Welke voordelen als alleenstaande moeder?

Gevraagd door: Indy van den Broek  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.7/5 (68 stemmen)

Waar heb je recht op als alleenstaande moeder in 2022? Je hebt als alleenstaande moeder recht op meerdere dingen in 2022. Denk hierbij aan de huur- en zorgtoeslag, maar ook op kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en (indien nodig) een bijstandsuitkering.

Wat mag een alleenstaande moeder verdienen?

Niet iedereen krijgt een kindgebonden budget, het is namelijk inkomensafhankelijk. Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot €22.356, ontvangen maximale bedrag. Let op: dit bedrag kan jaarlijks verschillen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager het bedrag is.

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2021?

Verdien je als alleenstaande moeder minder dan 21.500 euro per jaar, dan heb je recht op 107 euro zorgtoeslag per maand. Hiermee komt de belastingdienst je tegemoet in de kosten van je zorgverzekering (en dus ook in die van je kinderen).

Waar heb je financieel recht op als alleenstaande moeder?

Als alleenstaande moeder heb je vaak recht op verschillende toeslagen zoals: zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Net zoals bij het kindgebonden budget zijn de toeslagen inkomensafhankelijk.

Wat te doen als je alleenstaande moeder wordt?

Dit moet je (financieel) regelen als alleenstaande ouder
 • Kinderbijslag.
 • Kindgebonden budget.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Alimentatie aanvragen.
 • Voogdij.
 • Kinderopvangtoeslag.
 • Verzekeringen.

Tips & Tricks voor alleenstaande moeders I Lifecoach Myra de Wildt

25 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kom je rond als alleenstaande moeder?

Als je als alleenstaande met een beperkt inkomen je kinderen moet opvoeden heb je mogelijks recht op een aantal financiële tegemoetkomingen waar je voorheen geen recht op had. Vaste kosten, die regelmatig (bv. maandelijks) terugkomen kan je niet zomaar schrappen. Elektriciteit, verwarming, internet ...

Hoe wordt je BAM moeder?

Een bewust alleenstaande moeder (BAM) is een vrouw met een kinderwens die ervoor kiest om alleen een kindje te krijgen. Na deze bewuste keuze gaat zij een traject in bij een ziekenhuis of vruchtbaarheidskliniek en maakt zij doorgaans gebruik van een zaaddonor.

Waar heb je recht op als thuisblijfmoeder?

Als je momenteel nog een werkende moeder bent, maar je gaat binnenkort bevallen dan kun je overwegen thuisblijfmoeder te worden. ... Dit is je goed recht als je moeder bent. Je kunt de kinderen dan overal bij helpen. Je kunt ze opvoeden zoals je wilt en hen overal aansturen waar nodig is.

Wat is de Eenoudertoeslag?

U kunt extra geld krijgen als u naast uw opleiding een kind verzorgt: de eenoudertoeslag. U krijgt de toeslag als u geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Het kan uw eigen kind zijn, maar dat hoeft niet. Voorwaarde is dat u de kinderbijslag voor het kind krijgt.

Waar heb ik als alleenstaande recht op?

Groeipakket/ kinderbijslag. maaltijd- en ecocheques. tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering. onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin.

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2022?

Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader) 1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering.

Heb ik recht op alleenstaande ouderkorting?

De alleenstaande ouderkorting heeft bestaan, maar is afgeschaft. Het was een heffingskorting van de Belastingdienst, een geldbedrag dat in mindering kwam op de belasting die u over uw inkomen betalen moest. U kunt dus op zoek naar andere belastingvoordelen.

Welke kortingen krijg je als alleenstaande ouder?

Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting bedraagt in 2022 maximaal € 1.726. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2022 € 449.

Waar heb ik als alleenstaande moeder recht op in België?

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2021? Verdien je als alleenstaande moeder minder dan 21.500 euro per jaar, dan heb je recht op 107 euro zorgtoeslag per maand. Hiermee komt de belastingdienst je tegemoet in de kosten van je zorgverzekering (en dus ook in die van je kinderen).

Hoeveel uur moet je werken als alleenstaande moeder?

De meeste moeders werken 32 uur. Dit kunnen ze verdelen over meerdere dagen. Vaak kiezen moeders er voor om vier dagen te werken.

Wie is alleenstaande?

Een alleenstaande of alleengaande is iemand die geen partner heeft, alleen woont en in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Dit kan iemand zijn die vrijgezel/vrijgezellin is (niet gehuwd), maar ook iemand die eerder gehuwd was maar nu weduwe/weduwnaar of gescheiden is.

Waar heb je recht op als je een laag inkomen hebt?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Hoeveel krijg je als huismoeder?

Een huishouden beredderen en kinderen grootbrengen is een fulltime job, hoor je thuisblijvende vrouwen wel eens zeggen. En ze hebben gelijk, zo blijkt. Als huisvrouwen per uur betaald zouden worden voor hun werk, verdienden ze minimaal 1.300 euro netto per maand.

Hoeveel kost BAM moeder?

De medische behandeling (consultaties, bloedafnames, echo's, inseminatie, ivf...) valt onder ons terugbetalingssysteem. Wat niet gratis is, zijn de consulten bij de psycholoog en het donorsperma (zowel de staaltjes als de bewaring). Reken toch op zo'n 1.000 euro.

Wie is de eigenaar van BAM?

In 2021 werd bekend dat BAM Swiss wordt verkocht aan de Zwitserse bouw- en vastgoedonderneming Implenia.

Waar gaat BAM BAM over?

BAM Residential verenigt de activiteiten voor gebieds- en vastgoedontwikkeling, woningbouw, verduurzaming en renovatie van bestaande woningen en persoonlijke begeleiding van bewoners om van hun huis een thuis te maken.

Welke toeslagen heb ik recht op als alleenstaande vader?

Een alleenstaande ouder krijgt een toeslag op het kindgebonden budget. Is uw bruto inkomen lager dan € 22.356 in 2022 dan is de toeslag € 3.285 per jaar. Is uw inkomen hoger, dan vermindert de toeslag.

Waar heb je recht op als alleenstaande zonder kinderen?

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Hoe overleven als alleenstaande?

Hier zijn alvast enkele manieren om te overleven en floreren als alleenstaande moeder.
 • Zorg voor jezelf. ...
 • Ga op zoek naar lotgenoten. ...
 • Laat oordelen naast je neervallen. ...
 • Bouw noodoplossingen op. ...
 • Werk samen met je kinderen.