Toeslagen krijgen | Belastingdienst | Financiële planning|

Welke toeslagen kan ik krijgen?

Gevraagd door: Nisa Zhang  |  Laatste update: 18 december 2023
Score: 4.8/5 (5 stemmen)

Er zijn 4 toeslagen:
  • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
  • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
  • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
  • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Welke toeslagen zijn er allemaal?

Er zijn 4 toeslagen. U kunt nagaan op welke toeslag u recht hebt en hoeveel u kunt krijgen. Meestal moet u uw toeslag zelf aanvragen.

Hoe weet je of je recht hebt op toeslagen?

Check je recht op toeslagen

Met BerekenUwRecht kun je nagaan voor welke toeslagen en regelingen je in aanmerking komt en om welk bedrag het gaat. Ook zie je direct waar je die kunt aanvragen. Als je alle gegevens bij de hand hebt, kost dit je 5-10 minuten. Je blijft anoniem.

Welke toeslagen bij geen inkomen?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles).

Welke toeslagen zijn er in 2023?

Het gaat om het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag. Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar.

17 gerelateerde vragen gevonden

Welke toeslagen kan ik aanvragen 2023?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2023 aanvragen tot en met 1 september 2024.

Heb ik recht op toeslagen als ik niet werk?

Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen.

Waar heeft een niet werkende vrouw recht op?

Bijstand bij onvoldoende inkomen

Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat voor u geldt: de bijstandsnorm. Vanuit de bijstand vult de gemeente uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm.

Wat wordt gezien als een laag inkomen?

Heb je een wisselend inkomen, bijvoorbeeld omdat je zzp'er bent, dan telt het fiscaal inkomen van het voorgaande jaar. Is dat fiscaal inkomen hetzelfde als het normbedrag, dan heb je een laag inkomen. Dat normbedrag is voor volwassenen dus 110% van de bijstandsnorm en als het gaat om kinderen 130%.

Hoe hoog mag je inkomen zijn voor energietoeslag 2023?

Dit jaar zijn de regels voor energietoeslag iets aangepast. Het sociaal minimum inkomen is gestegen en daarom is 120% van het sociaal minimum inkomen ook hoger. Als alleenstaande mag je in 2023 niet meer verdienen dan €1.434,79 en samenwonend niet meer dan €2.049,70 netto per maand.

Wie heeft recht op sociale toeslag?

Je hebt recht op een sociale toeslag als: je gezinsinkomen tussen 36.325,76 en 68.329,61 euro ligt. en minstens een van je kinderen het basisbedrag van 176,66 euro ontvangt.

Hoeveel mag je verdienen om recht te hebben op huurtoeslag?

In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg €31.000 (alleenstaanden) en €41.000 (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk. Belangrijk: je moet zelf uitvinden of je recht hebt op toeslag en je moet de toeslag zelf aanvragen.

Heb je recht op toeslagen als je een eigen huis hebt?

Je hebt een zelfstandige woning als je een eigen voordeur hebt. Woon je in een kamer van een huis, dan kom je meestal niet in aanmerking. Of je huurtoeslag krijgt en hoeveel, is afhankelijk van je huur, inkomen, je vermogen en dat van je eventuele toeslagpartner of medebewoners.

Wie komt in aanmerking voor energietoeslag 2023?

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum. De toeslag is eenmalig 1.300 euro. Of u de energietoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen in augustus 2023.

Heb ik recht op bijzondere bijstand?

Voorwaarden bijzondere bijstand

u bent 18 jaar of ouder; uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn; u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden; de kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Hoeveel geld krijg je als huisvrouw?

Als huisvrouwen per uur betaald zouden worden voor hun werk, verdienden ze minimaal 1.300 euro netto per maand. Een huisvrouw besteedt gemiddeld 30,18uren per week aan huishoudelijk werk en aan de verzorging van haar gezin. Dat blijkt uit cijfers van de VUB.

Heb ik als huisvrouw recht op een uitkering?

'De meeste huisvrouwen en -mannen zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt', zegt Petra Foubert, professor arbeidsrecht aan de UHasselt. 'Dat is hun eigen keuze. Ze ontvangen ook geen uitkering en zijn niet ten laste van de maatschappij.

Heb je recht op pensioen als huisvrouw?

Een huisvrouw of -man komt vaak niet in aanmerking voor een minimumpensioen. Om daarop recht te hebben moet u een loopbaan hebben gehad die minstens gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan, dat is dus 30 jaar, tenminste als u werknemer of zelfstandige was.

Wat is Huisvrouwentoeslag?

Aanrechtgeld wordt ook wel aanrechtsubsidie, aanrechttoeslag, huisvrouwensubsidie, of zelfs huisvrouwentoeslag genoemd. Deze benamingen zijn natuurlijk niet meer van deze tijd, daarom wordt het tegenwoordig 'algemene heffingskorting voor minstverdienende partner' genoemd.

Wat moet je doen als je geen werk hebt?

Als je (bijna) geen inkomen hebt en geen recht op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Je doet dan een beroep op de Participatiewet.

Heb ik recht op een toeslag UWV?

U kunt een toeslag van UWV aanvragen als u 18 jaar of ouder bent en als 1 van deze situaties voor u geldt: U krijgt een uitkering van UWV (of u heeft een uitkering aangevraagd). U bent ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon. Uw (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en betaalt uw Ziektewet-uitkering.

Heb ik recht op huurtoeslag in 2023?

Bent u alleenstaand, en verdient u in 2023 méér dan € 32.500 of heeft u meer dan € 31.747 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan vermogen hebben.

Wat wordt de huurtoeslag in 2024?

Vanaf 2024 wordt de basishuur in de huurtoeslag verlaagd met € 34,67 euro per maand. Dit is feitelijk de eigen bijdrage. Omdat het deel van de huur boven de basishuur in de meeste gevallen voor 100% wordt vergoed, gaan de meeste huurders met huurtoeslag er ook daadwerkelijk € 34,67 per maand op vooruit.

Wat wordt de huurtoeslag in 2023?

Daarnaast is op Prinsjesdag aangekondigd dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Dit wordt vandaag voor de maand januari al uitbetaald. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers een verhoging van hun huurtoeslag krijgen van € 16,94 per maand. Dit komt door een verlaging van de eigen bijdrage.

Vorige artikel
Hoe lang duurt gele snot?