Meer afwijzingen dubbele kinderbijslag, ouders in onzekerheid

Wie van de ouders ontvangt kinderbijslag?

Gevraagd door: Ryan de la Rive Box  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (23 stemmen)

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Uw kind verblijft bij de andere ouder

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan kunnen u en de andere ouder ieder een deel van de kinderbijslag betaald krijgen.

Wie krijgt de kinderbijslag?

Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u waarschijnlijk kinderbijslag krijgen. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Welke ouder vraagt kinderbijslag aan?

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

16 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zowel jij als je ex-partner heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan één ouder.

Heeft ieder kind recht op kinderbijslag?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen tot 18 jaar heeft, krijgt kinderbijslag. Je krijgt de bijslag elke drie maanden op je rekening gestort. Kinderbijslag wordt uitgekeerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Wat heb je nodig om kinderbijslag aan te vragen?

Kinderbijslag aanvragen 1e kind

De gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Wie regelt de kinderbijslag?

De instantie die bepaalt of u in aanmerking komt voor kinderbijslag en de instantie die deze kinderbijslag uitbetaald is de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Welke partner krijgt kinderbijslag?

U kunt kinderbijslag krijgen als u met uw partner bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont. U bepaalt samen wie de kinderbijslag krijgt.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Wat kost een uithuisplaatsing?

Als u reageert in een procedure over uithuisplaatsing betaalt u geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Kan mijn kind op 2 adressen ingeschreven staan?

Kan een kind twee officiële adressen hebben? Een kind kan maar op één adres officieel worden ingeschreven. Bij een scheiding zal de keuze dus nog steeds gemaakt moeten worden. Wel is het mogelijk om in het bevolkingsregister een vermelding toe te voegen van het adres van de andere ouder.

Hoe vaak krijg je kinderbijslag?

U krijgt 4 keer per jaar kinderbijslag. De kinderbijslag wordt betaald in de eerste week van januari, april, juli en oktober.

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Hoe kind inschrijven bij andere ouder?

U mag de verhuizing van uw kind doorgeven. De andere ouder hoeft geen toestemming te geven en een identiteitsbewijs van het kind is niet nodig.
...
U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen:
  1. als hij of zij dat zelf niet doet en.
  2. als uw kind bij u inwoont en.
  3. als u naar hetzelfde adres verhuist.

Wat met kind als ouders uit elkaar gaan?

Indien je als ouders onderling niet akkoord bent met de verblijfsregeling, komt de zaak voor de familierechtbank. De rechter moet dan de voorkeur geven aan een gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen. Dit betekent dat het kind evenveel tijd doorbrengt bij de vader als bij de moeder.

Hoeveel kindergeld krijg je als alleenstaande?

Je krijgt een Groeipakket met het nieuwe basisbedrag van 169,79 euro.

Hoeveel mag een kind bijverdienen 2021?

De regels zijn als volgt: Als een thuiswonend kind jonger is dan 23 jaar, dan telt zijn of haar inkomen mee minus € 4.885 in 2019. In 2020 is dit € 4.964 en in 2021 € 5.044. Een inkomen van een kind van € 15.000 in 2021 wordt dus door de Belastingdienst voor € 9.956 bij uw inkomen opgeteld (in 2020 € 10.036).

Volgende artikel
Waarom kotst een baby?