Want to Start a Tow Truck Business? Watch This First

Wie betaalt sleepkosten?

Gevraagd door: Lieve Kuijpers  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.6/5 (58 stemmen)

Wie betaalt de sleepkosten na een ongeval en wat moet ik nu doen? De kosten voor in Nederland WAM-verzekerde voertuigen tot 3500kg worden in vrijwel alle gevallen vergoedt door uw verzekeraar en door het bergingsbedrijf daar direct in rekening gebracht.

Hoe duur is een sleepdienst?

Gaat er iets kapot aan of in de auto waardoor die niet meer werkt? Dan moet je je auto laten wegslepen door een pechhulpdienst of een schakelbedrijf. Dit kost rond de 250 euro en wordt niet vergoed door de autoverzekering. Ben je lid van een pechhulpdienst, dan dekken zij de kosten.

Hoeveel kost het om een auto weg te slepen?

Wat zijn de kosten voor het wegslepen van je auto? Dat verschilt per gemeente, maar vaak ligt dit tussen de €150,- en de €400,-. Kan je bezwaar maken tegen het wegslepen van je auto?

Wie betaald bergingskosten?

Alle voertuigen die WA-verzekerd zijn, zijn automatisch verzekerd voor bergings- en transportkosten. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is verplicht in Nederland. Bergnet belast de kosten direct door aan (de alarmcentrale van) jouw verzekeringsmaatschappij. Ongeacht de schuldvraag.

Is afslepen verzekerd?

De verzekeraar vergoedt als je een WA-verzekering hebt eenmalig per ongeval het wegslepen van je auto. In dat geval worden jij en je passagiers per taxi naar de eindbestemming gebracht, de kosten worden vergoed met de WA-verzekering.

36 gerelateerde vragen gevonden

Wat kost wegslepen door ANWB?

U vraagt naar de kosten voor het verslepen van een auto. De Wegenwacht doet dit in geval van pech kosteloos, mits uiteraard daar ook het juiste lidmaatschap voor is afgesloten en de auto ter plaatse niet mobiel gemaakt kan worden. De sleepdienst kan niet tegen betaling ingeschakeld worden buiten het lidmaatschap.

Wat valt onder pechhulp?

Onder pechhulp vallen alle soorten hulp die je kunt krijgen als je met pech langs de weg staat. Denk hierbij aan reparaties ter plekke, het wegslepen van de auto naar de garage en vervangend vervoer.

Wat valt er onder Bereddingskosten?

Bereddingskosten. Bereddingskosten zijn kosten die je maakt om grotere schade te voorkomen of om schade te verminderen. Voorbeelden van bereddingskosten zijn: Het vergoeden van een nieuwe blusdeken of brandblusser die is gebruikt om een brand te blussen.

Wat is de definitie van een berging?

Berging kan verwijzen naar: berging (scheepvaart), het bergen van schepen. berging (land), het bergen van voertuigen over land. berging (water), de hoeveelheid water dat in een gebied aanwezig kan zijn.

Kan de ANWB mijn auto naar de garage brengen?

Heb je pechhulp nodig in Nederland en kan de Wegenwacht je auto of motor niet ter plekke repareren? Dan wordt je auto naar een garage gebracht. Als je niet kunt wachten op een reparatie en graag direct door wilt is er Vervangende Auto Service. Je krijgt deze service bij de pakketten Standaard en Compleet.

Kan je auto zomaar weggesleept worden?

Een auto mag worden weggesleept als hij gevaarlijk staat, het verkeer belemmert of geparkeerd staat op een invalidenparkeerplaats.

Hoe ver mag je auto slepen?

Zorg ervoor dat u een sleepkabel, sleepstang of stevig stuk touw tussen de beide auto's plaatst. Zo kunt u de auto goed wegslepen. Houd maximaal 5 meter afstand tussen de auto's aan.

Wat valt er onder ANWB lidmaatschap?

Het ANWB-lidmaatschap is persoonlijk, omdat u lid bent heeft u toegang tot ANWB producten en diensten en kunt u gebruik maken van advies en informatie, ledenvoordeel en belangenbehartiging. Uw gezinsleden hebben een eigen persoonlijk lidmaatschap nodig. Zij kunnen een korting krijgen op het ANWB-lidmaatschap.

Hoe moet je een auto slepen?

Zorg ervoor dat u een sleepkabel, sleepstang of stevig stuk touw tussen de beide auto's plaatst. Zo kunt u de auto goed wegslepen. Houd maximaal 5 meter afstand tussen de auto's aan. En zorg er tijdens het rijden voor dat de kabel strak blijft.

Hoe werkt vervangend vervoer ANWB?

Je kunt twee keer per jaar gebruikmaken van Vervangend Vervoer Service. Heb je pech in het buitenland en heb je een Wegenwacht Standaard of Compleet pakket met als dekking Europa of Europa Plus, dan heb je recht op vervangend vervoer als jouw auto of motor niet binnen 48 uur weer rijdend is te krijgen.

Is een berging verplicht bij een appartement?

Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zit een belangrijke bepaling opgesloten: elk appartement moet worden voorzien van een individuele berging. Voor de berging geldt een vaste minimum oppervlaktemaat per woning, ongeacht de omvang van die woning: een minimaal oppervlak van 5 m2.

Is berging woonruimte?

Beiden oordeelden dat het woord 'berging' in de omschrijving van het appartementsrecht een nadere bestemming is van de ruimte. Deze ruimte is dus niet geschikt als woonruimte, maar enkel als opslagruimte. 'Volgens de splitsingsakte is de bestemming van de appartementsrechten op de 1e, 2e en 3e verdieping 'woning'.

Is lekkage in huis verzekerd?

Schade door een lekkage is verzekerd in zowel de inboedelverzekering als de opstalverzekering. De inboedelverzekering dekt schade door lekkage aan je spullen in het huis. De opstalverzekering dekt de schade door lekkage aan het huis zelf. Het maakt wel een groot verschil hoe lekkage veroorzaakt is.

Welke vergoeding krijg ik als ik mijn schade zelf herstel?

Mag ik schade aan mijn woning of inboedel ook zelf herstellen? Ja dat mag, hiervoor ontvang je een vergoeding van € 17,50 per uur. Dit vergoeden wij ook als je de schade laat herstellen door een kennis, familie of vriend.

Wat is saneringskosten?

Onder saneringskosten vallen kosten die te maken hebben met een (mogelijke) verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater. Bijna alle opstalverzekeringen vergoeden deze kosten op z'n minst voor een deel.

Is pechhulp gratis?

Bij pechhulp zonder abonnement betaal je op het moment dat je pechhulp krijgt. Het grote nadeel hiervan zijn de onverwachte, vaak hoge, kosten. Waar je bij andere pechhulpverleners naast de pechhulpverlening ook vaak extra moet betalen voor voorrijden en wegslepen, is dit bij Wegenwacht® Service inbegrepen.

Heb ik recht op pechhulp?

Wegenwacht Service is persoonsgebonden. Dit betekent dat je recht hebt op pechhulp in elke auto (óók oldtimers en elektrische voertuigen) of elke motor waarmee je rijdt. Het maakt niet uit welk pakket je hebt. Uitzonderingen zijn de ANWB Partnerpas en ANWB Jongerenpas.

Vorige artikel
Wat is een Randprematuur?