WIE IS DE MOL 2023 - IN DE KLAS - OUTSIDE THE BOX - spel 1

Wie is het spelen in de klas?

Gevraagd door: Dean van Voorhout  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (15 stemmen)

Wie is het? Eén kind mag voor de klas komen staan en neemt een ander kind uit de klas in gedachten. De kinderen in de klas gaan achter hun stoel staan. Ze mogen vragen stellen die met ja en nee beantwoord kunnen worden, bijv. is het een jongen?

Wie is het in het echt spelen?

Je verdeelt de kindjes in twee groepen. Ze proberen om het eerst te raden welke persoon, dier of voorwerp de leider of leidster in gedachten heeft. Dat doen ze door spelletjes tegen elkaar te spelen.

Wie is het spel groep?

Uit elke groep wordt één persoon uitgekozen, die met de rug naar het midden gezet wordt. De anderen mogen zich omdraaien. Door tekenen en schijnbewegingen te maken moeten ze de persoon uit hun groep duidelijk maken wie achter hem staat. Nadat één van de twee is geraden, begint het spel opnieuw.

Wie ben ik spel voorbeelden?

In het spel Wie ben ik is het leuk om creatief te zijn in het verzinnen van namen.
...
Hieronder hebben we wat voorbeeld vragen opgeschreven die je zou kunnen vragen.
 • Ben ik een mens?
 • Ben ik een dier?
 • Ben ik een vrouw?
 • Ben ik ouder dan ... jaar?
 • Ben ik bekend?
 • Ben ik een zanger?
 • Leef ik in Nederland?
 • Praat ik Engels?

Waarom spellen in de klas?

Als je je leerlingen aan de slag zet met leerspellen, oefenen ze niet alleen de schoolse vaardigheden, maar stimuleer je ook de ontwikkeling van andere vaardigheden zoals luisteren, praten, motorische vaardigheden en niet te vergeten sociale vaardigheden!

16 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de functie van spelen?

Spelen neemt een belangrijke rol in, in de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de ontwikkeling op het intellectuele vlak, het sociale vlak, het motorische vlak en ook het emotionele vlak. Het kind leert er door nadenken over dingen, leert vooruitdenken en plannen.

Hoe creëer je rust in de klas?

De afspraken om rust in de klas te krijgen zijn niet duidelijk. Rust in de klas creëer je door samen afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat. In de meeste groepen worden wel regels afgesproken waar je je aan te houden hebt. Soms zijn het schoolbrede regels, maar meestal worden ze wel per groep gemaakt.

Wie ben ik uitleg spel?

Wat is Wie Ben Ik? Wie Ben Ik (of Wat Ben Ik) is een spel waarbij spelers moeten raden welk mens, dier of beroep er op het briefje staat dat op hun voorhoofd is geplakt. Elke speler probeert dit te achterhalen door enkel ja of nee vragen te stellen.

Wie ben ik basisschool?

Speel “levend wie is het?”: Neem een kind in gedachten. Alle kinderen gaan staan en mogen om de beurt vragen stellen (Heeft het kind bruin haar?). De kinderen die passen bij de vraag blijven staan, de anderen gaan zitten. Tot er iemand overblijft.

Wie ben ik voorhoofd?

“Wat ben ik?” is een variant op “Wie ben ik?”. Alle deelnemers krijgen een briefje op hun voorhoofd geplakt met een dier erop geschreven. Door vragen te stellen aan andere deelnemers (die ook zo'n briefje op hun voorhoofd hebben geplakt), moeten ze erachter zien te komen welk dier ze “zijn”.

Wie is de ezel?

Wie is de Ezel? is een spel dat zowel met een klein aantal spelers als met een grote groep gespeeeld kan worden. De spelers proberen zo snel mogelijk al hun kaarten weg te spelen. De speler die dit als eerste doet beëindigt het spel. De kaarten die de medespelers op dat moment op handen hebben leveren strafpunten op.

Welke leeftijd wie is het?

spel Origineel Wie is het-spel voor kinderen vanaf 6 jaar, voor 2 spelers : Amazon.nl: Speelgoed & spellen.

Wie is de leider spel?

Een deelnemer wordt nu de leider. Hij/zij maakt een beweging die de groep zo precies mogelijke nadoet. Vraag nu de deelnemer die de groep had verlaten, terug te komen. Deze deelnemer gaat in het midden van de kring staan, kijkt goed naar alle bewegende deelnemers en moet nu raden wie de leider (aangever) is.

Van wie is de driehoek spel uitleg?

De spelers proberen door het handig stellen van vragen als eerste te achterhalen welke driehoek hun tegenspeler verborgen houdt. Beide spelers krijgen dezelfde reeks kaartjes met 21 verschillende driehoeken. Deze kaartjes leggen ze open voor zich op de bank, met de bedrukte kant naar boven.

Wie is het uitleg?

Een van de meest populaire spellen aller tijden is 'Wie is het? '. De deelnemers moeten raden welk gezicht de tegenstander verborgen probeert te houden. En het raden kan best moeilijk zijn, de truc is om slimme vragen te stellen en op die manier de identiteit te achterhalen.

Wie ben ik als leerling?

' is een variant op het spel 'wie ben ik? ' waarbij je als leerling door het stellen van ja/nee vragen achterhaalt wie of wat je bent. Alle studenten krijgen een briefje op hun voorhoofd geplakt met daarop een begrip (onderwerp, theorie, persoon) dat centraal staat in de leerstof.

Hoe ben je een goede juf?

Grappig – Enthousiast – Zorgzaam – Creatief – Geduldig – Lief – Positief – Luistervaardig. Dit zijn de 8 kwaliteiten die leerlingen, ouders, collega's en directeurs het vaakst vermelden als 'sterkste eigenschap' van een leraar in de nominatiedossiers voor de Leraar van het Jaar 2016.

Wat is belangrijk op een basisschool?

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken voor leerlingen op de basisschool. Leerlingen moeten deze vakken voldoende beheersen om na de basisschool voortgezet onderwijs te kunnen volgen. De referentieniveaus voor taal en rekenen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.

Hoe maak je een wie is het spel?

"Wie is wie" is een bordspel dat in verschillende rondes wordt gespeeld. De jongste speler begint. Elke beurt zal de actieve speler een vraag stellen, die alleen met "JA" of "NEE" kan worden beantwoord.

Hoe werkt het spel Wie is de dader?

Degene die het eerste de dader ontmaskert scoort een punt. Daarna schudt de volgende speler de kaarten en draait de 'daderkaart'. Het spel gaat door totdat alle spelers een keer de 'daderkaart' hebben gedraaid. Wie dan de meeste punten heeft gescoord is de winnaar.

Wat te doen als klas niet luistert?

Laat zien dat je de situatie in de hand hebt. Blijf rustig en redelijk. Loop tijdens de les rond in de klas, zodat je betrokken bent met wat zich daar allemaal afspeelt. Als het fout gaat, vallen docenten al snel terug op 'na laten komen' of 'eruit sturen'.

Hoe streng zijn in de klas?

7 tips om orde te houden in de klas
 • Maak afspraken. Kinderen en jongeren zien regels als een uitdaging. ...
 • Voorkom onnodige discussies. Bij lastig gedrag, gaan leerlingen graag in discussie. ...
 • Wees consequent. ...
 • Gebruik trancewoorden. ...
 • Wees je bewust van je lichaamstaal. ...
 • Maak contact met leerlingen. ...
 • Geef ruimte aan emoties.

Hoe pak je een moeilijke klas aan?

Tips om lastig gedrag aan te pakken
 1. Maak onderscheid. ...
 2. Kom uit je klas. ...
 3. Kijk naar de oorzaak. ...
 4. Laat het probleem bij wie het hoort. ...
 5. Wijzig ook eens de opzet van je les. ...
 6. Kijk naar je eigen aandeel. ...
 7. Laat jezelf zien. ...
 8. Kracht of macht?

Wat zijn de kenmerken van spelen?

Kenmerken van spel
 • het is plezierig en vreugdevol.
 • het kent geen doelen en is spontaan.
 • de leerlingen bepalen wat ze doen.
 • het is vrij van regels van buitenaf.
 • het is niet letterlijk (kan doen-alsof elementen bevatten) en heeft een eigen realiteit.
 • het roept actieve betrokkenheid op.

Vorige artikel
Welk eten maakt je minder moe?