Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wie bellen bij kindermishandeling?

Gevraagd door: Rick den Teuling  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (15 stemmen)

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie.

Hoe meld ik kindermishandeling?

0800-2000 (gratis). Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Wat is een zorgmelding?

Het doel van een zorgmelding is om snel hulp te organiseren wanneer een (gezins) situatie onveilig is. We bekijken eerst of er al hulp betrokken is bij u of uw gezin.

Waar Meldt u een vermoeden van kindermishandeling?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies als u denkt dat het niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld als u vermoedt dat het kind wordt mishandeld. Het is mogelijk om hierbij anoniem te blijven ten opzichte van het gezin waarover u zorgen heeft. De medewerker van Veilig Thuis legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

Wie bellen bij huiselijk geweld?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Het nummer 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

29 gerelateerde vragen gevonden

Wat doet politie met melding huiselijk geweld?

Wat we doen, verschilt per situatie. Als we op een adres komen en het is nodig om meteen in te grijpen, dan doen we dat. Wij stellen feiten vast, doen onderzoek naar strafbare feiten en stemmen met onze partners af over de aanpak. Veilig Thuis zorgt ervoor dat er voor iedereen in het gezin passende hulp krijgt.

Hoe kan je huiselijk geweld stoppen?

Schelden en slaan, zo stop je het
 1. Tip 1: Praat erover met iemand die je vertrouwt. Deel je problemen of mogelijk geheim met iemand. ...
 2. Tip 2: Bel Veilig Thuis of het meldpunt kindermishandeling. ...
 3. Tip 3: Praat met een maatschappelijk werker. ...
 4. Tip 4: Bij Partnergeweld. ...
 5. Hulp bij huiselijk geweld.

Kun je kindermishandeling anoniem melden?

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van geweld in huis, kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling/verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen, die echter door alcohol- of drugsgebruik, een psychische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer niet in staat zijn om voor het kind ...

Wat is een veilige thuissituatie?

Als een kind niet veilig is of in gevaar is, kan iemand dat melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Overal in Nederland zijn er steunpunten van Veilig Thuis. Iedereen kan een melding doen.

Waar doe je een zorgmelding?

Veilig Thuis is een regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, gezin of oudere kan hier aankloppen. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Wie doet zorgmelding?

Organisaties kunnen een zorgmelding doen als zij zich zorgen maken over personen of kinderen. 'De politie doet eigenlijk altijd een melding als we een incident hebben waar kinderen bij betrokken zijn', vertelt agent Johan Dubbeldam. De meeste zorgmeldingen worden door de politie gedaan.

Doet politie altijd melding bij veilig thuis?

Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt over jouw thuissituatie. De meeste meldingen worden gedaan door de politie. Maar ook leraren, hulp- en zorgverleners, verpleegkundigen, (huis-)artsen, familieleden, buren of vrienden kunnen een melding doen.

Waar kun je terecht voor kindermishandeling?

Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. Je kan hen bereiken via 0800 13 500. Voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan je terecht op 1712.

Wat is de straf voor kindermishandeling?

De rechter besluit over het wel of niet opleggen van een straf aan de verdachte(n). Er zijn verschillende strafrechters. Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van het OM: De politierechter behandelt een eenvoudige zaak waarbij het OM maximaal 1 jaar gevangenisstraf eist.

Welke professionals zijn verplicht om met deze meldcode te werken?

Welke gemeenteambtenaren moeten straks werken met een meldcode? Leerplichtambtenaren en ambtenaren die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning in direct contact staan met cliënten. Bijvoorbeeld jongerenwerkers of loketmedewerkers, als die in dienst zijn van de gemeente.

Wat is een stabiele thuissituatie?

Een veilig thuis houdt in dat u en uw kinderen in een gezonde situatie kunnen opgroeien naar volwassenheid. Dit lukt niet als u zich in een onveilige of onrustige thuissituatie bevindt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als ouder de zorg van uw kind tijdelijk niet kan uitvoeren.

Wat zijn onveilige situaties in de zorg?

Haast hebben, spullen laten slingeren, een stoel pakken in plaats van een trapje, maar ook versuft zijn door medicijngebruik: het zijn allemaal voorbeelden van situaties en gedrag met een groot risico op vallen; Veroudering.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Hoe anoniem is melding veilig thuis?

Professionals kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt.

Wat te doen bij onveilige thuissituatie?

Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 - 2000.
 1. Hulp in het gezin. De gemeente kan hulp in het gezin bieden Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de opvoeding, of om te leren anders om te gaan met het gedrag van het kind.
 2. Hulp voor kinderen die mishandeld zijn. ...
 3. Hulp voor kinderen die geweld in het gezin zien.

Wat te doen bij onterechte melding veilig thuis?

Het gaat om de volgende stappen:
 1. Eerste stap: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 2. Tweede stap: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
 3. Derde stap: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.

Wat moet je doen als je geslagen wordt?

Ben je niet in nood, maak dan een afspraak met de politie op 0900 - 8844 (belkosten). Neem een geldig identificatiebewijs mee. Dat kan je paspoort of identiteitskaart zijn. Voordat je aangifte doet, vertellen we je graag wat je rechten zijn als slachtoffer.

Wat gebeurt er na melding huiselijk geweld?

Als er ernstige zorgen gemeld zijn over de veiligheid en het welzijn van kinderen, volwassenen of ouderen, dan kan Veilig Thuis besluiten om zelf onderzoek te doen of een (kortdurende) begeleiding te bieden. De medewerker verzamelt informatie en praat met u en/of uw partner, kinderen en andere betrokkenen.

Kan ik aangifte doen van geestelijke mishandeling?

Indien iemand slachtoffer wordt van psychische mishandeling kan hiervan melding of aangifte worden gedaan bij de politie.