Notaristip: waarom een notariële akte voor jou het verschil kan maken

Wie mag een akte opvragen?

Gevraagd door: Yinthe van Westfalen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (32 stemmen)

Uittreksel akte
De volgende personen kunnen dit aanvragen: uzelf; een gemachtigde; een andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Wie mag akte opvragen?

De machtiging kan worden afgegeven door de ouders, kinderen, echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overledene. Erfgenaam? Ook als u erfgenaam bent, kunt u de overlijdensakte opvragen (zonder machtiging).

Kan ik de geboorteakte van iemand anders opvragen?

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte ook voor iemand anders opvragen.

Wie krijgt de akte van overlijden?

Akte van overlijden

Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn.

Wat is het verschil tussen een akte en een uittreksel?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'.

21 gerelateerde vragen gevonden

Waar kan ik een akte van overlijden opvragen?

U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen via het e-loket van de gemeente.

Wat is een afschrift van een akte?

Afschrift akte

Een afschrift is een kopie van de akte. Hierop staat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waarom vraag de bank om een akte van overlijden?

Het is belangrijk dat het geld van een overleden persoon terechtkomt bij de juiste personen: de mensen die er recht op hebben. Met een verklaring van erfrecht weten banken zeker dat dat gebeurt. En dat wij als bank met de juiste persoon handelen.

Wat kost een overlijdensakte opvragen?

Kosten. Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 15,70 (tarief 2023). Let op: Een aanvraag is alleen mogelijk in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Wat gebeurt er met het dossier van een overleden patiënt?

De hoofdregel is dat gegevens uit het medisch dossier onder het medisch beroepsgeheim van de arts vallen. Dat geldt ook na het overlijden van de patiënt. Alleen in bepaalde gevallen mag u het beroepsgeheim doorbreken en mag u nabestaanden en anderen het dossier laten inzien of hen hier een afschrift van geven.

Hoe lang duurt opvragen geboorteakte?

Aanvraag online: u ontvangt de akte binnen 10 werkdagen. Aanvraag per post: u ontvangt de akte binnen 4 weken.

Waarom geboorteakte opvragen?

Waarvoor heb ik een geboorteakte nodig? U heeft onder andere een geboorteakte nodig wanneer u een Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart aanvraagt voor uw kind.

Wat kun je doen met een geboorteakte?

De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Met dit bewijs heeft je kindje een identificatie en kun je je kindje bijvoorbeeld verzekeren, krijg je kinderbijslag en kun je je kindje inschrijven bij scholen.

Wat kost een akte opvragen?

Onderzoek naar een akte kost 52,-. U betaalt daarnaast ook voor de kopie akte (16,-). Voor een onderzoek betaalt u altijd de onderzoekskosten. Ook als er geen akte wordt gevonden.

Hoeveel kost een akte?

De aktekosten schommelen tussen de 700 à € 800 in functie van de concrete gegevens van het dossier. Soms kan het zelfs meer zijn, wanneer bepaalde kosten hoger oplopen.

Hoelang worden aktes bewaard?

Bewaren. De notaris is verplicht de akten te bewaren voor een termijn van 20 jaar. Na 20 jaar mogen de akten worden overbracht naar het Rijksarchief. Dit is een landelijk archief.

Wie krijgt er automatisch bericht bij overlijden?

Weduwen, weduwnaren en partners met geregistreerd partnerschap krijgen automatisch bericht van de SVB als zij in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering. Samenwonende stellen moeten zelf een aanvraag indienen. Ook heb je mogelijk recht op toeslagen, subsidies of gemeentelijke kortingen.

Is een overlijdensakte openbaar?

Goed om te weten. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensakten komen na 50 jaar vrij, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar. Bovendien stellen sommige archieven hun akten in blokken van vijf of tien jaar beschikbaar te inzage.

Kan ik het medisch dossier van mijn overleden vader opvragen?

Heb je het recht om het medisch dossier van je overleden naaste in te zien? Dan kun je schriftelijk of elektronisch een verzoek indienen. Ook kun je mondeling om inzage vragen. Vraag bij de zorgverlener, bij wieje naaste onder behandeling was, waar en hoe je het verzoek kunt indienen.

Is geld opnemen na overlijden strafbaar?

Geld van rekening afhalen na overlijden

Let op: u bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Hoe snel wordt rekening geblokkeerd na overlijden?

Immers, na overlijden vervallen machtigingen direct en is het de bedoeling dat eerst wordt uitgezocht van wie de banktegoeden zijn. Zodra het overlijden bij de bank wordt gemeld blokkeert men de bankrekening. Pas als duidelijk is wie de rechtmatige erfgenamen zijn van het tegoed zal de bank de rekening deblokkeren.

Kun je een erfenis verdelen zonder notaris?

In principe geen notaris nodig

In beginsel zijn het de erfgenamen zelf die gezamenlijk verdelen, tenzij er een executeur-afwikkelingsbewindvoerder (ook wel drie sterren executeur genoemd) is die op grond van het testament bevoegd is om zelfstandig te verdelen.

Waar worden aktes bewaard?

Een notariskantoor bewaart je akte. Je kan een notariskantoor zoeken via onze handige zoekfunctie. Misschien is de notaris die de akte had ondertekend niet meer in functie. Met deze zoekfunctie kan je gemakkelijk de minuuthoudende notaris terugvinden.

Hoe kom ik aan een notariële akte?

Soms is een bezoek aan de notaris wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van uw huis en het opstellen van een testament. In andere situaties kunt u zelf kiezen hoe u uw zaken wilt vastleggen: langs de notaris voor een officiële akte of samen met eventuele betrokkenen een onderhandse akte opstellen.

Hoe lang bewaart notaris akte?

De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Vorige artikel
Wat voor autostoel kind 3 jaar?