenpost voor veel 18-jarigen. Je betaalt al snel 100 euro of meer maand. Gelukkig kun je ook een hoop besparen, het verschil tussen de duurste en de goedkoopste zorgverzekering 18 jaar loopt op tot 50 euro per maand.

Waar is mijn kind verzekerd?

Je kunt je kind tot zijn/haar 18e verjaardag dus gratis meeverzekeren op de polis van de vader of moeder. Zodra het kind 18 wordt, kan hij/zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Er dient vanaf dat moment ook premie en eigen risico te worden betaald.

Hoe is een baby verzekerd?

Je hebt tot 4 maanden na de geboorte de tijd om je zoon of dochter bij je zorgverzekeraar aan te melden. Schrijf je kind in op de zorgverzekering van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende dekking. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je namelijk geen premie. Dus ook niet voor de aanvullende verzekering.

Hoe is mijn baby verzekerd?

Je baby moet binnen 4 maanden na de geboorte aangemeld zijn bij je zorgverzekering of bij die van je partner. Wanneer je dit te laat doet, moet je zelf de gemaakte zorgkosten betalen. Als je baby eenmaal is bijgeschreven, vallen bijna alle zorgkosten van je baby onder de basisverzekering.

Is mijn kind verzekerd op weg naar school?

20 à 25% van alle letselongevallen bij schoolgaande kinderen gebeuren op school. Ook een ongeval op weg van en naar de school is gedekt in deze waarborg. Maar dan moet het kind zich wel langs de veiligste en gebruikelijke weg naar huis/school verplaatsen en tijdens de normale duur die ervoor nodig is.

Welke leeftijd verzekering goedkoper?

Wanneer je ouder wordt neemt de kans op schade af. Je krijgt namelijk meer rijervaring en kunt verkeerssituaties beter inschatten. Daarom ga je ieder jaar dat je ouder wordt minder premie betalen. Wanneer je 24 jaar wordt, dan daalt de premie over het algemeen het hardst.

Hoeveel moet je laten vallen bij een familiale verzekering?

De meeste verzekeraars passen ook een franchise of vrijstelling toe bij een familiale verzekering. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen in geval van schade. Meestal schommelt dit bedrag tussen de 200 en 250 euro. Bijvoorbeeld de franchise is vastgesteld op 200 euro.

Kan een kind aansprakelijk zijn?

Is uw kind jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij u. Dit geldt als u het ouderlijk gezag of de voogdij heeft over het kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u daarop meestal de schade verhalen. Is uw kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk.

Kun je je eigen kind aansprakelijk stellen?

Ouders zijn aansprakelijk tot 14 jaar. Het kind is nog steeds wel meeverzekerd bij de ouders, maar opzettelijk schade wordt minder makkelijk vergoed. Binnenshuis wordt de schade die je kind veroorzaakt niet vergoed tenzij dit om letselschade gaat. Buitenshuis geldt dit anders.

Hoe lang zijn ouders verantwoordelijk voor hun kind?

Echtgenoten en geregistreerde partners moeten elkaar onderhouden. Ook na de scheiding. Ouders hebben die plicht voor hun kinderen tot 21 jaar.

Wat als je kind iets kapot maakt op school?

Als er schade is, dan kunt u een persoon of de school aansprakelijk stellen. U kunt door middel van een aangetekende brief schriftelijk aansprakelijk stellen. In de brief vermeldt u in ieder geval uw persoonlijke gegevens en die van uw kind, wat de omvang van de schade is en hoe deze schade is ontstaan.

Is eigen schade verzekerd?

Een verzekering schade door eigen schuld is alleen van toepassing bij een All Risk-dekking. Je rijdt bijvoorbeeld tegen een paaltje aan, waardoor er schade ontstaat aan je auto. Bij een All Risk-dekking wordt deze schade vergoed door je verzekeraar. In alle overige gevallen moet je het schadebedrag zelf betalen.

Is je telefoon verzekerd als je hem laat vallen?

Schade aan je telefoon in je woning is verzekerd op de Inboedelverzekering All-Risk en Uitgebreid. Schade aan je telefoon door vallen en (om)stoten in je woning is niet verzekerd op de Inboedelverzekering Uitgebreid. Dit is wel verzekerd op de Inboedelverzekering All-Risk.

Wat ben je kwijt aan een kind?

Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent van het inkomen, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent. Voor een eenoudergezin zijn die percentages hoger: één kind kost gemiddeld 23 procent, twee kinderen 31 procent, drie kinderen 37 procent en vier kinderen 42 procent.