Wie kondigde de geboorte van Jezus aan?

Gevraagd door: Sil Smeets  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.3/5 (9 stemmen)

Jesaja, een groot profeet uit het Oude Testament, kondigde de aanstaande geboorte van de Messias aan.

Wie kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan?

“ Zacharias kan de aankondiging van de geboorte niet geloven en raakt daardoor sprakeloos tot aan de geboorte van Johannes. Als de familieleden het kind naar zijn vader 'Zacharias' willen noemen, zegt hij: “Zijn naam is Johannes”. Daarmee heeft hij zijn spraakvermogen terug.

Welke engel kondigde de geboorte van Jezus aan?

De engel Gabriël bezoekt Maria in Nazareth

Ze krijgen beiden bezoek van de engel Gabriël. Die vertelt hen dat ze een heel bijzonder kind krijgen. De tijdlijn van Jezus leven begint niet bij zijn geboorte, maar bij de aankondiging van zijn leven.

Wat kwamen de herders brengen voor Jezus?

Volgens de Bijbels tekst kreeg Jezus van de koningen drie geschenken: goud van Melchior, mirre van Caspar en wierook van Balthasar.

Hoe komt Johannes de Doper aan zijn naam?

Johannes had een verwilderd uiterlijk, hij droeg een kleed van kamelenhaar en at sprinkhanen. Hij werd De Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen.

Birth of Jesus; FILM Geboorte van Jezus, NL ondertiteld

25 gerelateerde vragen gevonden

Wie zijn de 12 discipelen van Jezus?

De twaalf apostelen waren: Petrus, Andreas, Jakobus de Meerdere, Johannes, Filippus, Bartholomeüs, Mattheüs, Thomas, Jakobus de Mindere, diens broer Thaddeüs, Simon, en Judas Iskariot. De laatste verraadde Jezus en pleegde zelfmoord. Hij werd opgevolgd door Matthias.

Wie heeft Johannes de Doper onthoofd?

De Bijbel kent twee verhalen van een vrouw met een afgehakt hoofd: het oudtestamentische Judith en Holofernes, en Salomé met het hoofd van Johannes de Doper uit het Nieuwe Testament. Salomé was de dochter van een zekere Herodias. Deze had haar man verlaten en leefde daarna samen met Herodes, de tetrarch van Galilea.

Hoeveel kilometer liepen Jozef en Maria?

De afstand van Nazareth naar Bethlehem is hemelsbreed 140 kilometer, dat moeten Jozef en Maria in een week wel gered hebben. Wij doen er twee dagen over en kunnen beschikken over een Japanse auto met vierwielaandrijving én navigatie.

Van wie moesten Jozef en Maria naar Bethlehem?

Afstammeling van David

Om de bevalling in Bethlehem te laten gebeuren, moesten Jozef en Maria een reden krijgen om daar naartoe te gaan. Dat werd het verhaal van de volkstelling: omdat de Romeinen wilden weten hoeveel mensen er in hun provincie woonden, moest het paar zich melden in de plaats van herkomst.

Hoeveel herders kerststal?

De herders, meestal twee of drie, met hun schapen en soms met een schapendrijver, completeren de kerststal ten tijde van de kerstnacht. In de dagen na kerstavond komen volgens het kerstverhaal andere mensen naar de stal van Bethlehem om het kindje Jezus te begroeten.

Wat zijn de engel tegen Maria?

Maar de engel zei: 'Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.

Wat zei de engel Gabriël tegen Maria?

De Annuniciatie is de boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria waarin hij aankondigt dat de Heilige Geest de Christus bij haar zal verwekken. Het is de vaste overtuiging van orthodoxe christenen dat Maria niet door een man is bevrucht maar door de Heilige Geest.

Wat vieren we op 25 december?

Over de daadwerkelijke geboortedatum van Jezus is de bijbel niet duidelijk. In de vierde eeuw wordt 25 december door de christelijke Kerk echter uitgeroepen tot de officiële geboortedag van Jezus.

Waar is Johannes de Doper gedoopt?

Een verband met de Jordaan is ook in het vierde evangelie aanwezig (Joh 1:28 “Bethanië over de Jordaan”), hoewel Johannes daar ook nog op een andere plaats doopt, namelijk in Aenon bij Salim (Joh 3:23).

Wat voor boodschap bracht Johannes?

Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop. Hij had veel volgelingen en veel mensen lieten zich door hem in de Jordaan dopen.

Wat zijn de Farizeeën?

betekenis & definitie. (vaak voorafgegaan door vuile) doortrapte huichelaar; schijnheilige; hypocriet persoon. Betekent eigenlijk 'lid van een strenge joodse religieus-politieke partij'.

Hoe heet de koning van Judea in het kerstverhaal?

Matteüs-evangelie

In Matteüs krijgt Herodes een rol in het Kerstverhaal. Als hij van de Wijzen uit het Oosten te horen krijgt dat de 'koning der Joden' recentelijk geboren is, raakt hij hevig verontrust. Hij raadpleegt de hogepriesters en schriftgeleerden over de geboorteplaats van de Messias.

Hoe oud waren Jozef en Maria toen Jezus geboren werd?

Er wordt gezegd dat ze 13 of 14 jaar oud was (te vinden in verschillende Engelstalige bronnen) vaak op basis van uithuwelijking op die leeftijd maar in de bron hieronder staat dat dat niet te verwachten was omdat god zelf vond dat je pas beslissingen over het leven kon maken met 20 en waarom zou hij dan zijn zoon geven ...

Wie stamt er van Jezus af?

Parallelteksten. De stamboom van Jezus volgens Lucas 3 gaat in 'opklimmende' lijn van Jezus over Jozef tot bij Adam, zoon van God. In tegenstelling tot Matteüs opent het evangelie niet met Jezus' stamboom, maar sluit deze stamboom het verhaal over Jezus' doop af, waarna het openbaar leven van Jezus kan beginnen.

Hoe lang zijn Jozef en Maria in Egypte?

De Ethiopische traditie vertelt dat Maria en het kind de reis naar Ethiopië op een zilveren wolk maakten. Over de duur van de reis in Egypte lopen de bronnen uiteen; sommige houden het op een driejarig verblijf, andere zeggen zeven.

Wat gaven de drie wijzen uit het oosten?

Toen ze Maria en het kind zagen, vielen ze op hun knieën neer en brachten Jezus hulde. 'Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. ' Er is in de Bijbel geen sprake van koningen.

Wie zijn de drie wijzen uit het oosten?

Waarschijnlijk vanwege die 3 cadeautjes, worden de wijzen uit het Oosten uiteindelijk 3 koningen van all over the world: de jonge Balthasar uit Azië, de oude grijze Melchior uit Europa en de donkere Caspar uit Afrika.

Hoe kwam Petrus aan zijn einde?

In het jaar 64 werd Petrus gedood in opdracht van keizer Nero door kruisiging. Omdat hij zich niet gelijk wilde stellen aan Jezus, liet Petrus zijn kruis onderste boven zetten.

Wie zijn discipelen?

De discipelen zijn wat de twaalf stamvaders zijn voor het oude Israël. Zij vertegenwoordigen de kerk. Eerst waren er vier jongeren, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas, die steeds in Jezus' nabijheid waren.

Hoe is Jezus verraden?

De Synoptici schrijven dat Judas met een grote bewapende bende in de Hof van Getsemane op zoek gaat naar Jezus. Als hij hem gevonden heeft, begroet hij hem met een kus. Volgens Matteüs en Marcus was dit een afgesproken teken. Na deze begroeting wordt Jezus in de boeien geslagen en afgevoerd.