CANADA CHILD BENEFIT (CCB) EXPLAINED | How Much CCB Can You Get? | Step by Step Guide

Wie mag kinderbijslag aanvragen?

Gevraagd door: dr. Jet Farah  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.5/5 (6 stemmen)

Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u waarschijnlijk kinderbijslag krijgen. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Welke ouder kan kinderbijslag aanvragen?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan heeft u samen afgesproken wie de kinderbijslag krijgt.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

U bent co-ouder en heeft samen 2 of meer kinderen

Kies samen met de andere ouder wie de aanvrager van de kinderbijslag wordt. U kunt 1 ouder kiezen of u kunt beiden aanvrager van de kinderbijslag worden voor de verschillende kinderen. Voldoet u beiden aan de voorwaarden? Dan kunt u beiden kindgebonden budget krijgen.

Wie moet kinderbijslag aanvragen?

Kinderbijslag aanvragen 1e kind

De gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Wie heeft recht op het kindergeld?

In principe is het de moeder die de kinderbijslag ontvangt. Wanneer de (al dan niet gehuwde) ouders uit elkaar gaan, gaan we nog steeds uit van gedeeld ouderlijk gezag over het minderjarig kind. En dus blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen.

36 gerelateerde vragen gevonden

Welke partner krijgt kinderbijslag?

U bent co-ouder en heeft samen 2 of meer kinderen

U kunt 1 ouder kiezen of u kunt beiden aanvrager van de kinderbijslag worden voor de verschillende kinderen. Voldoet u beiden aan de voorwaarden? Dan kunt u beiden kindgebonden budget krijgen.

Heeft iedereen recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

Kan ik kinderbijslag aanvragen?

Het aanvragen van kinderbijslag is eenvoudig geregeld. Zodra uw kind is aangemeld bij de gemeente, krijgt u vanzelf van ons een brief. U kunt de kinderbijslag online aanvragen via Mijn SVB.

Hoe krijg ik de kinderbijslag op mijn naam?

Kindgebonden budget staat altijd op naam van de ouder die de aanvrager van de kinderbijslag is. Vraag daarom bij de SVB na of u de kinderbijslag op naam van uw toeslagpartner kunt zetten. Als dit kan en de SVB dit gedaan heeft, dan zetten wij het kindgebonden budget vanzelf over op naam van uw partner.

Kan mijn kind zelf de kinderbijslag ontvangen?

Voor minderjarige kinderen betalen we de kinderbijslag in principe verder aan de mama. Zijn de kinderen officieel ingeschreven op het adres van de papa? Dan kan de papa per brief of via mail vragen om zélf de kinderbijslag te ontvangen.

Heeft de vader ook recht op kinderbijslag?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan heeft u samen afgesproken wie de kinderbijslag krijgt.

Hebben mijn ouders recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

Wie heeft het meeste recht op het kind?

Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan heeft u samen afgesproken wie de kinderbijslag krijgt.

Wie heeft geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering.

Kan oma kinderbijslag aanvragen?

niemand anders kinderbijslag krijgt voor het kind.

Wie krijgt kindgebonden budget vader of moeder?

De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget maar aan één ouder en dat is degene die de (hoofd)aanvrager is van de kinderbijslag. Wie dat is, bepaalt u met uw ex-partner. Degene die het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget.

Wie vraagt kinderopvangtoeslag aan vader of moeder?

Kinderopvangtoeslag en co-ouderschap

Je geeft via een brief aan de Belastingdienst door dat je co-ouder hebt. Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeldbrief. Vervolgens geef je door wat de nieuwe opvanguren zijn. Dat zijn de uren die je na de scheiding zelf betaalt.

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In principe krijgt dus maar één van de ouders de kinderopvangtoeslag, zelfs als beide ouders aan de eisen voldoen. Onder omstandigheden kunnen beide ouders de kinderopvang aanvragen en zullen zij ook beide kinderopvang krijgen. Hiervoor moeten de ouders allereerst beide kosten maken voor de kinderopvang.

Wat is het verschil tussen kinderbijslag en kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen. Het kindgebonden budget is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens. Omdat het kindgebonden budget per kind wordt uitgekeerd, profiteren met name grote(re) gezinnen van deze maandelijkse bijdrage.

Welke toeslagen aanvragen baby?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €100,33 per maand (2023). Voor 2 kinderen is dit maximaal €185,50 en voor 3 kinderen €262,08. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €76,58 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Hoeveel kinderen recht op kinderbijslag?

Er is geen limiet op het aantal kinderen. Voorbeeld: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 261,70 + 317,77 + 373,85 = € 953,32 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Waarom krijg ik geen kinderbijslag meer?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. Wanneer u de laatste keer kinderbijslag krijgt, hangt af van de geboortedatum van uw kind.

Wie heeft recht op dubbel kinderbijslag?

Dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg. Heeft uw kind intensieve zorg nodig en woont het bij u thuis? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar.

Vorige artikel
Hoe slaapt baby op buik?