Wat is de geboortepremie en hoe vraag ik ze aan?

Wie moet het kraamgeld aanvragen?

Gevraagd door: ir. Maarten van Dongen D  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (62 stemmen)

Wie moet het startbedrag aanvragen? In de praktijk vraagt meestal de mama het kraamgeld of het startbedrag aan. De wet bepaalt immers dat het startbedrag aan de mama moet worden uitbetaald, ook al kunnen beide ouders het startbedrag en het Groeipakket aanvragen.

Hoe geboortepremie ACV aanvragen?

Leden van ACV PULS hebben recht op een bijkomende geboortepremie van de vakbond. Na 1 jaar lidmaatschap bedraagt dat 25 euro. Na 2 jaar lidmaatschap 50 euro. Je kan deze aanvragen op een ACV kantoor of neem online contact op.

Wie krijgt kraamgeld?

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Hoe lang duurt het om kraamgeld te krijgen?

De uitbetaling kan ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. Dus rond de 32 weken zwangerschap mag je het Startbedrag of Kraamgeld verwachten.

Hoeveel is de geboortepremie?

Hoeveel kraamgeld krijg ik? Als dit het eerste kind is van één beide ouders, bedraagt het kraamgeld (of geboortepremie) 1,190.64 euro. Vanaf het tweede kind krijg je een vergoeding van 541.20 euro.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel bedraagt de geboortepremie bij cm?

CM verwent jou en je kleine spruit met een uniek en waardevol CM-babygeschenk. Premie van 130 euro per ouder. Geschenkkaart van 180 euro per ouder voor DreamLand en Dreambaby, te besteden aan het volledige assortiment, uitgezonderd gaming, multimedia, geschenk- en betaalkaarten en zuigelingenmelk.

Wie is mijn Uitbetaler Groeipakket?

De naam van je uitbetaler van het Groeipakket vind je ook op je rekeninguittreksels, bij de uitbetaling van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand). Of je kunt ook bellen naar 1700 of mailen naar info@groeipakket.be om te weten bij welke uitbetaler je bent aangesloten.

Hoeveel bedraagt geboortepremie eerste kind?

Hoeveel bedraagt het startbedrag? Het startbedrag bedraagt voor elk kind € 1.167,33. Het speelt geen rol of het je eerste kind is of niet. Ook voor tweelingen en meerlingen krijg je voor elk kind € 1.167,33.

Waar geboortepremie aanvragen?

Waar aanvragen? Je moet het kraamgeld bij het kinderbijslagfonds van de werkgever van de vader (of meemoeder) aanvragen. Als de vader geen werknemer is, vraagt de moeder het aan. Als je allebei werkloos bent, vraag je het kraamgeld aan bij het kinderbijslagfonds van de vorige werkgever.

Wat is het kraamgeld?

Het Startbedrag is in Vlaanderen de nieuwe term voor Kraamgeld of Geboortepremie. In Brussel en Wallonië gebruiken we nog steeds de term Kraamgeld. Deze termen betekenen allemaal hetzelfde: het bedrag dat je ontvangt tijdens de zwangerschap of na de geboorte voor een baby.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Wie ontvangt Groeipakket?

Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft recht op een Groeipakket. Vanaf 1 januari 2019 wordt niet meer gekeken of de personen, waarbij het kind is gedomicilieerd, een socioprofessionele activiteit hebben, noch of er een band van verwantschap is tussen het kind en het gezin waar het woont.

Hoeveel bedraagt geboortepremie tweede kind?

Handig! Het Vlaamse startbedrag bedraagt voor elk kind € 1.167,33 en kan al worden uitbetaald vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. Ook bij twee- of meerlingen bedraagt het startbedrag € 1.167,33 per kind. Na het eenmalige startbedrag ontvang je maandelijks je Groeipakket.

Waar Vakbondsbijdrage invullen?

In principe wordt een vakbondspremie tot de eigenlijke bezoldigingen van een werknemer gerekend. Deze wordt aangegeven in “Vak IV - Rubriek 1.

Hoeveel kost syndicaat?

Het lidgeld varieert van 4 tot 18 euro per maand en hangt af van de sector waarin je werkt, of je voltijds of deeltijds werkt en welk statuut je hebt (werkend, langdurig ziek, gepensioneerd, werkzoekend...).

Welke kinderbijslagfonds kiezen?

Het antwoord op die vraag hangt af van de regio waarin je woont. Ouders van kindjes die na 1 januari 2019 geboren werden, kiezen zélf bij welk kinderbijslagfonds ze hun kindje aansluiten. Wie al kinderen had voor deze datum, kan veranderen van kinderbijslagfonds.

Waar heb je recht op baby?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €101,67 per maand (2022). Voor 2 kinderen is dit maximaal €193,83 en voor 3 kinderen €277,25. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €83,42 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Hoeveel bedraagt kindergeld voor 1 kind?

Bedrag. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van het kind. Het maandelijkse basisbedrag is 169,79 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.

Wat krijg je bij je eerste kind?

Elk kindje dat geboren wordt heeft recht op de Kinderbijslag of het Groeipakket. Dat bestaat uit 2 vaste bedragen, namelijk het eenmalige Kraamgeld of Startbedrag en het maandelijkse basisbedrag. Afhankelijk van jouw situatie kan nog recht hebben op bijkomende premies en toeslagen.

Wie kiest kinderbijslagfonds?

Werknemers en zelfstandigen kiezen zelf hun Kinderbijslagfonds. Werknemers moeten niet langer via hun werkgever passeren om bij een Kinderbijslagfonds aan te sluiten. Kiezen voor een uitbetaler doen ze zelf, en dat kan al vanaf het prille begin! Ontdek hier hoe je jouw werknemers kan helpen bij deze keuze.

Wie krijgt Kleutertoeslag?

De kleutertoeslag is een extra toeslag uit het Groeipakket die kinderen van 3 en 4 jaar kunnen krijgen als ze naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan.

Welke Uitbetaler Groeipakket kiezen forum?

Ben je al aangesloten bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds) maar wil je graag overstappen? Dan raden wij aan om voor Infino te kiezen, omwille van de persoonlijke aanpak, de administratieve ontzorging en het gepersonaliseerde advies.

Hoeveel wordt je betaald tijdens zwangerschapsverlof?

82 % van het brutoloon tijdens de eerste 30 dagen. 75 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon gedurende de rest van je moederschapsverlof. 78.24 % van je loon als je moet stoppen met werken omwille van een hoger risico op beroepsziekten.

Volgende artikel
Hoe maak ik een leuke Kraammand?