Gratis kinderopvang - Hoe kan het wel? Combinatiebanen (BMK, mei 2023)

Wie is voor gratis kinderopvang?

Gevraagd door: Annabel van Grinsven  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.1/5 (57 stemmen)

Gratis kinderopvang voor iedereen of alleen voor werkende ouders? Vanaf 1 januari 2025 is de kinderopvang vrijwel gratis voor kinderen van werkende ouders. Zij betalen een bijdrage van 4%, de overige 96% wordt betaalt door de overheid.

Wie betaalt de gratis kinderopvang?

Voor werkende ouders wordt de opvang dan grotendeels gratis. De overheid gaat 96 procent vergoeden van een vooraf vastgesteld maximum uurbedrag. Als de kinderopvang een hoger tarief rekent, kan de rekening hoger uitvallen. Alles boven het maximaal vergoede bedrag betalen ouders volledig zelf.

Wie profiteert het meest van gratis kinderopvang?

Alle werkende ouders moeten in de toekomst 95 procent van de kosten vergoed krijgen. Nu betalen de vermogendste ouders het meest. Ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van ruim boven de ton krijgen van de overheid een derde van de kinderopvangkosten vergoed.

Hoe werkt gratis kinderopvang?

Het kabinet is gestart met het ontwerp om kinderopvang voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar van werkende ouders naar een netto vergoeding te brengen van 4 procent, ongeacht het inkomen van de ouders. Het resterende bedrag (96 procent) van het vastgesteld uurtarief gaat direct naar de houders toe.

Welk jaar kinderopvang gratis?

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt twee jaar uitgesteld en gaat pas in 2027 in.

35 gerelateerde vragen gevonden

Is kinderopvang gratis 2023?

Kinderopvang is ook in 2023 nog niet gratis, en bij het berekenen van de totale kosten voor kinderopvang komt nog best wel wat kijken. Je moet tijdig kinderopvangtoeslag aanvragen en wijzigingen doorgeven.

Wat verandert er in de kinderopvang 2023?

Extra verhoging in 2023

De maximale vergoedingen per uur worden: voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

Wat kost kinderopvang per dag?

Gemiddeld liggen de kosten voor kinderopvang in Nederland tussen de €6 en de €9 per uur.

Hoeveel moet je zelf betalen voor kinderopvang?

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Wat als je kinderopvang niet kan betalen?

'We bellen ouders op die niet op tijd betalen'

Voordat het incassobureau erbij komt, proberen kinderopvangorganisaties al betalingsregelingen af te spreken. Zo kunnen kinderen nog gewoon bij de opvang blijven. Dit doen ze bijvoorbeeld bij Partou, een grote kinderopvangorganisatie met zevenhonderd locaties.

Is kinderopvang goed betaald?

Een Medewerker Kinderopvang in Nederland verdient gemiddeld € 2.690 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.290 (laag) tot € 3.095 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Is de kinderopvang te duur?

Wie zijn kind volgend jaar naar de opvang brengt, is flink duurder uit dan dit jaar. De tarieven bij veel kinderopvangorganisaties gaan omhoog en vooral ouders met lagere en middeninkomens zullen dat voelen in hun portemonnee. Hun eigen bijdrage wordt 10 tot 40 procent hoger dan dit jaar.

Hoe duur is 2 dagen kinderopvang?

Een ouder met één kind dat twee dagen naar de opvang gaat, betaalt met hetzelfde inkomen 1.104 in plaats van 869 euro. Huishoudens met hogere inkomens gaan ook flink meer betalen. Drie dagen opvang voor twee kinderen kost voor middeninkomens ongeveer 6.500 euro in 2023, ten opzichte van 5.500 euro in 2022.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik in 2023?

De maximale kinderopvangtoeslag bedraagt in 2023 € 9,12 per uur voor de dagopvang en € 7,85 per uur voor de bso. De tabel toetsingsinkomens wordt geïndexeerd met 3,37%.

Hoe wordt de kinderopvang betaald?

De kosten van kinderopvang worden door ouders, werkgevers en de rijksoverheid samen betaald. Werkgevers betalen hun deel via de premies sociale verzekeringen, ouders de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de overheid de kinderopvangtoeslag.

Wat kost een baby gemiddeld per maand?

Als het bruto-inkomen van dit gezin samen gemiddeld € 4.933 per maand is en zij hebben één kind, dan bedragen de kosten voor dat kind 15% van € 4.933 = € 740 per maand. Volgt er een tweede kind, dan zijn de kosten voor deze twee kinderen samen 25% van € 4.933 = € 1.233 per maand.

Hoeveel kost kinderopvang 2024?

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor dagopvang € 9,65, voor buitenschoolse opvang € 8,30 en voor gastouderopvang € 7,24. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Is kinderopvang aftrekbaar van de belasting?

De kinderopvangkosten zijn niet meer aftrekbaar. De kinderopvangtoeslag is hiervoor in de plaats gekomen. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, ontvang je dit van de Belastingdienst als tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Hoeveel uur mag mijn kind naar de kinderopvang?

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u per maand werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Waarom wordt kinderopvang duurder?

Ouders met kinderen die naar de opvang gaan, betalen sinds begin dit jaar al meer vanwege de inflatie. Nu gaan de kosten voor kinderopvang nóg een keer omhoog, vanwege de loonstijging van het personeel.

Waarom is de kinderopvang zo duur?

Ouders moeten in 2023 flink meer bijdragen aan de kinderopvang dan nu. De tarieven van opvangorganisaties lopen door de inflatie op, en de tegemoetkoming voor kinderopvang vanuit de overheid blijft achter. Vooral lagere inkomens voelen dat in hun portemonnee.

Welke ouder krijgt kinderopvangtoeslag?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je verzamelinkomen. Je komt in aanmerking voor deze toeslag als de ouder(s) werken. Als je een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken.

Heeft iedereen recht op kinderopvangtoeslag?

Je werkt of volgt een opleiding. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Onder werken valt niet alleen een baan. Ook als ondernemer, zzp'er, freelancer of artiest kun je toeslag aanvragen.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als 1 ouder werkt?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt.

Volgende artikel
Is leren in de ochtend goed?